دانلود فایل


تحقيق در مورد انرژی گرمایی - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد انرژی گرمایی 19 صفحه word |فونت tahoma سايز

دانلود فایل تحقيق در مورد انرژی گرمایی 19 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيقبهره گيري از انرژي خورشيدي:درعصر حاضر از انرژي خورشيدي توسط سيستمهاي مختلف و براي مقاصد متفاوت استفاده و بهره گيري مي شود كه اهم آنها عبارتند از:1- سيستمهاي فتوبيولوژيك : تغييراتي كه درحيات و زيست گياهان و جانداران بوسيله نور خورشيد و فتوسنتز ايجاد مي گردد، فرآيند تجزيه كود حيوانات و استفاده از گاز آن2- سيستمهاي فتوولتائيك:تبديل انرژي خورشيدي به انرژي الكتريكي، سلولهاي خورشيدي سيستمهاي حرارتي و برودتي: شامل سيستمهاي تهيه آبگرم ، گرمايش و سرمايش ساختمانها- تهيه آب شيرين ، سيستمهاي انتقال پمپاژ و توليد فضاي سبز( گلخانه ها)، خنك كن ها و اجاقهاي خورشيدي ، سيستمهاي سردساز، خشك كن ها و نيروگاه هاي خورشيدي استسيستم هاي آبگرم خورشيدي:با توجه به ميزان تابش خورشيد، استفاده از انرژي خورشيدي به صورت كاربردهاي حرارتي و تبديل مستقيم به برق در مقايسه با انواع ديگر انرژيهاي تجديد پذير از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است. از ميان كاربردهاي حرارتي از انرژي خورشيدي، سيستمهاي آبگرم و گرمايش، چه به لحاظ تكنولوژي و چه به لحاظ برآوردهاي اقتصادي در مقايسه با ساير كاربردهاي حرارتي از انرژي خورشيدي در جهان بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. دليل اين ارجحيت در اين است كه سيستمهاي آبگرم و گرمايش خورشيدي به دماهاي متوسط نياز دارند. سهم قابل ملاحظه اي از انرژي مورد نياز براي تامين آبگرم و گرمايش ساختمانها، با توجه به شرايط جغرافيائي، در بيشتر ماههاي سال مي تواند توسط انرژي خورشيدي تامين گردد و به اين لحاظ هر ميزان جايگزيني كاربرد انرژي خورشيدي به عوض انرژي هاي فسيلي از اهميت خاصي برخوردار است. سيستم هاي آبگرم خورشيدي:با توجه به ميزان تابش خورشيد، استفاده از انرژي خورشيدي به صورت كاربردهاي حرارتي و تبديل مستقيم به برق در مقايسه با انواع ديگر انرژيهاي تجديد پذير از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است. از ميان كاربردهاي حرارتي از انرژي خورشيدي، سيستمهاي آبگرم و گرمايش، چه به لحاظ تكنولوژي و چه به لحاظ برآوردهاي اقتصادي در مقايسه با ساير كاربردهاي حرارتي از انرژي خورشيدي در جهان بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. دليل اين ارجحيت در اين است كه سيستمهاي آبگرم و گرمايش خورشيدي به دماهاي متوسط نياز دارند. سهم قابل ملاحظه اي از انرژي مورد نياز براي تامين آبگرم و گرمايش ساختمانها، با توجه به شرايط جغرافيائي، در بيشتر ماههاي سال مي تواند توسط انرژي خورشيدي تامين گردد و به اين لحاظ هر ميزان جايگزيني كاربرد انرژي خورشيدي به عوض انرژي هاي فسيلي از اهميت خاصي برخوردار است. سیستم توليد فضاي سبز ( گلخانه ها):گلخانه هاي خورشيدي محلي براي پرورش گلها و گياهان بوده و در فصول سرد براي اين منظور و بعنوان يك منبع حرارتي براي گرمايش ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرند. اندازه و ابعاد گلخانه هاي خورشيدي برحسب نياز و محل استفاده متغير بوده و در طرحهاي گوناگون و بوسيله اشخاص و يا گروههاي مختلفي طراحي و ساخته شده اند و بسياري از اين طرحها خيلي موفق بوده و حتي در زمستان تقريبا 100% بوسيله خورشيد گرم مي شوند. گرمايش و سرمايش ساختمانها ( خانه هاي خورشيدي ):ساختمانها به دو طريق قادر به تاميننياز حرارتي خود از خورشيد هستند:انفعالي PASSIVE و فعال ACTIVE كيفيت و چگونگي معماري ساختمان به دريافت و ذخيره انرژي خورشيدي در حالت انفعالي بستگي كامل دارد. در صورتيكه گرمايش خورشيدي بصورت فعال، مستلزم استفاده از گردآورهاي خورشيدي و يك منبع انرژي ديگر جهت تهيه وانتقال سيال گرم شده به داخل ساختمان مي باشد. طراحي و ساخت ساختمانهايي كه از انرژي خورشيدي انفعالي استفاده مي كرده اند، به حدود 2500 سال پيش است، اما مدتي است كه مجددا اين عوامل مورد بررسي معماران و مهندسين قرارگرفته و با تغييرات و اصلاحاتي براي مناطق معتدل و سردسير،طرحهايي ارائه شده است.