دانلود فایل


تحقيق در مورد ازدواج در اسلام - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد ازدواج در اسلام بخشي از تحقيق ۲. عفّت

دانلود فایل تحقيق در مورد ازدواج در اسلام بخشي از تحقيق ۲. عفّت و دوری از گناه حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) همچنین درباره حفظ عفّت به واسطه ازدواج می فرماید: ای گروه جوانان! هر یك از شما كه می تواند ازدواج كند، اقدام نماید; زیرا ازدواج موجب می گردد تا چشم و دامن انسان از گناه باز داشته شود و عفّت انسان حفظ گردد.۱۸در قوّه شهویه، مهم ترین عامل تعدیل صحیح آن در شهوت جنسی، ازدواج است. ازدواج موجب كنترل این قوّه شده، آن را از تجاوز و طغیان باز می دارد. وقتی جلوی طغیان شهوات گرفته شود، زمینه برای كسب عفّت و دوری از گناه مهیّا می گردد و انگیزه گناه از بین خواهد رفت.۳. احساس مسئولیت شواهد بسیاری وجود دارد كه جوانان بسیاری پس از ازدواج، سر به راه شده اند و سبك سری و بیراهه رفتن های گذشته را ترك نموده اند. این سخن نُقل مجالس شده است كه جوانان ازدواج كرده در گفتار خود می گویند: ما دیگر ازدواج كرده ایم و مثل سابق نمی توانیم به هر جا برویم. برای ما كه زن و بچه داریم، عیب است به هر راهی پا بگذاریم. وجدان اخلاقی و احساس مسئولیت در حقیقت، دادگاه كوچكی در درون جان انسان است. هنگام كار نیك، احساس آرامش درونی به وجود می آورد و روح انسان را لبریز از شادی و نشاط می كند، و هنگام خطا و جنایت، طوفانی از غم و اندوه در درون جان پدید می آورد. چنین احساسی قطعاً نیروی مهمی برای جلب سعادت و دوری از هرگونه انحراف است. آری، ازدواج صحیح، نقش سازنده ای در ایجاد چنین احساسی در انسان دارد.آثار اجتماعی و روان شناختی ازدواجمهم ترین نیازی كه در پرتو ازدواج، برآورده و تأمین می گردد، نیاز به آرامش و امنیت خاطر است. این نیاز، كه در سرشت انسان ریشه دارد، چنان قابل توجه است كه خداوند منّان در قرآن كریم، ایجاد آرامش خاطر از طریق ازدواج را یكی از آیات خود معرفی كرده است.امام رضا(علیه السلام)درباره فواید همسر شایسته می فرماید: هیچ منفعتی بهتر از همسر شایسته نیست; همسری كه وقتی انسان او را می بیند شادمانش گرداند و در موقع نبودن او، نگهدار ناموس و مالش باشد. ۲۰ یعنی در حضور او، به نوعی او را شادمان می كند و در غیبت او هم كاری می كند كه اگر شوهر متوجه عمل او گردد شادمان شود.یكی از ثمرات بزرگ ازدواج، بقای نسل بشریت است كه مطابق هدف آفرینش است. همسران جوان از طریق فرزنددار شدن موجب پیوند بین نسل ها می گردند و با پرورش فرزندان صالح و مؤمن، در اصلاح جامعه انسانی شریك می شوند و روح بندگی خالق متعال را، كه هدف اساسی خلقت انسان است، در عرصه گیتی گسترش می دهند. پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله)می فرماید: ازدواج كنید تا صاحب فرزند شوید. قطعاً من به زیادی شما در روز قیامت بر امّت های دیگر مباحات می كنم. ۲۱ این نكته بسی واضح و روشن است كه پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله) به صِرف زیادی جمعیت مباحات نمی كند، بلكه مباحات پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله) به خاطر جمعیتی است كه بندگی خدا كرده باشند و از طریق انجام وظایف دینی و انسانی، موجب آبادانی مادی و معنوی جهان گردند.