دانلود فایل


تحقيق در مورد اسلام و نسل جوان - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد اسلام و نسل جوان 20 صفحه word |فونت tahoma

دانلود فایل تحقيق در مورد اسلام و نسل جوان 20 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق
همه بر اين باوريم كه نماز در بين احكام الهي ، از بهترين جايگاه برخوردار است و نيز همه بر اين باور هستيم كه نماز ، پرچم عبادات و سرود آزادگي است. ما همان گونه كه تكليف داريم ، اعضاي بدن خود را از آسيبها در امان نگه داريم ، بايد براي پاسخ به نيازهاي فطري و رواني قيام كنيم كساني كه تصور مي كنند اگر به سراغ آسمان ، زمين ، كوه ، زر و زيور دنيا بروند ، توانسته اند نياز حقيقي خود را برآورده كنند سخت در اشتباه هستند اشتباه برخي از آدميان امروز از همين امر ناشي مي شود ، زيرا پس از آن كه به هدفهاي دنيايي خود مي رسند تازه ممكن است بيشتر احساس پوچي كند و به بن بست برسند بسياري از انسانهاي امروز هنوز نفهميده اند كه نياز رواني و حقيقي بشريت ، كمال مطلق، زيباي مطلق و حيات بي مرگ است كه خاص ذات مقدس خداوند است و اين تنها نماز است كه انسان را به آن منبع بينهايت كمال و نيكي پيوند مي دهد . امروز ثابت شده است همان گونه كه انسان از فقر و محروميت به پوچي مي رسد ممكن است از رفاه زياد و اشباع غرايز مادي نيز به همين سرنوشت دچار شود.آمار خودكشي در كشورهاي اسكانديناوي مثل سوئد و سوئيس كه جوانان آن در رفاه كاملند ، بيشتر از ساير كشورهاست و علت اين وازدگي و خستگي با وجود رفاه ، خالي بودن زندگي از يك معناي برتر و آن معنويت و نماز است. ويژگي اين تحقيق1ـ روش جديد و نوين تحقيق است كه به روش كاربردي معروف مي باشد.2 ـ سعي كرده ام از كلي گويي پرهيز نموده ، به مثالها و مصاديق جزيي بحث بپردازم تا مطلب آسانتر و سريعتر و بهتر درك شود .3 ـ در پيرامون بعضي از مباحث تحقيق ، از نظرات اساتيد مجرب و محصلين ساعي استفاده شده است .تاريخچه تحقيق آئين مقدس اسلام در چهارده قرن قبل ، ضمن برنامه هاي جامع و سعادت بخش خود توجه بخصوصي به نسل جوان معطوف داشته و جوانان را از نظر مادي و معنوي ، رواني ، تربيتي ، اخلاقي ، اجتماعي ، دنيوي و اخروي تحت مراقبت كامل قرار داده است .يكي از بزرگترين سرمايه هاي هر مملكت نيروي انساني آن مملكت است و مهمترين نيروي انساني هر كشور در نسل جوان آن كشور مي توان يافت ن قدرت و نيروي جواني است كه مي تواند بر مشكلات زندگي فائق آيد و راههاي سخت ناهموار را به آساني بپيمايد لذا اولياء گرامي اسلام جواني را يكي از نعمت هاي پر ارج الهي و از سرمايه هاي بزرگ سعادت در زندگي بشري شناخته و اين موضوع را با عبارات مختلفي به مسلمين خاطر نشان نموده اند .لذا حضرت علي (ع) مي فرمايد : دو چيز است كه قدر قيمتشان را انسان نمي شناسد مگر كسي كه آن دو چيز را از دست داده باشد يكي جواني و ديگري تندرستي و عافيت است.در اين حديث حضرت علي (ع) نعمت جواني را در رديف بزرگترين نعمتهاي الهي ، يعني صحت و سلامتي آورده است و به اندازه اي آن را مجهول القدر داشته كه مي فرمايد تنها در موقع فقدان جواني مي توان به ارزش آن پي برد . بخش اول : شناخت شباب (جوان و نوجوان ) ارزش و جايگاه شباب (جوان و نوجوان) از نظر آيات و روايات شناختن ارزش واقعي جوان و توجه به زشت و زيبايي آن شرط اساسي سلامت جوانان ، و راه بهره برداري صحيح از نيروي فعالانه آنان است . مربيان جامعه بايد در كمال واقع بيني از يك طرف ، متوجه كمال جواني باشند و از نيروي انساني جوانان به طرز شايسته اي به نفع ملت و مملكت استفاده كنند و از طرف ديگر بايد متوجه نقايص طبيعي دوران شباب باشند و با راهنمائي هاي صحيح و طرح برنامه هاي عالمانه و عاقلانه ، جوانان را براي نيل به مدارج عالي تر مجهز نمايند و با تعديل تمايلات عاطفي آنان ، از سركشي و طغيانشان باز دارند.