دانلود فایل


تحقيق در مورد انديشه سياسي جديد در تفكر هابز - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد انديشه سياسي جديد در تفكر هابز 53 صفحه

دانلود فایل تحقيق در مورد انديشه سياسي جديد در تفكر هابز 53 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق
آنچه حائز اهميت است و اين پايان در مقابل آن درصدد تبيين علم سياست جديد مي‎باشد، اين است كه جامعه و فرايت به هيچ روي به عنوان پديده‎هاي مجزا مورد شناسايي قرار نمي‎گرفتند. هيچ چيزي سواي دولت ‎- شهر وجود نداشت. حوزه زندگي خصوصي و حقوق و آزاديهاي فردي متصور نبود. افراد تنها به عنوان شهروندان تمام عيار مدعي حقوق بودند و تميز ميان حقوق عمومي و خصوصي قابل تصور نبود. قانون جزئي از مذهب، اخلاق و اصول اداره دولت ‎- شهر به شمار مي‎رفت. در انديشه قديم، شهر نسبت به فرد اولويت داشت.[1]پس، انديشه قديم يك انديشه خيه‎اي بوده است كه در آن نظمي مقدس و قابل احترام ارائه مي‎شود و هر كس كه هماهنگ با نظم فوق باشد، مصداق راستي است، وگرنه، دروغ تلقي مي‎شود. در جهان خيه‎اي به تعبير ونيست، سياست هم جزئي از اين نظم جهاني تلقي مي‎شود. هم چنانكه خداوند واحد و يگانه‎اي بر جهان حاكم است، دولت‎هاي اين جهان نيز ملك حاكم واحدي به شمار مي‎روند، كه همچون پدر بر خانواده حكومت مي‎كنند، پادشاه همچون سر در بدن وراعي، رعايا است، به همان‎گونه كه خداوند نظر مشورتي و با توافق و رضايت مدارج پايين خلقت را جويا نيست، پادشاهان اصيل و واقعي نيز نبايد به دنبال كسب رضايت و موافقت اتباع خود باشند.[2] بلوم نيز در رابطه با انديشه سياسي قديم اظهار مي‎دارد: از افلاطون تا ماكياول چنين انگاشته مي‎شد كه نيك‎مردان، قوانين خوب تدوين مي‎كنند و اين قوانين خوب به نوبه خود مرداني نيك مي‎پروراند و از همين جا سعادت عمومي تأمين مي‎گردد. در اين زمينه آزادي افسري بر تارك نظم افلاطوني بود و خدايان و انسانها در آن سهيم بودند. [3]اما علم سياست جديد با فلسفه سياسي كلاسيك در اين مسئله متمايز بود كه علم سياست جديد ديگر نسبت به سوالي كه راهبرد فلسفه سياسي كلاسيك بود، توجهي ندارد. منظور سوال درباره بهترين نوع حكومت يا بهترين نظم سياسي است. اما علم سياست عمدتاً به سوالهايي توجه دارد كه براي فلسفه سياسي كلاسيك از اهميت بسيار كمتري برخوردار است و آن مسئله روش و متدلوژي است.[4]با وجود آنكه علم سياست زاده سده بيستم است، اما پايه‎هاي آن در تجربه‎گرايي سده هفدهم گذاشته شد. سده‎ايي كه علم را ابزار كسب دانش و شناخت از راه مشاهده، تجربه و آزمايش و اندازه‎گيري مي‎دانند. [5]هابز تحت تأثير علم جديد به نوشتن لوياتان پرداخت كه يكي از عالي‎ترين آثار فلسفه سياسي انگليسي مي‎باشد. و مانند هر شاهكاري، مطالعه ديدگاه‎هاي آن اقناع‎كننده است. براي مثال، هابز تبيين ادراك يعني دغدغه معرفت‎شناختي، عمل ذهن و نقش قدرت سياسي در جامعه را مورد توجه قرار مي‎دهد. براي نظريه‎پردازان سياسي، اهميت لوياتان عمدتاً از اين آخرين دغدغه بوجود مي‎آيد، يك گزارش از ماهيت حاكميت و ضرورت قدرت اجبارگر براي ثبات جامعه مي‎باشد.[6]لوياتان با بحث روان‎شناسي آغاز مي‎شود و از روان‎شناسي ادامه مي‎يابد و به سياست ختم مي‎شود. فرض بنيادين هابز آن بود كه ماده در حركت است. اين قسمت ظاهراً يك نقش بزرگي در ويژگي هابز به عنوان التزام ماترياليستي نقش داشته است.[7] در زير روان‎شناسي، جنبه هستي‎شناسانه وجود دارد. هستي‎شناسي علم وجود به نحو كلي است و واژه هستي‎شناسانه در اينجا دلالت بر تصور هابز از ذات هستي دارد. هابز را معمولاً و به درستي ماده‎گرا مي‎دانند و معناي هابزي ماده‎گرايي اين است كه هر واقعيتي به تمامي بر حسب مكان، زمان و وانين عليت قابل تعريف است. هستي تركيبي از اشياء متحرك است. هر واقعيتي، موقعيتي مشخص در مكان و زمان دارد و قوانين فيزيكي تغييرناپذير بر آن حاكم است هر فرد انساني يكي از اجزاء سازنده عالم است. وي از چيزهايي مانند سنگ و درخت پيچيده‎تر است اما با آنها تفاوت ماهوي ندارد.