دانلود فایل


تحقيق در مورد اندازه گيري بي درنگ ميزان خوردگي - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد اندازه گيري بي درنگ ميزان خوردگي 14

دانلود فایل تحقيق در مورد اندازه گيري بي درنگ ميزان خوردگي 14 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق
پيشرفت در زمينه مانيتورينگ خوردگي فرايند خوردگي هنگامي آغاز مي شود كه يك فلز يا آلياژ در معرض يك مايع هادي الكتريسيته قرار گيرد. در اين صورت فلز يا آلياژ مذكور طي يك فرايند الكترومكانيكي فرسايش خواهد يافت. مثال زير يك واكنش ساده فلز (آهن) در برابر يك محلول اسيدي را نشان مي دهد: در اثر قرار گرفتن فلز سطح لوله يا تانك درون محلول مجاور (مايعي كه سبب خوردگي مي شود)، يك ناحيه آندي متشكل از يون Fe2+ تشكيل مي شود. اين فرايند منجر به افزايش الكترون ها در سطح فلز مي شود. الكترون هاي اضافي به نقطه كاتدي مجاور جريان يافته كه در نتيجه اين حركت جريان خوردگي (I corr) پديد مي آيد. سپس عامل اكسيد كننده موجود در محلول خورنده، اين الكترون هاي اضافي را مصرف مي كند. نقاط آنديك و كاتديك به طور دايم موقعيت خود را تغيير داده و در سطح كلي هادي (فلز) وجود دارند. اين پيكر بندي تصادفي اندازه گيري مستقيم Icorr را غيرممكن مي سازد. به منظور غلبه بر اين محدوديت به وسيله فناوري ترانسميتر خوردگي، يك پروب الكتريكي مشتمل بر سه الكترود اندازه گيري از جنس فلز يكسان با بدنه لوله يا مخزن را درون محلول خورنده قرار مي دهند. با استفاده از اين پروب مي توان پتانسيلي ميان الكترودها اعمال كرده و جريان نتيجه را اندازه گيري كرد. همان فرايند خوردگي مولد Icorr ، بر اين جريان اثر مي گذارد. اگر الكترودها با نرخ بالايي خورده شوند، يون هاي فلز (در اين مثال Fe2+ ) به آساني وارد محلول شده و با اعمال يك پتانسيل (ولتاژ) كم به الكترودها، جريان به نسبت زيادي در مقايسه با Icorr خواهيم داشت. به همين شكل، اگر الكترودها با نرخ پاييني خورده شده و يون ها به آرامي وارد محلول شوند و از آن عبور كنند، با اعمال يك پتانسيل كوچك به الكترودها، جريان كوچكي نيز توليد خواهد شد.
ترانسميترهاي خوردگي با استفاده از الگوريتم ها و تجزيه و تحليل داده ها، قادرند اطلاعات به دست آمده را تفسير كرده و آن را به صورت يك سيگنال 4-20 mA در دسترس قرار دهند. مباني خوردگيخوردگي چيست؟ خوردگي تخريب شيميايي يك ماده (در بيشتر مواقع يك فلز) در نتيجه واكنش با محيط. چه وقت خوردگي اتفاق مي افتد؟ خوردگي مي تواند به طور طبيعي رخ دهد، در زير به چند مورد از شرايط ايجاد كننده خوردگي اشاره شده است:سامانه هاي آب سردكنسامانه هاي تصفيه مجدد- تصفيه آب آشاميدني و سامانه هاي توزيع آب - تصفيه فاضلاب
- توليد خمير و كاغذ
- توليد هيدروكربن با آب آزاد
آند چيست؟
الكترودي كه در آن اكسيداسيون يا خوردگي اتفاق مي افتد (الكترودهاي خورنده)
كاتد چيست؟
مخالف آند است. الكترودي كه كاهش (و نه عملاً خوردگي) در آن رخ مي دهد.
Pitting چيست؟
خوردگي محلي شديد، به صورت عمقي و تنها در چند نقطه.
تجزيه و تحليل Coupon چيست؟
فناوري متعارفي كه به منظور نظارت بر خوردگي به كار مي رود با تكه هايي از فلز به نام Coupon سروكار دارد. اين تكه هاي فلز پيش از وارد شدن به فرايند، وزن مي شوند. پس از مدتي اين ذرات مورد بررسي قرار مي گيرند تا معلوم شود چه ميزان كاهش وزن داشته اند. در نتيجه اين تجزيه و تحليل نرخ خوردگي مشخص شده و ميزان بازدارنده هاي لازم براي جلوگيري از خوردگي تخمين زده مي شود.
پاورقي
1- Harmonic Distortion Analysis
2- Linear Polarization Performance