اسلام و نسل جوان آيين مقدس اسلام ، در چهارده قرن قبل ضمن برنامه هاي جامع و سعادت بخش خود توجه مخصوص به نسل جوان معطوف داشته و جوانان را از نظر مادي و معنوي ، رواني تربيتي ، اخلاقي و اجتماعي ، دنيوي و اخروي و خلاصه از كليه جهات تحت مراقبت كامل قرار داده است . مراحل زندگي در برنامه طبيعي انسان از قانون قطعي و تكويني و سنت اجتناب ناپذير الهي در نظام آفرينش برخوردار است.ايام جواني دوران درخشندگي و فروغ زندگي ، دوران سرور و شادماني است ، دوران قوت و قدرت است ، دوران نشاط و اميد است دوران كار و كوشش است ، دوران شور و هيجان است .يكي از بزرگترين سرمايه هاي هر مملكت ، نيروي انساني آن مملكت است . مهمترين نيروي انساني هر كشور را در نسل جوان آن كشور مي توان يافت . قدرت و نيروي جواني است كه مي تواند بر مشكلات زندگي فائق آيد و راههاي سخت ناهموار را به آساني بپيمايد . مزارع سرسبز و خرم با سعي و كوشش نسل جوان آباد است ، چرخهاي عظيم صنايع سنگين با نيروي جوانان استخراج مي شود ، كاخهاي مجلل و آسمان خراش هاي بزرگ جهان را اراده خستگي ناپذير جوانان بپا داشته است و عمران و آبادي ها مديران كار و كوشش نسل جوان است. پايه هاي اقتصاد كشور ما بر نيروي فعال جوانان استوار است . دفاع از مرزها و حفظ استقلال و امنيت مملكت ها بر عهده نسل جوان است . پيامبر اكرم (ص) به اين امر توجه داشتند بطوريكه در سه جا مسئوليت را به جوانان داده : 1 ـ مصعب بن عمير 2 ـ عتاب بن اسيد3 ـ اساته بن زيدنوجوان را بهتر بشناسيماز بهترين فصول مربوط به حيات انسان فصل مربوط به دوران نوجواني شامل مرز سني 18- 12 است . مرحله أي كه آغاز آن ، پايان دوران كودكي ، نهايت آن آغاز جواني و وصول به مرحله كامل مرد يا كامل زني است اين مرحله را از مهمترين مراحل حيات در جنبه شناخت ابعاد جسمي ، رواني ، عاطفي و دشوارترين مراحل از نظر سازگاري انسان ذكر كرده اند [1] ضمن اينكه اين دوره از رشد و زندگي متضمن بحراني هيجاني ، تحول اخلاقي و دگرگوني و تغييري عظيم در شخصيت است. نوجوانان دوران بيداري ها دوران نوجواني مصادف است با بروز بيداري هاي متعدد كه هر كدام آنها مي توانند زمينه و منشائي براي رشد و سلامت و در صورت عدم هدايت آنها موجب بدبختي ها و سقوط ها مي باشند . مهمترين دوران بيداري ها در نوجوانان 1 ـ بيداري فطرت : فطرت كودكي كه به علت تربيت غلط ، محيط معاشرتي نامناسب و زير توده هاي ابر و غبار گوناگون مخفي شده و خورشيد آن از پرتو افكن باز مي ماند در دوران نوجواني ، شرايط و امكاناتي پديد مي آيد كه گرد و خاك روي فطرت به كناري مي رود و آن خورشيد از نو پرتو افكن مي شود .نوجوان چنان مي شود كه گويي سطل آب سرد بر سر و روي فطرت او ريخته و بيدارش ساخته است كه بايد از اين بيداري استفاده كرد.2 ـ بيداري مذهب :ايمان به مذهب از 12 سالگي آغاز مي شوداين بيداري مذهبي در نوجوانان عاملي براي رشد معنوي و اخلاقي و مذهبي براي پيشگيري ماست به گفته عالمي وضع چنان است كه گوئي خداوند حكيم بصورت پيشگيري قبل از بروز طوفان و طغيان غرايز وسيله مهار كرده آن را در انسان آماده كرده است[2] .3 ـ بيداري جهان بيني در اين مرحله از عمر ديد و بينش خاص نسبت به جهان در نوجوان پديد مي آيد . جهان بيني او عوض مي شود ، زندگي براي او زيبايي و عظمتي مخصوص پيدا مي كند . ديد او به اشياء با آنچه كه