[8]هابز در فصل اول لوياتان سعي مي‎كند تا تبيين كند كه چطور حواس ما به حركت در اشياء بيرون از ما پاسخ مي‎دهد، احساس بوجود مي‎آورد كه ما تجربه مي‎كنيم. انديشه حركت بعداً در بحث هابز از ميل و تنفر به كار برده مي‎شود؛ ما به سوي بعضي از اشياء جذب مي‎شويم و از بعضي ديگر متنفر. ما به اشيايي كه جذب مي‎شويم نام خوب و از اشيايي كه متنفر هستيم نام بد مي‎دهيم.[9]در اينجا مي‎خواهيم به تبيين انديشه علمي هابز بپردازيم و همچنانكه در بالا آورديم و در اين فصل مي‎خواهيم به آن بپردازيم، اين است كه انديشه سياسي جديد نشان مستقل دارد و ديگر اينكه غايت در درون خودش است. كه به دو بخش مطرح مي‎نمائيم: 1- بازتاب انديشه علمي در تفكر هابز 2- تحول در نگاه به سياست در انديشه هابز. 4-3- بازتاب انديشه علمي در تفكر هابز بدون ترديد، هابز، نه تنها، جزء اولي متفكراني است كه به بحث مستقل در رابطه با قدرت و نقش آن در دولت مدرن پرداخته است، بلكه او از بنيان‎گذاران علم سياست جديد دانسته شده است.[10] ريچارد تاك، لوياتان را نه تنها نخستين بلكه بزرگترين اثر فلسفه سياسي به زبان انگليسي مي‎داند.[11]اين نخستين اثر فلسفه سياسي به زبان انگليسي، اولين شرح جامع درباره دولت مدرن است. به ويژه جدايي سياست و دولت از كليسا و مذهب به عنوان يكي از مهم‎ترين ويژگي‎هاي دولت مدرن مي‎باشد. بنابراين، موضوع اصلي بحث هابز در لوياتان، دولت، قدرت و سياست است.[12] كه در اينجا مي‎خواهيم به كوشش هابز در تأسيس علم سياست جديد اشاره كنيم. چرا كه هابز ماهيت دولت و قدرت را در پرتو همين علم جديد توضيح داده است. كه در اين ساختمان جديد دقت در شناخت سياسي مطرح مي‎شود. كه منظور از آن اين است كه 1- سياست ‎شان مستقل مي‎گيرد 2- غايت در درون خودش است 3- سياست به ابژه تبديل مي‎شود تا سوژه آن را بشناسد. هابز به جايگاه خود به عنوان بنيانگذار چنين فلسفه علم سياست جديد آگاه بود: فلسفه طبيعت شاخه جواني است؛ اما فلسفه جامعه باز هم جوان‎تر است و عمر آن با رسالة خود من با عنوان شهروند آغاز مي‎شود. [13] هابز از شيوه تبديل و تحويل ‎]سياست‎[ به اصول و قواعد، و شبهه‏ناپذيري عقل سخن به ميان مي‎آورد. يعني اينكه لواز قواعد شبهه‎ناپذير و دانش راستين انصاف و عدالت و نيز از تكاليف فرمانروايان و اتباع به عنوان علمي سخن مي‎گفت كه ‎ مبتني بر اصول يقيني و روشني است [14]پس اگر بخواهيم فلسفه سياسي هابز را دريابيم نبايد فلسفه طبيعت وي را از نظر دور بداريم ‎ فلسفه طبيعي‎اي كه پايه‎اش بر رياضيات، ماترياليزم و مكانيك نهاده شده [15] است. در واقع، در ذهن هابز، فلسفه مدني او متعلق به نظام فلسفي‎اش است. اين نظام فلسفي در يك مثلث يعني شك‎- شناخت ‎- يقين خود را نشان مي‎دهد. كه در ادامه، همراه با توضيح و تبيين شناخت علمي در انديشههابز، به اين سه امر نيز مي‎پردازيم.

اندیشه سیاسی جدید


تفکر هابز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بروشور اسهال شایع کودکان

تحقيق در مورد استاندارد و استاندارد کردن

تحقیق زندگى نامه و آئين بودا

پاورپوینت کتاب باغبانی عمومی دکتر روح انگیز نادری

طرح خطی درب (وکتور) - کد 1026

پاورپوینت با موضوع آناليز روغن

دانلود فایل فلش مخصوص برنامه فلش تولز XperiaC4.Dual.5.0.E5333

مقاله درباره تعلیم و تربیت متن اصلی با ترجمه 20 صفحه به صورت ورد

پاورپوینت درس الکترومغناطیس 1

پرسشنامه تغییر محیط کاری با کیفیت بالا شماره 67