منبع: مجله صنعت هوشمند، شماره58، ترجمه: مريم تيموريیکی از مسائلی که برای آدمی اهمیت داشته دمای اطراف خود بوده، بعد از صنعتی شدن جوامع اهمیت اندازه دما برای مردم بیشتر شد. برای دانستن دمای خانه ، دمای مواد در پروسه تولید که صحیح انجام شدن آن به دما در هر زمان وابسته است و ...به همین بشر جهت برای اندازه گیری دمای اطراف خود تلاش نمود، که لوازم اندازه گیری متنوعی ساخته شد. که در هر کدام بر اساس خاصیت خاصی این اندازه گیری صورت می گیرد.لوازم ابزار دقیق جهت اندازه گیری دما موجود مانند ترموکوپل ، RTD، ترمیستور و دماسنجهای نیمه هادی هستند که هر مدام با استفاده از قانون طبیعی و یا خصوصیتی این کار را انجام می دهند. که در این پروژه به بررسی دماسنجهای مقاومتی و نیمه هادی خواهیم پرداخت.دماسنج مقاومتی یعنی ابزاری که مقاومت الکتریکی آنها رابطه ای با دمای آنها دارد که رو نوع موجود است. یکی از اینها فلزاتی اند که با تغییر دمایشان مقاومت آنها تفییر می کند یعنی(RTD ( Resistance TemperatureDetector که یکی از پر استفاده ترین ابزار دقیق است که در صنعت استفاده فراوانی دارد، دیگری دماسنجهای مقاومتی هستند که از نیمه هادی ها ساخته شده اند و مفدار مفاومت اتصال P-N (دیود) با تغییر دما رابطه دارد که این ابزار ترمیستور Thermistor نام دارد.سری دیگری از دماسنجها که در این پروژه یررسی خواهند شد دماسنجهای نیمه هادی اند. که با پیشرفت صنایع نیمه هادی گسترش زیادی پیدا کرده که تراشه هایی با تنوع زیادی و برای استفاده در شرایط و کاربردهای خاصی ساخته شده اند.همچنین در این پروژه به بررسی چند نوع از مدارهای مبدل خواهیم پرداخت که عموما برای کارهای آزمایشگاهی و یا کارهای کوچک استفاده می شوند و معرفی چند نوع ترانسمیتر که بیشتر در صنعت استفاده می شوند.مورد دیگری که در این پروژه به آنها پرداخت خواهد شد سنسورهای هوشمند است. که شامل تعریف هوشمند بودن برای سنسورهای دمایی و معرفی چند نمونه از آنها.در جمع آوری مطالب این پروژه از مطالب موجود در اینترنت بهره گرفته شده است و همچنین از کاتالوگ 2003 محصولات شرکت Endress+Hauser استفاده گردیده است.در قسمت مبانی علمی وفنی این پروژه به بررسی اصول و قوائد علمی و فنی سنسورهای دمایی موجود خواهیم پرداخت که فرمولها مشخصات فنی ریز آنها بررسی خواهد شد.در قسمت انواع و کاربردها انواع گوناگون هر یک از این سنسورها معرفی خواهند شد و همچنین چند کاربرد از از کاربردهای مختلف آنها گفته خواهد شد.در قسمت سنسورهای موجود به معرفی تعدادی از سنسورهای موجود و خصوصیات مهم آنها و همچنین ترانسمیتر ها و سنسورهای هوشمند خواهیم پرداخت.در قسمت بازار تعدادی از سازنده های بزرگ خارجی همراه با شرکتهای داخلی که نمایندگی آنها را دارند معرفی خواهند شد. البته دید در انتخاب شرکتها بر اساس فعالیت آنها در بازار و در صنعت ایران می باشد.يكي از مسائلي كه براي آدمي اهميت داشته دماي اطراف خود بوده، بعد از صنعتي شدن جوامع اهميت اندازه دما براي مردم بيشتر شد. براي دانستن دماي خانه ، دماي مواد در پروسه توليد كه صحيح انجام شدن آن به دما در هر زمان وابسته است و ...به همين بشر جهت براي اندازه گيري دماي اطراف خود تلاش نمود، كه لوازم اندازه گيري متنوعي ساخته شد. كه در هر كدام بر اساس خاصيت خاصي اين اندازه گيري صورت مي گيرد.لوازم ابزار دقيق جهت اندازه گيري دما موجود مانند ترموكوپل ، RTD، ترميستور و دماسنجهاي نيمه هادي هستند كه هر مدام با استفاده از قانون طبيعي و يا خصوصيتي اين كار را انجام مي دهند. كه در اين پروژه به بررسي دماسنجهاي مقاومتي و نيمه هادي خواهيم پرداخت.