در ديروز بود كاملاً متفاوت است.4 ـ بيداري وجدان در سنين نوجواني وجدان بيدار مي شود و در درونش محكمه اي تشكيل مي گردد خود براي خويشتن قاضي و داور است . اگر گناه و خطايي مرتكب شود خود را سرزنش مي كند و حتي ممكن است براي خود كيفري و عقوبتي ، مثل ترك لذت ، تحمل رنجها و قائل شود و مي بينيم كه اين بيداري خود از عنايات لطيف الهي و عاملي براي خود كنترلي است .5 ـ بيداري رغبت به تعالي شايد در هيچ مرحله اي از رشد ، آدمي بدين ميزان كه در دوران نوجواني است خواستار پيشرفت و تعالي نباشد. او مي خواهد شرايط و امكاناتي پديد آيد كه حتي كار نكرده و زحمت نكشيده او به مرحله آقايي برسد و در اين راه تا سر حد بي نهايت به پيش رود و هيچ عظمت و علوي نيست كه او ببيند و خواستار آن نشود. 6 ـ بيداري استدلالبيداري استدلال آغازي براي سازندگي و رشد است7 ـ بيداري غدددر اين مرحله غده ها بيدار مي شود و مواد ساخته شده و يا هورمون خو را به درون خون مي ريزند و در نتيجه موجب تحولاتي عظيم و دگرگوني هاي شديد در حالات و رفتار مي شوند كه اينها مي تواند موجبي براي فساد و انحراف باشد و طبيعي است كه نقش مربي در آن فوق العاده مهم است . بخش دوم : نماز ضرورت آن براي نوجوان و جواناننماز نهر جاري ايمان در بستر دلهاي مومنين و آبشار زلال صفا بخش روح متقين ستون استوار خيمه و قامت بلند و آينه تمام نماي شرعيت را در پهنه جامعه بشريت به تصوير مي كشد و راه صعود به آسمانها و آرميدن در مقام قرب الهي را فرا روي انسان مي نمايد و بلكه خود صعود و عروج و مشهود معبود است.آري نماز اوج ارتباط انسان با خداست و اين اوج بسته به نيروي پرواز اوست و نيروي پرواز او به حضور دل و ميزان عرفان او بستگي دارد. ائمه (س) ما كه در نهايت اين اوج بوده و عبوديت خدا را در نماز و راز و نياز با او به كمال و اكمال رسانده اند اسوه ها و نمونه هاي كامل نمازگزار و اقامه كنندگان اين فريضه الهي هستند ، آنان همواره با قامت استوارشان به قيام ايستاده اند تا نماز ، اين ستون اصلي دين را اقامه كنند و خيمه دين را بر اساس آن برپا مي دارند. لذا ما در زيارت آنان بر اين مطلب عارفانه گواهي مي دهيم و خطاب به آنان مي گوييم : اشهد انك قد اقمت الصلوهگواهي مي دهم كه شما نماز را بر پا داشتيدو در زيارت جامع و كبيره مي گوييم : و اقمتم الصلوهْْ[3]. و نماز را اقامه كرديدآري از بهترين و عاليترين اعمال ديني امر نماز است كه اسلام به آن توجه زيادي كرده و براي آن آثار و فوائد زيادي در آيات و روايات مطرح نموده است، اگرچه عبادت در تمام اديان آسماني وجود دارد و ليكن بهترين و زيباترين فرم عبادت همين نمازي است كه در اسلام به شكل و كيفيت خاصي آمده و مسلمانان دعوت به خواندن آن شده اند. [1] تعليم و تربيت و مراحل آن ص 178[2] جوان ج ، صفحه 376[3] مفاتيح الجنان، محدث قمي، زيارت جامعه كبيره

نسل جوان


اسلام


دیدگاه اسلام درباره نسل جوان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس دهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم سقوط رضاشاه

تحقيق در مورد فرمان های شاهنشاهان هخامنشی

پاورپوینت کنترل عفونت مفاهیم پایه

پاورپوینت سازه های پوسته ای،pptx،در 117 اسلاید

پاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی پایه هفتم سفر غذا

فروش فایل سه بعدی میز عسلی 3DOH1

پاورپوینت معماری مدرن

دانلود رام رسمی و فارسی گوشی huawei Y360-U03 بیلدنامبر 102 با لینک مستقیم

دانلود فایل سرت Cert گوشی سامسونگ G313HN برای ترمیم شبکه و سریال با لینک مستقیم

پاورپوینت مفهوم توازن و تعادل زندگی کاری