ازدواج و تأسیس كانون خانواده، برای سلامت و امنیت جامعه مفید است و زمینه ارتكاب جرم و بزه كاری را كم می كند. آماری كه توسط محققان علوم اجتماعی ارائه می گردد مؤیّد این مطلب است. در یك تحقیق میدانی كه بر ۵۰۰ تن از جوانان انگلستان انجام گرفت، این نتیجه به دست آمد كه جوانان پس از ازدواج و تشكیل خانواده، كمتر به انجام اعمال مجرمانه روی می آورند و خلاف كاری و جرم در آنان كاهش می یابد، و در مقابل، افرادی كه مجرّدند به اعمال خلاف و بزه كاری اجتماعی بیشتری روی می آورند و زمینه كارهای ناهنجار در آنان بیشتر است.۲۲ویل دورانت، دانشمند معروف، درباره ترغیب به ازدواج و فواید آن می گوید: اگر راهی پیدا شود كه ازدواج در سال های طبیعی انجام گیرد، فحشا، امراض روانی، تنهایی بی ثمر، عزلت ناپسند و انحرافات جنسی، كه زندگی را لكّه دار كرده است، تا نصف تقلیل خواهد یافت... عشق جنسی جوانان، زودتر از توانایی اقتصادی شان فرامی رسد. ما نباید از این پیشامد رم كنیم و بگذاریم آن عشق افسرده شود و بمیرد. ازدواجی كه بر پایه عشق تازه و نمرده دختر و پسر انجام می شود، در طی سال های درازی، زندگی آنها را معطّر و خوش بو می كند، وگرنه عمیق و طبیعی و آرمانی نخواهد بود. ۲۴عبور از مرحله كودكی و نایل شدن به بزرگ سالی، نیازمند دست یابی به هویّت جنسی و نقش جنسیتی است كه این دو بر اثر ازدواج و انتخاب همسر تثبیت می شود; زیرا وقتی در جامعه به فردی، همسر یا شوهر خطاب شود، در او این حس را به وجود می آورد كه به مرحله بزرگ سالی رسیده است و از او انتظار می رود تا مثل یك بزرگ سال رفتار كند و از این رو، احساس مسئولیت بیشتری نموده، سعی می كند نقش جنسی خود را بهتر انجام دهد. در واقع، دختر و پسر به واسطه ازدواج، به شناختِ خود، عمق می دهند و زنانگی۲۵ و مردانگی۲۶ خویش را ابراز می كنند و به بسیاری از دل مشغولی های خود پایان می دهند و باورها و ارزش های محوری جامعه را در درون خود تثبیت كرده، نسبت به آن متعهد می شوند، و در نتیجه، خود را از پراكندگی نقش ها رهانیده، به انسجام در هویّت جنسی روی می آورند. به بیان دیگر، ازدواج به ساختاری می ماند كه پیوسته زنان و مردان را تحت تأثیر قرار می دهد تا به رفتار خود شكل منطقی دهند و از همه مهم تر، موجب می شود تا احساس زن و مرد بودن در آنان تقویت گردد.۲۷ازدواج زمینه بروز خلّاقیت ها و موفقیت ها را در همسران افزایش داده، همچنین موجب می شود تا فضایل اخلاقی و انسانی در آنان به فعلیت برسد. وقتی از مرد خانواده انتظار می رود تا هنگام ضرورت برای حمایت از خانواده خویش، ایستادگی كند. این انتظار روحیه دفاع و جوان مردی را در او تقویت خواهد كرد. همچنین به وجود آمدن شرایط مادری برای زنان، موجب می شود تا با تحمّل مشكلات فرزندپروری و شوهرداری، به كمال روحی بیشتری برسند و روح خود را در اثر شكیبایی و ایثار بالنده كنند و از طریق مسئولیتی كه در خانه و خانواده دارند، به تلاش بیشتر روی آورند و استعدادهای خود را برای اداره مناسب خانواده به كار گیرند و در نتیجه، به موفقیت بیشتری نایل آیند. دكتر افروز در این باره می نویسد: ازدواج، آغار لطیف ترین و گرمابخش ترین رابطه ها و به فعلیت رساندن همه استعدادها و قابلیت ها و بهره مندی از عالی ترین تكریم هاست. ۲۸