دماسنج مقاومتي يعني ابزاري كه مقاومت الكتريكي آنها رابطه اي با دماي آنها دارد كه رو نوع موجود است. يكي از اينها فلزاتي اند كه با تغيير دمايشان مقاومت آنها تفيير مي كند يعني(RTD ( Resistance TemperatureDetector كه يكي از پر استفاده ترين ابزار دقيق است كه در صنعت استفاده فراواني دارد، ديگري دماسنجهاي مقاومتي هستند كه از نيمه هادي ها ساخته شده اند و مفدار مفاومت اتصال P-N (ديود) با تغيير دما رابطه دارد كه اين ابزار ترميستور Thermistor نام دارد.سري ديگري از دماسنجها كه در اين پروژه يررسي خواهند شد دماسنجهاي نيمه هادي اند. كه با پيشرفت صنايع نيمه هادي گسترش زيادي پيدا كرده كه تراشه هايي با تنوع زيادي و براي استفاده در شرايط و كاربردهاي خاصي ساخته شده اند.همچنين در اين پروژه به بررسي چند نوع از مدارهاي مبدل خواهيم پرداخت كه عموما براي كارهاي آزمايشگاهي و يا كارهاي كوچك استفاده مي شوند و معرفي چند نوع ترانسميتر كه بيشتر در صنعت استفاده مي شوند.مورد ديگري كه در اين پروژه به آنها پرداخت خواهد شد سنسورهاي هوشمند است. كه شامل تعريف هوشمند بودن براي سنسورهاي دمايي و معرفي چند نمونه از آنها.در جمع آوري مطالب اين پروژه از مطالب موجود در اينترنت بهره گرفته شده است و همچنين از كاتالوگ 2003 محصولات شركت Endress+Hauser استفاده گرديده است.در قسمت مباني علمي وفني اين پروژه به بررسي اصول و قوائد علمي و فني سنسورهاي دمايي موجود خواهيم پرداخت كه فرمولها مشخصات فني ريز آنها بررسي خواهد شد.در قسمت انواع و كاربردها انواع گوناگون هر يك از اين سنسورها معرفي خواهند شد و همچنين چند كاربرد از از كاربردهاي مختلف آنها گفته خواهد شد.در قسمت سنسورهاي موجود به معرفي تعدادي از سنسورهاي موجود و خصوصيات مهم آنها و همچنين ترانسميتر ها و سنسورهاي هوشمند خواهيم پرداخت.در قسمت بازار تعدادي از سازنده هاي بزرگ خارجي همراه با شركتهاي داخلي كه نمايندگي آنها را دارند معرفي خواهند شد. البته ديد در انتخاب شركتها بر اساس فعاليت آنها در بازار و در صنعت ايران مي باشد.دماسنج مقاومتی یکی از مسائلی که برای آدمی اهمیت داشته دمای اطراف خود بوده، بعد از صنعتی شدن جوامع اهمیت اندازه دما برای مردم بیشتر شد. برای دانستن دمای خانه ، دمای مواد در پروسه تولید که صحیح انجام شدن آن به دما در هر زمان وابسته است و ... به همین بشر جهت برای اندازه گیری دمای اطراف خود تلاش نمود، که لوازم اندازه گیری متنوعی ساخته شد. که در هر کدام بر اساس خاصیت خاصی این اندازه گیری صورت می گیرد.لوازم ابزار دقیق جهت اندازه گیری دما موجود مانند ترموکوپل ، RTD، ترمیستور و دماسنجهای نیمه هادی هستند که هر مدام با استفاده از قانون طبیعی و یا خصوصیتی این کار را انجام می دهند. که در این پروژه به بررسی دماسنجهای مقاومتی و نیمه هادی خواهیم پرداخت.

میزان خوردگی


خوردگی آلیاژ


اندازه گیری بی درنگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حل المسائل انتقال جرم و حرارت

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مورفولوژی (ریخت شناسی) ذرت در 58 اسلاید

تحقیق زندگی پیامبر

پاورپوینت درس سوم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تقویت کار تیمی

پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی پایه هشتم الفبای زیست فناوری

پاورپوینت تحلیل خانه بروجردی ها

پاورپوینت طبیعت در معماری

رام رسمی و فول فارسی ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X K00B

28 عدد عکس png آلو با کیفیت بالا- حجم: 71 مگابایت

28 عدد عکس png آلو با کیفیت بالا- حجم: 71 مگابایت