دانلود فایل


تحقیق در مورد چاي و قهوه - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق در مورد چاي و قهوه 19 صفحه word |فونت tahoma سايز 12|

دانلود فایل تحقیق در مورد چاي و قهوه 19 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق 2-برگ چايقسمت مورد استفاده بوته چاي برگهاي گياه مي باشد كه از نظر اقتصادي داراي اهميت خاصي است. كيفيت نهايي چاي ساخته شده به انواع مواد تشكيل دهندة برگ چاي وابسته است در اثر هرس هايمختلف ، مخصوصاً هرس ساليانه ازكنار برگهايي كه روي شاخه سال قبل باقي مانده اند جوانه شروع به رشد مي نمايد. شكل برگ اولي با برگهايي كه بعداً ظاهر مي شود فرق دارد. و به طوري كه برگهاي اوليه نسبت به برگهاي بعدي كوچك بوده، داراي كنارهاي صاف وفاقد دندانه و انتهاي برگ نيز گرد مي باشد.برگهاي اين گياه پايا، متنائوب ، ساده، دندانه دار، اغلب بي كرك وبي رنگ سبز تيره مي باشند. همچنين هميشه سبز است. اصولاً برگهاي چاي را مي توان در3 چين ويا بيشتر، بسته به شرايط داشت خوب، مي توان برداشت كرد. برداشت اول چاي باعث رشد سريعتر جوانه هاي پايين تر كه در كناره هاي برگ قرار دارد مي شود.به طور كلي مي توان گفت كه كيفيت چاي توليد شده به دو عامل بستگي دارد:تعداد زياد سافه نسبت به ورن برگ وزن مخصوص مواد سلولزي موجود دربرگ3-گل وبذرچايگلهاي اين گياه، سفيد رنگ، خوشبو و معطرميباشند. گلها به صورت تك گل ، خوشه اي ويا مجتمع و گاهي به صورت دوتايي ويا دسته هاي پنج تايي در بغل برگها ظاهر مي شوند. قطر اين گلها درحدود 3/3 سانتي متر است. اين گلها داراي 5 تا 7 كاسبرگ براق و 5 تا 7 گلبرگ بيضي شكل هستند.به طوري كه تحدب اين گلبرگ ها به سمت بيرون است. اين گلها داراي تعداد زيادي پرچم هستند. اين پرچم ها در پايه به گلبرگ متصلند و در حفره اي جا گرفتند. مادگي شامل كلاله و خامه و تخمدان است. كلاله دانه هاي گرده راجذب مي نمايد. خامه د ر3/1 بالايي داراي شكافي است كه گاهي اوقات تا نزديكي تخمدان پيش مي رود. تخمدان داراي 3 تا4 مجزه مي باشد كه از كركهاي سفيد رنگ پوشيده شده است. درداخل اين تخمدانها، تخمك وجود دارد كه پس ازلقاح با دانه هاي گرده توليد بذر مي نمايند.ميوة چاي (بذرچاي) با قطري در حدود 5/2 سانتي متر به صورت پوشنه بوده وبسته به وجود دانه ها دريك حجره يا بيشتر داراي 1تا 4 قست است. درهر حجره 1 تا 3 دانه وجود دارد، درداخل هرميوه آن نيز 1 تا6 دانه قرار گرفته است.شكل اهري اين ميوه ها به صورت كروي يا صاف و گاهي اوقات دو سر پهن است. و رنگ آن قهوه اي روشن است.گل هاي چاي خود عقيم (Self- Stepile) بوده و گرده افشاني توسط بادوحشرات صورت مي گيرد. اين گياه دگرگشن بوده و دراثر خود گشني بذرهاي حاصله استعداد جوانه زدن ضعيفي خواهند داشت و بوته هاي ضعيف توليد مي كنند. گرچه گرده افشاني مصنوعي گرده گل ممكن است تشكيل تخم رابه 14% برساند ولي درحالت طبيعي حدود 2% گل هاي بوته تشكيل بذر مي دهند.يكي ازخواص بوته هاي چاي اين است كه گل و بذر زياد و يا برگ كمي مي دهند ويا برعكس برگ زياد و گل و تخم كم ببارمي آورند. اين دو خاصيت بندرت دريك بوته جمع مي شود. توجه بايستي داشت كه از بوته هاي پرگل نبايستي براي تكثيراستفاده كرد.