يونانيان باستان از روش خورشيدي انفعالي كه آنان را قادر به كاهش مصرف چوب جهت گرم كردن فضادر زمستان مي ساخت،استفاده ميكردند. حتي ساختمانها را بترتيبي بنا مي كردند كه در زمستان به نور خورشيد اجازه ورود و نفوذ بداخل اطاقهاي نشيمن داده مي شد. اما در روزهاي گرم تابستان زماني كه خورشيد در بالاي سر قرار داشت، فضاي اتاق در سايه قرار مي گرفت. روميان از شيشه جهت حفظ طولاني تر حرارت و بالا بردن گرماي خانه ها استفاده مي كردند. سرخپوستهاي آمريكاي شمالي در طي قرون يازده و دوازده، چندين مجتمع خورشيدي ساخته بودند. به هر حال مجددا چند سالي بيش نيست كه معماران بطور جدي اين كار را شروع كرده اند و پيشرفت و تحول سريعي در خانه هاي جديد خورشيد به چشم مي خورد. سيستمهاي فتوولتائيك:سیستمی که در آن انرژی بدون بهره گيري از مكانيزم هاي متحرك و شيميائي، به انرژي الكتريكي تبدیل شود اثر آنرا فتوولتائیک نامند. عاملي كه دراين فرآيند بكار مي رود سلول خورشيدي ناميده مي شود. حدود 45 سال پيش براي اولين بار و بعنوان مولد الكتريكي در سفينه هاي فضائي از اين سلولها استفاده گرديد و مدتي است كه بهره گيري از آنها در زمين نيز متداول شده است. در مناطق دور و در جاهايي كه دسترسي به سوخت و الكتريسيته ارزان مقدور نباشد از سيستمهاي فتوولتائيك استفاده مي گردد. اين سيستمها رابرق خورشيدي نيز مي نامند. سیستم خشک کن خورشیدی:خشک کردن مواد غذائي براي نگهداري آنها، از زمانهاي بسيار قديم مرسوم بوده و انسانهاي نخستين خشك كردن را يك هنر دانسته و براي خشك كردن و نگهداري انواع ميوه ها مثل خرما و انجير و انواع گوشت و ماهي اهميت خاصي قائل بودند. ماهي خشك شده در جريان هوا- گوشت خشك شده در ‏آفتاب – ميوه ها و سبزيجات خشك شده ، سالهاست كه مورد استفاده قرار مي گيرند.خشك كنهاي خورشيدي بيشتر شامل روش اول مي باشند، باين ترتيب كه مواد خشك شدني بطور مستقيم و يا غير مستقيم از انرژي حرارتي خورشيدي استفاده كرده و هوانيز بطور طبيعي و يا اجباري جريان يافته و باعث خشك شدن محصول مي گردد.در خشك كنهاي سيستم باز، مواد مستقيما تشعشع خورشيد را دريافت كرده و بخار آب حاصله بوسيله جريان هوا از مواد خشك كردني دور مي شود.سیستم تهيه آب شيرين خورشيدي و دستگاه هاي تقطير:کمبود آبيكي از مهمترين عوامل محدود كننده محيط زندگي و كشاورزي و عدم توسعه صنايع مي باشد و درحقيقت بدون آب زندگي و پيشرفت ممكن نيست. اقيانوسها يكي از بزرگترين منابع ذخيره آب بوده ولي با داشتن حدود 5/3% وزني از املاح مختلف درآب، استفاده مستقيم از اين آبها در بيشتر موارد دچار اشكال مي گردد. درصد املاح محلول در اقيانوسها و درياها نسبت به عمقهاي مختلف متفاوت است چون آب مصرفي در ساختمانهاي مسكوني و صنعت و كشاورزي و شرب، هر يك مشخصات خاصي دارند كه با آب اقيانوسها و درياها مطابقت نمي كند لذا حذف قسمت اعظم املاح آب اقيانوسها و انجام پاره اي تغييرات در تركيبات آنها قبل از مصرف، حتمي و ضروري است مثلا آب آشاميدني نبايد بيش از 1000 ميلي گرم در ليتر املاح داشته باشد و يا ابي كه در كشاورزي مصرف مي شود حداكثر املاح محاز آن 5000 ميلي گرم در ليتر است. در صنعت نيز آبهاي سخت با املاح زياد، علاوه بر امكان خوردگي، با ايجاد رسوب در لوله ها و دستگاهها، مشكلاتي درتاسيسات ايجاد كرده و سرمايه هاي هنگفتي را به هدر مي ندهند و باين ترتيب، انرژي خورشيد تنها اميد براي تهيه آب مناسب و ارزان قيمت بوده و جنبه حياتي براي ساكنين منطقه دارد. در سال 1872 اولين بار در كشور شيلي، با استفاده از انرژي خورشيد به مقياس 20 متر مكعب در روز آب شيرين از آب دريا تهيه شد. اصول آب شيرين كن خورشيدي تقريبا مشابه تهيه آب شيرين در طبيعت مي باشد كه آبهاي تبخير شده از سطح درياها و اقيانوسها، ابرها رابوجود مي آورند.