دانلود فایل


تحقيق در مورد اصول مديريت و رهبري - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد اصول مديريت و رهبري 16 صفحه word |فونت

دانلود فایل تحقيق در مورد اصول مديريت و رهبري 16 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق
نظر يك كارشناس جهاني يكي از متخصصان و كارشناسان جهاني مديريت و مسائل آن كه در اين خصوص قريب نيم قرن مطالعه و تحقيق و تجربه دارد و نظريات و روش هاي پيشنهادي اش تا كنون ثمرات
ارزنده اي در عرصة مديريت هاي جهاني به بار آورده ، در اين باره مي گويد : بسياري از صاحبنظران ، در اين باره با من هم عقيده اند كه بيماري هاي مرگبار مديريت ، در تمام دنيا اشكال مشابهي دارند ، به يك صورت بر پيكر انواع روشهاي مديريت هجوم مي آورند و به يك نحو فساد و فاجعه مي آفرينند. از اين رو براي مداواي آنها نيز مي توان نسخة تقريباً يكساني نوشت و روش هاي درماني مشابهي را پيشنهاد و ارائه كرد. وي اضافه مي كند : نيم قرن تجربه و تحقيق براي من ثابت كرده است كه امراض مهلك مديريت ، اگرچه حوزه و جنبه هاي مختلف و متعددي پيدا مي كنند ، اما سرچشمه مجموع آنها را مي توان در هفت نوع بيماري اصلي خلاصه كرد كه همچون سرطاني مخوف و نفوذ كننده ، پنجه هاي خود را در پيكر سيستم هاي مديريت فرو مي كنند و آنگاه صدها شاخه جديد و فزاينده به وجود مي آورند. اين كارشناس مي گويد : هم تجربة شخصي من و هم تجربيات صدها نفر از دوستان و همفكرانم كه از سالها پيش قدم به ميدان مبارزه با اين امراض و آفات مهلك گذاشته و موفق به ريشه كن ساختن آن شده اند ، نتيجه اي فوق العاده با ارزش را در اين مورد نصيب ما كرده است و آن اينكه : مداواي اين امراض تنها در صورتي ثمر بخش است كه هر هفت مرض ، با هم و به صورت يكجا معالجه و ريشه كن شوند. در غير اين صورت ، حتي اگر فقط يكي از اين امراض مداوا نشود و به حال خود باقي بماند ، مديريت بيمار ، روي سلامت نخواهد ديد و همچنان رو به ضعف و نابودي خواهد رفت و حركتي كه چنين مديريتي در راس آن است ، دير يا زود از پاي در خواهد آمد . البته عقل نيز بر اين حكم ميكند كه وقتي يك بيمار به وجود هفت نوع مرض در جان خود پي برد ، مادامي كه تمام آنها را معالجه و ريشه كن نكرده است ، از پاي ننشيند و به سلامت كامل خود مطمئن و اميدوار نباشد و احساس آسودگي خاطر نكند. شناخت امراض هفتگانه اين كارشناس و گروه همفكران و همكارانش ، كه نظريات و تجربيات و پيشنهادهاي آنان ، در طول چند دهة گذشته موجب تحولاتي بنيادي در امر مديريت بسياري از شركت هاي بزرگ جهاني ، و مالاً موجب تحولاتي در زمينة صنايع و توليدات صنعتي در جهان شده است ، شناخت و بررسي اين امراض را ، از سالهاي پس از جنگ جهاني دوم آغاز كردند. آنها پس از مواجهه با موارد و اشكال اين امراض ، در انواع مديريت هاي موجود در جهان ، ابتدا به دسته بندي و تجربه و تحليل آنها و سپس به تلاش براي چاره جويي و مداواي آنها پرداختند. آنها پس از آن كه در جهت مداواي اين امراض ، پيشنهاداتي به گروههاي مديريت بيمار جهان دادند و نتايج مطلوب و اميد بخشي گرفتند ، سرانجام نسخة نهايي خود را براي مديريت هاي بيمارها در تمام دنيا تهيه كردند ، سرفصل نسخة آنها چنين است : شناخت هر بيماري نيمي از مداواي آن است ، ولي شناخت هفت بيماري مهلك مديريت ، تمام معالجة آن است ؛ به شرط آنكه اندكي همت و اراده توام با دلسوزي نيز با شناخت امراض ، توام شود. متن نسخه بدين ترتيب ، طبيعي است كه در متن نسخة اين كارشناسان ، آنچه به عنوان مهم ترين مساله مطرح است ، شرح و معرفي خود امراض است. زيرا چنان كه اين گروه مي گويند : براي مداواي اين امراض ، مهم آن است كه خود امراض را شناسايي كنيم ، در آن صورت با مداواي آنها بيش از يك قدم فاصله نخواهيم داشت. و اين است متن نسخه ، يا شرح هفت مرض مهلك مديريت : 1ـ نداشتن ثبات عزم : وقتي از اين مورد ، به عنوان يكي از بيماريهاي مديريت نام برده مي شود ، منظور آن است كه داشتن ثبات عزم ، داوري درد و راه مداواي اين بيماري است . بدين معني كه مديريت ، با داشتن ثبات عزم ، توام با آينده نگري و دور بيني ، مي بايست محصول يا خدمتي را برنامه ريزي كند و ارائه دهد كه : اولاً هميشه بازار فروش داشته باشد و شركت را به طور دائمي سرپا نگه دارد ثانياً علاوه بر فراهم ساختن امنيت شغلي براي كاركنان موجود شركت ، در جهت اجراي برنامه هاي حساب شده ، براي عدة ديگري هم مشاغل تازه ايجاد كند. 2ـ تاكيد بر سودهاي فوري و كوتاه مدت : اين بمياري كه با نقطه ضعف ديگري ، يعني كوتاه بيني همراه است ، نقطة مقابل سرپا نگه داشتن موسسه به شمار مي رود . در توضيح اين مورد بايد گفت : كوتاه بيني و ترجيح دادن سودهاي فوري و سريع الوصول و در عوض ناپايدار ، به سودهاي اساسي و مستحكم آتيه ، از بزرگترين دشمنان و مهلك ترين بيماري هاي مديريت است. بر اثر اين بيماري ، مديريت به سودهاي كوتاه مدت و ساليانه و تقسيم و ارائه آن تاكيد مي ورزد ، و اين درست نقطة مقابل و متضاد سر پا نگه داشتن شركت است كه به برنامه ريزي هاي دراز مدت اساسي نياز دارد. اين كوته فكري ، غالباً به علت ترس از شكست و جذب و بلعيده شده آن در شركت هاي بزرگتر ، يا به علت فشار بانك ها و صاحبان سرمايه براي پرداخت سود بيشتر به وجود مي آيد . حال آن كه پرداخت اينگونه سودهاي كوتاه مدت ساليانه ، به جاي سرمايه گذاري مجدد در خريد و نصب ماشين ها و ابزار جديد ، آموزش و دوباره آموزي كاركنان ، و نوسازي تاسيسات توليدي ، به تدريج نيروي شركت را تحليل مي برد ، و پس از چند سال جز وسايلي فرسوده و كاركناني فرسوده تر چيزي برجا نمي ماند. 3ـ سيستم بررسي فردي مديران :ارزشيابي مديران در آخر هر سال و نمره دادن به كارآيي يا صفات خوب آنان و يا هر نام ديگري كه بر آن گذاشته شود ، نتيجه اي منهدم كننده به بار خواهد آورد . اين سيستم نتايج منفي و فلج كننده اي دارد كه نمونه هاي بارز آن عبارتند از : ـ كارآيي كوتاه مدت را تشويق مي كند.ـ برنامه ريزي دراز مدت را از بين مي برد.ـ كار دسته جمعي را از ميان مي برد ، و باعث مي شود كه افراد به رقابت هاي ناسالم و حتي كارشكني در مورد يكديگر و رفتار و كردار سياستگرانه براي جلوه دادن به كارها و فعاليتهاي خود بپردازند. ـ در ميان كاركنان ايجاد ترس و ناامني مي كند و جو موسسات را تيره و ياس آلوده و مساعد براي سوء استفاده و يا انجام كارهاي به صورت ناقص و باري به هر جهت ، مي سازد.ـ تا هفته ها و حتي ماهها پس از انجام ارزيابي سالانه و اعلام نتايج آن ، كاركنان دچار ياس و خستگي مي شوند و دل به كار نمي دهند.ـ غالباً همين ارزيابي ها زيرنظر بعضي از كاركنان ( و حتي كاركنان ارشد و مديران) غير عادلانه تلقي مي شود و گاه موجب استعفاي آنها و رفتن شان به سازمانهاي ديگر مي شود. يا آن كه اين وضع باعث مي شود كه از طرفي كاركنان از پست و مسئوليتي كه دارند و در آن نتوانسته اند نمرات خوب بياورند دلزده شوند و تقاضاي رفتن به قسمت ديگر بكنند و يا مسئولان موسسه ترجيح دهند كه افراد را جابجا كنند تا شايد در قسمت جديد ، فعاليت و كارآيي بيشتري از خود بروز دهند. حال آن كه اينگونه جابجايي ها باعث در هم ريختن نظم و نظام كار و آشفتگي برنامه ريز ها مي شود اگر بتوان اين ارزشيابي ها را گروهي انجام داد ، يا افراد را وادار به فعاليت خود جوش گروهي كرد ، بسيار خوب خواهد بود . فعلاً در كشور ما كه زمينه هاي كار گروهي ، تقريباً وجود ندارد و افراد رغبتي به اين نوع كارها نشان نمي دهند ، شايد مجبور به ارزشيابي هاي فردي باشيم. 