آب وهواي چايازعوامل محيطي دررشد و نمو چاي مي توان بهدرجه حرارت ، ميزان بارندگي . رطوبت نسبي، طول روز، ارتفاع و موقعيت جغرافيايي اشاره كرد. چاي گياهي است مخصوص مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري وتقريباً در هر جا كه هواي مرطوب و گرم داشته باشد، مي رويد. اين گياه را مي توان از 2 متر پايين تر از سطح درياههاي آزاد جهان تا 2000 متري كشت نمود. درايران اين گياه تا ارتفاع 500 متري نيز كشت مي شود. بارندگي ساليانه مورد نياز برايچاي 3-1 متر بوده و حرارت آن بين ºС30-0 درجة سانتي گراد مي باشد واصولاً بايستي درجه حرارت به زير صفر درجهنرود، هرچند كه چاي تاºС5- را تحمل مي كند ولي دماي زير صفر درجه به آن آسيب جدي وارد مي كند.رطوبت نسبي ايده آل براي چاي 65% مي باشد ولي رطوبت بالاي خاك براي آن مضر است واصولاً بايستي سيستم زهكشي مناسب براي چاي ايجاد شود. دليل اينكه چاي را در اراضي شيب دار بيشتر كشت مي كنند. بخاطر اين است كه بدليل شيب دار بودن احتياج به احداث زهكش نيست وآب اضافي به پايين دامنة كوه مي آيد و مشكل رطوبت اضافي خاك راكه براي چاي مضر است حل مي كند.به طور كلي آب وهواي مناسب براي چاي، آب وهواي مرطوب وگرم است.گفته شده است كه اگر شرايط آب وهوايي و خاكي براي گياه چاي مناسب باشد به طور متوسط درهر 4 تا5 روز يك برگ به برگهاي قبلي اضافه مي شود.خاكهاي مناسب براي چايكاريبوتة چاي عموماً در اغلب خاكها مي رويد.مناسبترين خاك براي كشت چاي خاكهاي شني ورسي كه داراي هرموس باشند، مي باشد. اين خاكها باعث مي شوندكه آب اضافي دراطراف ريشة گياه جمع نشود زيرا همانطور كه بيان شد رطوبت زياد خاك براي اين گياه مضر است.مناسبترين PH براي چاي 5/5 است، يعني اين گياه درخاكهاي اسيدي بهتر از هر خاك ديگر رشد مي كند. چون اين خاكها داراي مقادير زيادي آلومينيوم و منگنزهستند كه مورد استفاده چاي بوده واين گياه مقدار زيادي از اين دو عنصر را درخود ذخيره مي كند.مناسبترين موقعيت براي چايكاري اراضي شيب دار جنوبي است كه داراي قدرت جذب نور و حرارت فراوان هستند و اين براي چاي مفيد است.درباغهايي كه بوته هابه علت هرس نادرست فرم وشكل مشخصي ندارند وبر اثرمرور زمان تعدادي از آنها خشك شده واز بين رفته اند، فاصله بين بوته هاي چاي خالي شده وسطح زمين بر اثر تابش خورشيد گرم شده و هر چند رطوبت درسطح زمين است تبخير مي شود و همچنين هوموس خاك در اثر تابش آفتاب سوخنه و قدرت جذب آب و نگهداري آن را از دست مي دهد پس نقش هرس صحيح و درست و انجام بموقع آنبسيار حائز اهميت است. درزير به هرس هاي مرسوم در ايران اشاره مي كنيم: 1-هرس شديد (كف بر)2-هرس ملايم (كمربر)هرس سطحي (سربر)درماه فروردين فرصت مناسبي براي رشد شاخه هاي جديد است و برگ چيني از ارديبهشت آغاز مي گردد.

دانلود فایل


دانلود تحقیق


چای


قهوه


کشت چای


صادرات چای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مدل بلوغ فرایندی یکپارچه شده

تحقيق در مورد استراتژی بازاریابی

پاورپوینت فصل اول کتاب \\\\\\\\\\\\\\\\

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مورفولوژی (ریخت شناسی) ذرت در 58 اسلاید

پروژه داده کاوی

28 عدد عکس png آلو با کیفیت بالا- حجم: 71 مگابایت

پروژه پاورپوینت معرفی شش نمونه دانشکده هنر و معماری خارجی

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 200 سانتیمتری استان اصفهان

تحقیق دانه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد؟

دانلود فایل فلش تبلت چینی مدل kidstab4