دانلود فایل


تحقيق در مورد اعجاز قرآن - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد اعجاز قرآن بخشي از تحقيقاعجاز

دانلود فایل تحقيق در مورد اعجاز قرآن بخشي از تحقيقاعجاز قرآنتساوی عددی و هماهنگی رقمی و تناسب در موضوعات قرآن، موضوعی است كه قدرت بشری از دریافت دقیق آن ناتوان بوده و از توضیح كامل وبیان آن در می ماند. به عنوان نمونه تعدادی از تناسبهای عددی آیات قرآن را بیان می نمائیم.
اجر
واژه)اجر: مزد(: ۱۰۸ بار در قرآن آمده و به همین اندازه واژه )فعل: كار( آمده است.
جزاء
كلمه)جزاء: پاداش- كیفر( ۱۱۷ بار در قرآن به كار رفته و )مغفرت)۳۳۴ بار. پس آمرزش دو برابر كیفر به كار رفته است!
ابلیس
در قرآن لفظ ابلیس ۱۱ بار آمده و عیناً به همین تعداد، یعنی ۱۱ بار، فرمان به استعاذه )پناه بردن به خدا( تكرار شده است.
آیات
واژه ) آیات: نشانه ها( ۳۸۲ بار در قران آمده وبا توجه به اینكه واژه ) الناس:مردم( ۲۴۱ بار و )الملائكهٔ: فرشتگان(۸۶ بار و )عالمین: جهانیان( ۷۳ بار در قرآن بكار رفته، كلمه)آیات( به اندازه مجموع واژه های )ناس- ملائكه و عالمین( به كار رفته است.
ایمان
)ایمان( و مشتقات آن ۸۱۱ بار در قرآن به كار رفته و لفظ )علم( و مشتقات آن ۷۸۲ بار و مترادف )علم( یعنی)معرفت( با مشتقاتش ۲۹ مرتبه در قرآن آمده است. در نتیجه )علم ( و)معرفت( و مشتقات آن دو، مجموعاً ۸۱۱ بار تكرار شده اند كه مساوی با لفظ )ایمان( به كار رفته اند.
بِرّ
لفظ برّ) نیكی( و تمام مشتقاتش ۲۰ بار در قرآن آمده كه با واژه )ثواب( و مشتقاتش برابر است.
جحیم
كلمه جحیم) دوزخ( ۲۶ بار در قرآن تكرار شده كه برابر با لفظ عقاب )كیفر( می باشد.
حرث
واژه حرث) كشت)۱۴ بار در قرآن آمده، و به همین اندازه واژه زراعت ( كشاورزی) به كار رفته است.
دنیا و آخرت
كلمه (دنیا) در قرآن ۱۱۵ بار به كار رفته و واژه (آخرت) نیز عیناً ۱۵ بار در قرآن آمده است.
رسل
واژه (رسل) ۳۶۸ بار تكرار شده و واژه نبی ۷۵ بار ، بشیر۱۸ بار و نذیر ۵۷ بار كه مجموع ارقام مذكور ۵۱۸ مرتبه است. جای شگفتی است كه این عدد با تعداد مواردی كه اسامی پیامبران آمده برابراست. یعنی اسامی پیامبرن الهی ( آدم- نوح – موسی و...) نیز ۵۱۸ بار در قرآن به كار رفته است.
صیام
واژه (صیام: روزه) و (صبر: شكیبایی) و (درجات: بیمناكی) و (شفقت: مهربانی) هر كدام ۱۴ بار در قرآن آمده است.
عقل
كلمه (عقل) و مشتقاتش ۸۳ بار در قرآن آمده و با موارد به كار رفته واژه (نور) در قرآن برابر است .
محبت
واژه (محبت ) و مشتقاتش ۸۳ بار در قرآن آمده كه به همین تعداد واژه ( طاعت : فرمانبرداری ) در آیات وجود دارد.
لسان
كلمه ( لسان: زبان) ۲۵ بار در قرآن آمده است كه با تعداد ( موعظه: پند و اندرز) برابر است.
مطالب فوق برگرفته از كتاب (اعجازعددی قرآن) متعلق به عبدالرزاق نوفل می باشدولید بن مغیره مردی توانگر بود و در بین كفار قریش به دانایی و تجربه شهرت داشت و اعراب عموماً برای حل مشكلات خود به وی مراجعه می كردند. و نیز نوشته اند: روزی كه سوره غافر بر پیامبر مكرم (ص ) نازل شد، پیامبر با صدایی جذاب به منظور ابلاغ آیات الهی آن را می خواند. از اتفاق ، ولید نزدیك پیامبر (ص ) نشسته بود آیات را استماع كرد: حم ، تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب ... این كتاب از سوی خداوند قادر دانا فرو فرستاده شده است ، خدایی كه بخشاینده گناهان و پذیرنده توبه هاست . خدایی كه كیفرش سنگین و نعمتش فراوان است . جز او خدایی نیست . سرانجام هر چیزی به سوی اوست . درباره آیات الهی جز كافران مجادله نمی كنند. [ ای پیامبر (ص ) ] فعالیت و رفت و آمد آنان در شهرها تو را نفریبد.
این آیات ولید را سخت تحت تأثیر قرار داد. وقتی افراد قبیله بنی مخزوم دور او را گرفتند و از وی خواستند كه درباره قرآن محمد (ص ) داوری كند، او قرآن را چنین ستود: و ان له لحلاوهٔ و ان علیه لطلاوهٔ و ان اعلاه المثمر و ان اسفله لمغدق و انه یعلو و ما یعلی علیه . یعنی كلامی كه محمد آورده است ، شیرینی خاصی دارد و زیبایی ویژه ای ، شاخسار آن پر میوه است و ریشه های آن پربركت . سخنی است برجسته و هیچ سخنی از آن برجسته تر نیست .
ولید این جمله ها را گفت و راه خود را در پیش گرفت . كفار قریش چنان پنداشتند كه تحت تأثیر آیات قرآنی قرار گرفته و به آیین محمد گرویده است .
برخی از دانشمندان سخنان ولید را نخستین تقریظی می دانند كه بر زبان فردی رفته است .
در یكی از متون نثر فارسی به نام مجمع النوادر معروف به چهار مقاله نظامی عروضی داستان ولید بن مغیره بدین صورت نقل شده است : (...آورده اند كه یكی از اهل اسلام ، پیش ولید بن المغیره این آیت همی خواند: قیل یا ارض ابلعی مائك و یا سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و گفته شد ای زمین ! فرو بر. آب خود را وای آسمان ! باز گیر [ آب خویش را ] و كم كرده شد آب ، و كار گزارده شد و [ كشتی ] بر كوه جودی قرار گرفت (سوره هود/۴۶) فقال الولید بن المغیره : و الله ان علیه لطلاوهٔ و ان له لحلاوهٔ و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله لمغدق و ما هو قول البشر. چون دشمنان در فصاحت قرآن و اعجاز او در میادین انصاف بدین مقام رسیدند، دوستان بنگر تا خود به كجا برسند والسلام .

قرآن


معجزه


اعجاز قرآن


معارف اسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معماری سازمانی PPT

نت پیانوفلوت آداجیو اثر النی کاراایندرو Eleni karaindrou adagio

طرح توليد سنگ ساب

حل المسائل آنالیز مدارهای الکتریکی

وکتور تعیین جنسیت

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی اتحادیه جهانی پست در 21 اسلاید

برچسب شیره خرما به صورت لایه باز

مجموعه طرح های لایه باز ستاره

HOTEL C7

برچسب شیره خرما به صورت لایه باز