دانلود فایل


تحقيق در مورد شیوه اندازه گیری NSP موجود در غلات - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد شیوه اندازه گیری NSP موجود در غلات

دانلود فایل تحقيق در مورد شیوه اندازه گیری NSP موجود در غلات بخشي از تحقيق این روشها که نخستین بار در انگلستان توسط شرکت های ساوث گیت[1] و بعداً انگلیست [2] و همکاران ارائه گردید ، شامل حذف اولیة نشاسته به روش آنزیمی و سپس هیدرولیز اجزای فیبر باقیمانده به قندها و اسیدهای اورونیک سازنده آنها و در نهایت اندازه گیری آنها به روش رنگ سنجی می باشد. روشهای اصلی اندازه گیری اعم از رنگ سنجی یا استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی بسیار وقت گیر بوده ولی اصلاحات انجام شده موجب حذف فرایند طولانی و گرانبهای کروماتوگرافی گردیده است. فیبر غذایی اندازه گیری شده با این روش شامل نشاستة مقاوم نبوده و با به کار بردن تعدادی از نمونه های مختلف و اصلاح قسمت های مختلف روش ها برای هر نمونه ،اندازه گیری فیبر کل ، فیبر محلول ، فیبر نامحلول، و نشاستة مقاوم مقدور خواهد بود.اصول عمومی این روش به شرح زیر است :[3] اضافه می گردد.[4] و پولولاناز[5] که نشاسته را از محل اختصاصی پیوندهای 6 : 1 a می شکنند تحت انکوباسیون قرار می گیرد.د- محلول فوقانی جدا گردیده و باقی مانده برای آزاد ساختن قندها و اسیدهای اورونیک تشکیل دهنده با اسیدسولفوریک رقیق هیدرولیز می گردد. می شود.با انجام اصلاحات مختلفی در روش فوق می توان مقادیر فیبر محلول ، فیبرنامحلول و فیبر مقاوم را اندازه گیری نمود. برای به دست آوردن فیبر مقاوم فرایند را یک بار پس از حذف مرحلة فرآوری با DMSO و بار دیگر پس از فرآوری با DMSO مطابق روشی که در بالا اشاره شد تکرار و نتایج آن دو را با هم مقایسه کنید. فیبر محلول با حذف مرحلة اضافه کردن اتانول که به منظور رسوب دادن فیبر محلول اضافه می شد ، اندازه گیری می شود و فیبر نامحلول از روی اختلاف بین فیبر غذایی کل و فیبر محلول محاسبه می گردد.فیبر جیوه (Dietary Fiber ) : فیبر جیوه در تغذیه تک معده ای ها از جمله انسان استفاده می شود و عبارتست از لیگنین به همراه بخشی از پلی ساکاریدهایی که توسط آنزیم های داخلی حیوان تک معده ای هضم نمی شود. بر مبنای تعریف تعیین الیاف جیوه در آزمایشگاه مشکل بود لذا از اصطلاح دیگری به نام پلی ساکارید های غیر نشاسته ای [6] (NSP) استفاده شد به نظر می رسد در بیشتر خوراکی ها پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای همراه بالیگنین بخش اصلی دیواره سلولی را تشکیل دهند. برای اندازه گیری NSP دو روش کلی زیر موجود است :ب- روشهای آنزیمی – کروماتوگرافی : در این روش ها هم مقدار کل و هم تک تک اجزاء تعیین می شوند.

NSP موجود در غلات


شیوه اندازه گیری


میزان فیبر


فیبر درغلات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق حسابداري صنعتی

تحقیق حسابداري صنعتی

پاورپوینت بررسی مفهوم ستاره ها در هتل - 53 اسلاید

دانلود فایل دیتابیس شهرستانهای کشور به همراه استانی که در آن واقع شده در قالب اکسس

تحقیق سرمایه در گردش

پولشویی

اصول نسخه نویسی و داروشناسی(104 صفحه ) pdf

تحقیق اصول امنيت برنامه های وب 126 ص - ورد

دانلود فایل فلش فارسی p6-u06 با b706 و اندروید 4.4.2 تست شده با لینک مستقیم

مقاله ای در مورد خلاقیت در مدیریت