سن مناسب ازدواجالف. وقتی انسان به درون خود توجه می كند و خواسته های غریزی را بدون لحاظ آداب و رسوم و قراردادهای اجتماعی، در نظر می گیرد، متوجه این نكته می شود كه بعضی از نیازهای انسان به قرارداد اجتماعی و آداب و رسوم بستگی ندارد و هر زمانی كه احساس نیاز شود باید برآورده گردد. درست همان گونه كه در وجود انسان نیاز به غذا و آب وجود دارد و در موقع تشنگی باید آب بیاشامد و در موقع گرسنگی غذا بخورد، نیاز به ازدواج و تشكیل خانواده، یك نیاز فطری و درونی است كه خداوند متعال از روی حكمت و مصلحت، این نیاز مقدّس و اساسی را در وجود انسان قرار داده است و این نیاز هم در زمان مناسب سر برآورده، طلب ارضا می كند. اگر این نیاز به تأخیر انداخته شود و یا به طور ناصحیح و غیرطبیعی ارضا گردد، موجب انحراف و فساد انسان و جامعه می گردد و اخلاقیات را در جامعه تهدید كرده، ارزش های انسانی را تضعیف می كند. حضرت علی(علیه السلام) درباره اطاعت از شهوات می فرماید: هر كس از شهوات و خواسته های جنسی خود اطاعت كند، گم راه می گردد. ۲۹ یعنی اگر نتواند از قوای جنسی در مسیر درست و راهی كه خداوند برای آن لحاظ كرده است استفاده كند، در هلاكت و گم راهی وارد شده است.غریزه جنسی دارای نیرویی فوق العاده است و مهار آن بسیار سخت، بخصوص در ابتدای جوانی كه این نیرو در اوج خود قرار دارد و اگر دختر و پسر جوان به ازدواج اقدام نكنند ممكن است به انحرافات جنسی روی آورند و این انحرافات موجب می گردد تا بنیان های خانواده متزلزل شود و گناه و ناهنجاری در جامعه توسعه یابد و البته ایمان و تقوا می تواند فرد را از گناه حفظ كند و موجب كنترل افراد گردد، ولی جوانان در سطوح ایمانی متفاوتی هستند و همه آنها از تقوای لازم برخوردار نیستند.ج. خانواده كانون محبت و ایجاد آرامش برای همسران و فرزندان است و یكی از اهداف بلند ازدواج همین كه همسران در زندگی مشتركی كه تشكیل داده اند، به آرامش روحی نایل شوند و با ارتباط عاطفی كه بین آنان برقرار می گردد به كمال و بالندگی دست یابند و از طریق ابراز علاقه به همدیگر، نیاز روحی خود را تأمین كنند. این غرض حاصل نمی گردد، مگر وقتی دختر و پسر علاوه بر بلوغ جنسی، به بلوغ عاطفی هم رسیده باشند، وگرنه آن خانواده بنیانی متزلزل خواهد داشت و نمی تواند خانواده موفق و بهنجاری باشد.۱. بلوغ جنسیبر اساس روایتی كه از امام صادق(علیه السلام) نقل گردیده است، شخصی به امام(علیه السلام)عرض كرد: ما فرزندان خود را در كودكی به ازدواج در می آوریم. امام صادق(علیه السلام) در جواب فرمودند: اگر آنان را در خردسالی و سنین پایین به ازدواج درآورید، بسیار بعید است كه با هم اُنس و اُلفت بگیرند. ۳۱ این روایت با عنایت به دشواری انس ، ازدواج در سنین پایین را مناسب نمی داند.

ازدواج


دیدگاه اسلام


ازدواج اسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزى نهضت مشروطه

دانلود مقاله طرح توجیهی قالب فلزی به روش ماشین کاری

تحقیق زندگى نامه و آئين بودا

برنامه ایی بنویسید که ستاره با جلوه های ویژه رسم می کند

طرح خطی درب (وکتور) - کد 1026

پاورپوینت فصل نهم ریاضی هفتم آمار و احتمال

فایل فلش چهار فایل sm-g357fz با اندروید 4.4.4 همراه با pit با لینک مستقیم

اصول مقاله‌نویسی

حل مشکل و سولوشن مسیر شارژ تبلت سامسونگ sm-t211 با لینک مستقیم

تحقیق اصول امنيت برنامه های وب 126 ص - ورد