دانلود فایل


نمونه شرح حال روانشناسی - دانلود فایلدانلود فایل نمونه شرح حال روانشناسی نمونه شرح حال

دانلود فایل نمونه شرح حال روانشناسی نمونه شرح حال روانشناسینمونه فرم تکمیل شده مصاحبه بالینینمونه مصاحبه افسردگینمونه مصاحبه تشخیصی در روانشناسی تعداد صفحات: 15نوع فایل: WORD قسمتنی از متن: فهرستمشخصات فردیشكايت عمدهسابقه بيماري فعليبيماري قبليسابقه يا شرح حال شخصيمعاينه وضعيت روانيتوصيف كليخلق و عاطفهتكلماختلالات دركيتفكرنظام حسي و شناختآگاهي و سطح هشياريتوجه و تمرکزكنترل تكانهقضاوت و بينشقابليت اعتمادخلاصه يافته هاي مثبتتشخيص پنج محوري DSM-IV-TRپيش آگهيفرمول بندي روانپوياييتوصيه ها معاينه وضعيت رواني توصيف كليظاهر: وضع بيمار ناآراسته و نامرتب بود. حالت ووضعيت اندام هنگام مصاحبه خميده رو به پايين بوده و به ندرت تماس چشمي برقرار مي نمود. توازن اندامي نداشته و جانب چپ بدن خود را فرو مي انداخت. سنخ بدني بيمار نسبتا از لحاظ قد و وزن متوسط بود. بيمار از لحاظ نظافت، استحمام و بهداشت عمومي ناآراسته به نظر مي رسيد. مريض حال و رنجور، ناراحت و پيرنما به نظر مي رسيد. از سن واقعي مسن تر به نظر مي رسيد. در حين مصاحبه باليني ادا و اطوار، رفتار كليشه اي، و ستيزه جويي نداشته ولي از لحاظ سايكوموتور بسيار كنده بوده. طرز راه رفتن و حركت نمودن كند بوده. كندي رواني – حركتي و كندي عمومي حركات بدن مشهود بود. نگرش بيمار نسبت به مصاحبه گر بي تفاوت بوده و بي حال و بي احساس به نظر مي رسيد. در مصاحبه همكاري كننده بود. سطح تفاهم و برقراري راپورت خوب بود.خلق و عاطفهخلق بيمار بسيار پايين بوده كه در طول مدت مصاحبه مشهود بود و نوسانات كمي را نشان مي داد. خلق افسرده، درمانده و همراه با احساس پوچي و گناه بود. بيمار خود را تحقير مي نمود و خلق نوسانداري را نشان نداد.بيمار عاطفه اي محدود و كند داشت. در حدود شدت عاطفه و هيجان كاهش بارزي نشان مي داد و جلوه هيجاني وي كاهش يافته بود. بيمار براي شروع، ادامه دادن، يا قطع يك پاسخ هيجاني ناتوان به نظر مي رسيد. عاطفه بيمار با خلق وي هماهنگ بوده و در مجموع افسرده بود.

نمونه مصاحبه تشخیصی در روانشناسی


نمونه مصاحبه افسردگی


شرح حال یک بیمار افسرده


نمونه مصاحبه بالینی افسردگی pdf


نمونه مصاحبه تشخیصی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت فصل اول کتاب \\\\\\\\\\\\\\\\

کامبینیشن سامسونگN920CXXU3API1 حل مشکل FRP - هنگ رو لوگو و.....

رساله کارشناسی بررسی خودرو های گاز سوز CNG

پاورپوینت مبانی کنترل خشم

تقویم دیواری 1398 لایه باز شرکت حمل و نقل

بررسی علل موثردر افت تحصیلی ابتدایی

پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج

پاورپوینت درس 4 منطق پایه دهم انسانی انواع و شرایط تعریف

بررسی علل موثردر افت تحصیلی ابتدایی

دانلود فایل آماده لیزر برشی جا دستمالی (استند دستمال سفره) با فرمت کورل همراه پاپیون و قابلیت ادیت cdr