دانلود فایل


تحقيق در مورد استراتژي جهاني حفاظت - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد استراتژي جهاني حفاظت بخشي از

دانلود فایل تحقيق در مورد استراتژي جهاني حفاظت بخشي از تحقيقاستراتژي جهاني حفاظت بر اين باور است كه حفظ تنوع ژنتيكي هم به منزله تضمين و سرمايه گذاري براي آينده است و هم يك وظيفه اخلاقي است . به اين ترتيب كه حفظ تنوع ژنتيكي براي نگهداري و بهبود توليدات كشاورزي جنگلداري و شيلات و همين طور به عنوان وسيله اي موثر براي مقابله با تغييرات زيانمند زيست محيطي آتي و نيز به عنوان منشاء و ماده خامي براي نو آوري هاي علمي و صنعتي ضروري استهمان طور كه استراتژي جهاني حفاظت نيز به آن اشاره دارد پزشكي مدرن وابستگي بسيار شديدي به گياهان و جانوران پيدا كرده است اگر چه از نظر ارزشهاي دارويي،دنياي متنوع گياهي و جانوري هنوز آن گونه كه شايسته است مورد بررسي قرار نگرفته اند و تنها جزء بسيار ناچيزي از آنها امكان مطالعه و بهر برداري يافته اند " با اين حال همين مقدار اندك نيز ارزش هاي حياتي خود را در موارد متعددي نشان داده اند . پاركها و ذخيره گاهها به عنوان مخازن اصلي حفظ تنوع ژنتيكي نقش بسيار مهمي در تامين اين دسته از نيازهاي جوامع داشته و قابليت اين را دارند كه حافظ ارزش هائي باشند كه هنوز شناخته نشده اند. بهره برداري پايدار كم و بيش شبيه استفاده از سود با حفظ سرمايه است . استراتژي جهاني حفاظت خاطر نشان مي سازد هر جامعه اي كه بر استمرار و پايداري بهره وري هاي ممكن از منابع زنده خود تاكيد مي كند ، در واقع منافع و دستاوردهاي نامحدود حاصل از منابع خود را تضمين مي كند . اهميت پايداري منابع آبزي جهان به وسيله كاهش در اماتيك شمار زيادي از گونه ها نظير والها و متعاقباٌ اقدامات گسترده جهاني كه براي حمايت از آن انجام مي گيرد به طور برجسته اي نمايان شده است . در حال حاضر محدوديت هائي نظير كنترل صيد ،احداث محدوده هاي امن و مناطق حفاظت شده در خصوص اين گونه حالتي جهانشمول پيدا كرده اند . تمايل عمومي براي ايجاد ذخيره گاههاي دريائي در بيشتر بخش هاي جهان اقدامي است با اهميت در جهت تضمين منابع حمايت شده كه مي تواند منابع آبزيان را در خارج از محدوده ذخيره گاهها دوباره احياء و براي بهره وري آماده كند براي نشان دادن اهميت ذخيره گاهها و مناطق حفاظت شده در بهره وري پايدار از منابع زيستمند دو نمونه از كشور پر و ارائه مي شود از دير باز اهالي پيرامون درياچه جونين به طور نسبي گياهان آبزي سواحل درياچه را براي دسترسي به حيات وحش آن به عنوان يك منبع پروتئين به طور عمد آتش مي زند. ايجاد حريق بيش از حد و تداوم آن در اين زيستگاه آبي باعث كاهش تدريجي حيات وحش آن و به طريق اولي تقليل توليد درياچه گرديد. براي ترميم و احياء دوباره اين منابع معيشتي در حال حاضر مجبور شده اند كه علاوه بر ايجاد ذخيره گاه در هسته هاي مركزي ، اراضي پيراموني آنرا نيز به عنوان شكارگاه تحت مديريت قرار دهند . به طوريكه كليه زيستگاه ها و مراكز زاد و ولد گونه ها تحت پوشش حفاظت قرار گيرند مردم بومي منطقه اميدوارند كه بتوانند ازطريق حافظت و نگهداري گونه و زيستگاه ها امكان بهره وري پايدار از اين منابع مجدداٌ فراهم گردد.حفاظت زيستگاه و گونه ها دربرابر شكار غير مجاز و متخلفين كه به بهاي گزافي نيز به دست آمده باعث شده است كه جمعيت ويكوانا روبه افزايش گذاشته و گله هاي قابل تكثير آنها در حال حاضر كشاورزان آند را از نظر گوشت و پشم تامين ميكند . ثمر بخشي پاركها در حدي بوده است كه پرويائي ها پاركها و ذخيره گاههاي خود را عنوان (( واحد هاي نمونه حفاظت )) معرفي كرده و به اين ترتيب با نشان دادن ثمر بخشي مناطق حفاظت شده در تامين بخشي از نيازهاي جامعه صحت عنوان فوق را به اثبات مي رسانند. ارزش مناطق حفاظت شده به عنوان ميراث هاي طبيعيكنوانسيون ميراث هاي جهاني ملت ها را بر آن داشته كه آن دسته از ميراث هاي خود را كه از نظر اهميت مي توانند در رده ميراث هاي طبيعي و فرهنگي جهان قرار گيرند شناسائي و معرفي نمايند . بسياري از مناطق حفاظت شده برجسته جهان در حال حاضر به عنوان ميراث هاي طبيعي جهان پذيرفته شده و از نظر كيفيت در سطح جهاني مورد تائيد واقع شده اند . صندوق ميراث جهاني كه با مساعدت هاي داوطلبانه جامعه جهاني براي حمايت موثر از اين ميراث ها تاسيس شده براي ارتقاء كيفي آنها خدمات قابل توجهي را در اختيار كشورها قرار مي دهد . به عنوان نمونه زماني كه پارك ملي ساگارماتا ( كوه اورست ) در نپال در زمره ميراث هاي جهاني قرار گرفت از حمايت مالي بنياد ميراث جهاني براي احياء جنگل ها و حفظ فرهنگ قومي ( قبايل شرپا) و تربيت نيروي انساني برخوردار گشت . ولي بايد توجه داشت كه ارزش پاركها و ذخيره گاهها به كنوانسيون هاي جهاني وابسته نيست بلكه ارزش آنها در ذهن و قلب هر ملتي نهفته است .پاركها و منا طق حفاظت شده بدين ترتيب نيزدر بر آورد نياز هاي جامعه از نظر هويت بخشي و عوامل افتخارآفرين نقش موثري دارند.

حفاظت


استراتژی جهانی


کشاورزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هفتم امپراتوری های ایران باستان چگونه کشور را اداره می کردند

پاورپوینت گردش خون Circulation

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هفتم امپراتوری های ایران باستان چگونه کشور را اداره می کردند

پاورپوینت درس هفدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم سنجش کارآفرینی

بازی قدیمی و خاطره انگیز Iron Blood

تحقیق حجاب

پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ها

نُت فارسی سن خوشبخت اولاسان از اوزیر مهدیزاده

بازی قدیمی و خاطره انگیز Iron Blood