دانلود فایل


نمونه فرم تکمیل شده شرح حال - دانلود فایلدانلود فایل نمونه فرم تکمیل شده شرح حال نمونه شرح حال

دانلود فایل نمونه فرم تکمیل شده شرح حال نمونه شرح حال روانشناسینمونه فرم تکمیل شده مصاحبه بالینینمونه مصاحبه افسردگینمونه مصاحبه تشخیصی در روانشناسی تعداد صفحات: 15نوع فایل: WORD قسمتنی از متن: فهرستمشخصات فردیشكايت عمدهسابقه بيماري فعليبيماري قبليسابقه يا شرح حال شخصيمعاينه وضعيت روانيتوصيف كليخلق و عاطفهتكلماختلالات دركيتفكرنظام حسي و شناختآگاهي و سطح هشياريتوجه و تمرکزكنترل تكانهقضاوت و بينشقابليت اعتمادخلاصه يافته هاي مثبتتشخيص پنج محوري DSM-IV-TRپيش آگهيفرمول بندي روانپوياييتوصيه ها معاينه وضعيت رواني توصيف كليظاهر: وضع بيمار ناآراسته و نامرتب بود. حالت ووضعيت اندام هنگام مصاحبه خميده رو به پايين بوده و به ندرت تماس چشمي برقرار مي نمود. توازن اندامي نداشته و جانب چپ بدن خود را فرو مي انداخت. سنخ بدني بيمار نسبتا از لحاظ قد و وزن متوسط بود. بيمار از لحاظ نظافت، استحمام و بهداشت عمومي ناآراسته به نظر مي رسيد. مريض حال و رنجور، ناراحت و پيرنما به نظر مي رسيد. از سن واقعي مسن تر به نظر مي رسيد. در حين مصاحبه باليني ادا و اطوار، رفتار كليشه اي، و ستيزه جويي نداشته ولي از لحاظ سايكوموتور بسيار كنده بوده. طرز راه رفتن و حركت نمودن كند بوده. كندي رواني – حركتي و كندي عمومي حركات بدن مشهود بود. نگرش بيمار نسبت به مصاحبه گر بي تفاوت بوده و بي حال و بي احساس به نظر مي رسيد. در مصاحبه همكاري كننده بود. سطح تفاهم و برقراري راپورت خوب بود.خلق و عاطفهخلق بيمار بسيار پايين بوده كه در طول مدت مصاحبه مشهود بود و نوسانات كمي را نشان مي داد. خلق افسرده، درمانده و همراه با احساس پوچي و گناه بود. بيمار خود را تحقير مي نمود و خلق نوسانداري را نشان نداد.بيمار عاطفه اي محدود و كند داشت. در حدود شدت عاطفه و هيجان كاهش بارزي نشان مي داد و جلوه هيجاني وي كاهش يافته بود. بيمار براي شروع، ادامه دادن، يا قطع يك پاسخ هيجاني ناتوان به نظر مي رسيد. عاطفه بيمار با خلق وي هماهنگ بوده و در مجموع افسرده بود.

نمونه فرم تکمیل شده شرح حال


نمونه شرح حال روانشناسی


یک نمونه مصاحبه روانشناسی


نمونه مصاحبه بالینی تکمیل شده


نمونه فرم تکمیل شده مصاحبه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان سیستان و بلوچستان به همراه مرز استان

پروژه داده کاوی

پاورپوینت تایمر / کانتر

پاورپوینت موزه هنرهای معاصر شیراز

تاریخ چاپ و ظهور چاپ سنگی

کد متلب حذف پس زمینه تصویر با الگوریتم EM

کد متلب حذف پس زمینه تصویر با الگوریتم EM

پاورپوینت درس 4 منطق پایه دهم انسانی انواع و شرایط تعریف

دانلود پاورپوینت نماد و نشانه شناسی در معماری

فایل فلش تبلت مارشال ME-709