4ـ ايجاد موانعي كه موجب مي شود نيروي انساني از كار و خود رضايت نداشته باشد و از مهارت هاي خود احساس سربلندي و غرور نكند : اين بيماري مديريت بر اثر مشكلات و مقررات خشك و دست و پا گير ، نداشتن برنامة صحيح ايجاد نكردن انگيزه هاي لازم ، عدم تشويق ، فرسودگي تجهيزات و ماشين آلات ، بي نظمي و آشفتگي در موسسه و بسياري از اينگونه عوامل ، ايجاد مي گردد. در بررسي و بازشناسي اين موانع ويرانگر ، كارشناسان و صاحب نظران مي گويند : مهمترين عواملي كه به پيدايش اين بيماري مرگبار منجر مي شود ، از مشاركت نداشتن كاركنان در امور اداره موسسات سرچشمه مي گيرد . بدين معني كه مديريت ، با پيروي از فرمول ها و سيستم هاي قديمي و منسوخ شده ، خود را از هرگونه همفكري و همكاري و مشاركت كاركنان بي نياز مي داند ، و در نتيجه ، كارگران و كاركنان موسسه را در امور مختلف و تصميم گيريهاي مهم و سرنوشت ساز شركت نمي دهد. مديريتي كه دچار اين بيماري باشد ، نه تنها در جريان عادي امور ، بلكه حتي در هنگام بروز مشكلات و مسائل پيچيده و ويرانگري نيز كه گاهي موجوديت شركت را هم تهديد مي كند ن از افكار و نظريات كاركنان استفاده نمي كند ، و به هيچ يك از راه حل هاي پيشنهادي و ابداعات و ابتكارات آنها بهايي نمي دهد. همين ارج و بها قائل نبودن براي افكار و ابتكارات كاركنان و مشاركت ندادن آنها در امور موسسه ، باعث مي شود كه نيروي انساني ، علاقه و دلسوزي خود را از دست بدهد و به موجودي بي تفاوت مبدل شود كه جز انجام كارهاي روزمره ، مسئوليتي ندارد ، چنين پرسنلي ، بطور طبيعي از نتايج كار خود و آنچه كه مي سازد و توليد مي كند و ارائه مي كند ، احساس شادماني و رضايت و غرور نخواهد كرد و همين امر ، موجب افسردگي و دلزدگي نيروي انساني ، و از دست دادن شور و شوق او مي شود ، و در نوع كار و فعاليت و نتيجه و محصولي كه از كار او به دست مي آيد ، تاثير مخرب و منفي خواهد گذاشت. 5ـ كوتاهي از برقرار كردن سيستمي كه وظيفه و هدف دائمي آن بهبود روشها باشد طبيعي است كه نبودن چنين سيستمي ، روش كار را اگر به تخريب و نابودي نكشاند ، دست كم موجب در جا زدن آن مي شود ، و در جا زدن نيز ، در كار ، خود برابر با انهدام است. 6ـ اميد بستن به نتايج فوري :نداشتن قدرت مداومت و پايداري و استواري در كار ، غفلت ورزيدن از مشكلاتي كه در پيش است و در نتيجه عدم آمادگي براي مقابله با آن مشكلات ، كه هنگام بروز ، موسسه را از پاي در مي آورد. 7ـ استفاده از رقم هاي چشمگير در گزارش ها ولي غفلت و بي توجهي كردن به مطالب و ارقامي كه كوتاهي ها و كاستي ها را نشان ميدهد . تكيه بر ارقام چشمگير براي جا دادن در گزارش ها ، همواره موجب خود فريبي مي شود و باعث مي گردد كه مديريت با آن ارقام ، خود را دلخوش سازد به مسائل و مشكلاتي كه عليرغم آن ارقام ، در وراي كارها وجود دارد ،توجهي نشان ندهد و براي مبارزه و مقابله با آن مشكلات ، هيچگونه تجهيزات و امكاناتي را آماده و فراهم نسازد.

مدیریت


رهبری


اصول مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق داستان معراج رسول خدا (ص)

پاورپوینت ارتباطات و مذاكرات در فعاليتهاي بازاريابي بين المللي

تحقیق با موضوع مایع مغزی نخاعی / cerebrospinal fluid

تحقیق داستان معراج رسول خدا (ص)

تحقیق داستان معراج رسول خدا (ص)

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-N920P ورژن N920PVPS3DQF1 اندروید 7.0 با لینک مستقیم

بک دراپ تولد تم کاغذ کشی -کد 4475

مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

دانلود پاورپوینت نظریه و اندیشه های کالاتراوا