دانلود فایل


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس حشره شناسی پزشکی یا مدیکال انتومولوژی (Medical Entomology) در 252 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس حشره شناسی پزشکی

دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس حشره شناسی پزشکی یا مدیکال انتومولوژی (Medical Entomology) در 252 اسلاید حشره شناسی علمی گسترده است که از جنبه های مختلف به مطالعه حشرات می پردازد.خصوصیات ظاهریاز جمله خصوصیات شکل ظاهری تشریح، ویژگی های زیست محیطی، اصول مبارزه و سیستماتیک (طبقه بندی) می باشد.شاخه های علم حشره شناسیبا توجه به مشکلاتی که حشرات آفت ایجاد می نمایند، علم حشره شناسی دارای شاخه های مختلفی مانند: حشره شناسی پزشکی، حشره شناسی کشاورزی و حشره شناسی دامپزشکیتقسیم می شود.حشره شناسی پزشکیدر حشره شناسی پزشکی به بررسی حشراتی پرداخته می شود که اغلب خونخوارند و در ضمن خونخواری انسان ایجاد خارش یا سوزش، تورّم، قرمزی و حساسیّت پوستی می شود. در ضمن تعدادی از آن ها ناقل بیماری های متعددی مانند ملاریا، تب زرد، تب دام، طاعون، تیفوس و سالک می شود. از طرفی برخی از حشرات نیز سمّی هستند و نیش آن ها باعث اذیّت و مسمومیّت افراد می گردد.حشره شناسی مانند دیگر علوم در پزشکی قانونی اهمیت زیادی داردبرخی از حشرات برای تکمیل چرخه زندگی خود، در مرحله لاروی نیاز به گوشت و مواد پروتئینی دارند بنابراین جسد انسان می تواند برای آن ها یک منبع غذایی باشد، حضور این حشرات بر روی جسد، توسط متخصصین حشره شناسی پزشکی قانونی در تحقیقات جنایی به کار گرفته می شود. برخی از کاربردهای آن ها در پزشکی قانونی در زیر ذکر شده است. الف: تخمین زمان سپری شده پس از مرگ ب: بررسی مصرف داروها و مواد در مرحله لاروی ج: تشخیص تجاوز جنسی و نادیده گرفتن سالخوردگان و فرزندان توسط افراد مسئول د- تعیین وقایع بعد از مرگ و مکان مرگ: عدم وجود حشرات در اجسادی که به طور طبیعی باید دارای حشره باشند، نشانگر توالی غیرمعمول وقایع پس از مرگ است. بدین معنی که جسد برای مدتی دور از دسترس حشرات مثلاً زیر آب، زیر خاک یا داخل فریزر، اتومبیل، صندوق یا فضای بسته بوده است، به عنوان مثال اگر جسد در آب فرورفته باشد و مگس های Blowfly در آن از قبل تخم گذاری کرده باشند تخم ها تفریخ خواهند شد، بنابراین با استفاده از وضعیت لارو بر روی جسد می توان اطلاعات مربوط به مکان مرگ را تفسیر کرد. درایران توسط اکبزاده، ملکی و کشاورزی این علم در حال تحقیق بیشتر است. فهرست مطالب:تاریخچهکلیاتی درباره بند پایان از نظر انتقال بیماریارتباط بین حشره و انساندرخت زندگیرده عنکبوتیانرده هزارپایانرده صدپایانرده سخت پوستانصفات عمومی حشراتساختمان خارجی بدن حشراتضمائم دهانیچشمپوشش خارجی حشراتشکمپا در حشراتدستگاه گوارشدستگاه گردش خوناعمال گردش خوندستگاه دفعدستگاه عصبیمو و فلسساختمان بالتکثیر و رشد و نمودگردیسی در حشراتدیاپوزتقسیم بندی حشراتپشه هاراسته دو بالان خانواده culicidaeمشخصات ظاهری پشه هادوره زندگی پشه خونخواری و دوره رشد تخمکتخم و تخمگذاریلارو پشهشفیرهزیر خانواده آنوفلینه Anophellinae جنس Anophelesمالاریاپیشگیری و درمان، ریشه کنی مالاریاکولیسینهتب زردعلائم بیماریتب دانگراسته دوبالان خانواده Psychodidae زیر خانواده Phlebotominaeپشه خاکی هامشخصات ظاهری و دوره زندگینقش در بیماریزاییراسته دوبالان سیمولیدهOnchocerciasisLoasisسراتوپوگونیده Ceratopogonidae جنس کولیکوئیدس Culicoidesبراکیسرا Brachycera خانواده تابانیده Tabanidaeخرمگس هاتابانیدهبیماریزاییسیکلورافامگس هابیماری خوابمگس تسه تسهخانواده موسیدهدوره زندگیپیشگیری و کنترلمگس های مولد میازآشنايي با مورفولوژي، بيولوژي و انتشار انواع مختلف حشراتراسته آنوپلوراشپشEpidemic typhusTrench feverتب راجعه اپیدمیکمبارزه با شپش بدنشپشک عانهراسته نیم بالانراسته سیفونوپتراطاعونتیفوس آندمیککنه ها و هیره هاکنه نرمتب راجعه کنه ایکنه سختفلج كنه ايو...

حشره شناسی


پزشکی


کنه


شپش


بیماری


تب


خانواده


راسته


بال


شکم


دهان


تخم


دگردیسی


هیره


مگس


پشه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان مرکزی به همراه مرز استان

دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان مرکزی به همراه مرز استان

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت رب مسما مشهد

دانلود طرح چراغ خواب سه بعدی پلکسی گلاس کد 1033

تحقیق بخش اداري مالي اداره مخابرات

راهنمای پس از ترخیص بیماران مبتلا به کرونا از بیمارستان

اصول نسخه نویسی و داروشناسی(104 صفحه ) pdf

پاورپوینت روش تحقیق در معماری در 49 اسلاید

تحقیق بررسی عمارت عالي قاپو

حل مشکل و سولوشن مسیر شارژ تبلت سامسونگ sm-t211 با لینک مستقیم