برجهاي نيرو و نيروگاههاي خورشيدي: نيروگاههاي خورشيدي: كدرعصر حاضر از انرژي خورشيدي توسط سيستمهاي مختلف و براي مقاصد متفاوت استفاده و بهره گيري مي شود كه اهم آنها عبارتند از:1- سيستمهاي فتوبيولوژيك : تغييراتي كه درحيات و زيست گياهان و جانداران بوسيله نور خورشيد و فتوسنتز ايجاد مي گردد، فرآيند تجزيه كود حيوانات و استفاده از گاز آن2- سيستمهاي فتوولتائيك:تبديل انرژي خورشيدي به انرژي الكتريكي، سلولهاي خورشيدي سيستمهاي حرارتي و برودتي: شامل سيستمهاي تهيه آبگرم ، گرمايش و سرمايش ساختمانها- تهيه آب شيرين ، سيستمهاي انتقال پمپاژ و توليد فضاي سبز( گلخانه ها)، خنك كن ها و اجاقهاي خورشيدي ، سيستمهاي سردساز، خشك كن ها و نيروگاه هاي خورشيدي استبا توجه به ميزان تابش خورشيد، استفاده از انرژي خورشيدي به صورت كاربردهاي حرارتي و تبديل مستقيم به برق در مقايسه با انواع ديگر انرژيهاي تجديد پذير از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است. از ميان كاربردهاي حرارتي از انرژي خورشيدي، سيستمهاي آبگرم و گرمايش، چه به لحاظ تكنولوژي و چه به لحاظ برآوردهاي اقتصادي در مقايسه با ساير كاربردهاي حرارتي از انرژي خورشيدي در جهان بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. دليل اين ارجحيت در اين است كه سيستمهاي آبگرم و گرمايش خورشيدي به دماهاي متوسط نياز دارند. سهم قابل ملاحظه اي از انرژي مورد نياز براي تامين آبگرم و گرمايش ساختمانها، با توجه به شرايط جغرافيائي، در بيشتر ماههاي سال مي تواند توسط انرژي خورشيدي تامين گردد و به اين لحاظ هر ميزان جايگزيني كاربرد انرژي خورشيدي به عوض انرژي هاي فسيلي از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به ميزان تابش خورشيد، استفاده از انرژي خورشيدي به صورت كاربردهاي حرارتي و تبديل مستقيم به برق در مقايسه با انواع ديگر انرژيهاي تجديد پذير از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است. از ميان كاربردهاي حرارتي از انرژي خورشيدي، سيستمهاي آبگرم و گرمايش، چه به لحاظ تكنولوژي و چه به لحاظ برآوردهاي اقتصادي در مقايسه با ساير كاربردهاي حرارتي از انرژي خورشيدي در جهان بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. دليل اين ارجحيت در اين است كه سيستمهاي آبگرم و گرمايش خورشيدي به دماهاي متوسط نياز دارند. سهم قابل ملاحظه اي از انرژي مورد نياز براي تامين آبگرم و گرمايش ساختمانها، با توجه به شرايط جغرافيائي، در بيشتر ماههاي سال مي تواند توسط انرژي خورشيدي تامين گردد و به اين لحاظ هر ميزان جايگزيني كاربرد انرژي خورشيدي به عوض انرژي هاي فسيلي از اهميت خاصي برخوردار است.

انرژی گرمایی


فیزیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارت پستال تبریک تولد

تقویم دیواری 1398 لایه باز شرکت حمل و نقل

پاورپوينت گلهای آپارتمانی- Bromeliaceae

پاورپوینت ارگ علیشاه

پاورپوینت با عنوان بيماريهاي قلبي و حاملگي

پاورپوینت درس 2 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): كوچ پرستوها (در جست و جو ، قوی ترین حیوان جنگل)

بک دراپ نوزاد برگ و دریا -کد 1935

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی (تجزیه و تحلیل 8 عدد مجتمع مسکونی)

بک دراپ نوزاد برگ و دریا -کد 1935

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 200 سانتیمتری استان اصفهان