دانلود فایل


مقاله با عنوان انرژی هسته ای نیاز آینده بشر - دانلود فایلدانلود فایل مقاله با عنوان انرژی هسته ای نیاز آینده بشر 13 صفحه

دانلود فایل مقاله با عنوان انرژی هسته ای نیاز آینده بشر 13 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق
به احتمال زياد، شهرهاي بسيار بزرگ در آينده مي توانند با انتشار مستقيم كمتر گازهاي گلخانه اي فعاليت كنند، يعني با استفاده از نيروي برق، باتري هاي برقي قابل شارژ و واحدهاي سوختي كه در آنها هيدروژن توليد شده از برق به كار رفته است، اين مهم برآورده خواهدشد.اما الكتريسيته تنها راه براي توزيع انرژي است.مسأله مهم در اينجا، توليد منابع بسيار گسترده الكتريسيته بصورت پاكيزه مي باشد.واقع نگري درباره انرژي پاكيزه توليد الكتريسيته پاكيزه از منابع جديد جايگزين شونده مانند خورشيد، باد، توده هاي زيستي و نيروي ناشي از حرارت مركزي زمين، نيازمند حمايت شديد است. اما ظرفيت جمعي اين فناوري ها براي توليد برق در دهه هاي آينده محدود است. پيش بينيهاي OECD نشان ميدهد كه حتي با 20 سال حمايت تحقيقاتي و يارانه اي، اين منابع جديد جايگزين شونده مي توانند كمتر از 3 درصد از برق جهان را تأمين كنند. كارشناسان امور محيط زيست در زمينه هشدار نسبت به اين كه تغييرات فاجعه بار آب و هوايي يك خطر واقعي و حتمي است، نقش ارزشمندي ايفا كرده اند. اين مسأله نيز اهميت حياتي دارد كه آنان بايد براي يافتن راه حل هاي اين مشكل نيز به همين اندازه واقع گرا باشند.ما حتي با حداكثر ذخيره سازي انرژي و چشم اندازي كه پوشيده از صفحه هاي گيرنده انرژي خورشيدي و نيز آسياب هاي بادي است، باز هم براي تأمين بيشتر نيازهاي مربوط به انرژي خود به منابع معتنابهي از آن نياز داريم كه به طور 24 ساعته برق توليد كنند. نيروي هسته اي مانند انرژي خورشيدي، باد و آب، مي تواند بدون توليد دي اكسيد كربن يا انتشار ساير گازهاي گلخانه اي برق توليد كند. تفاوت اساسي انرژي هسته اي در آن است كه اين انرژي تنها گزينه اي است كه مي تواند منابع گستردة الكتريسيته پاكيزه را در مقياس جهاني توليد كند.چنانچه بخواهيم نياز بيكران جهان را به انرژي پاكيزه تأمين كنيم، بايد نيروي هسته اي و منابع جديد جايگزين شونده را اگر چه رقيب يكديگر محسوب مي شوند، به عنوان شريك يكديگر در نظر بگيريم.ضرورت استفاده از نيروي هسته ايمؤسسه بين المللي انرژي OECD يك نهاد بين دولي است كه تقاضاي جهاني انرژي را تجزيه و تحليل مي كند. در بخش خصوصي، اين ارزيابي توسط شوراي جهاني انرژي انجام مي شود.هر دوي اين سازمان ها به اين نتيجه رسيدند كه:جهان ما بدون گسترش سريع انرژي هسته اي نمي تواند نيازهاي روبه افزايش خود را در زمينه انرژي به شكلي پاكيزه رفع كند.انرژي هسته اي امروزاستفاده از نيروي هسته اي از 40 سال پيش آغاز شد و اينك اين نيرو همان اندازه از برق جهان را تأمين مي كند كه 40 سال پيش به وسيله تمام منابع انرژي تأمين مي شد. حدود دوسوم از جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي كنند كه نيروگاه هاي هسته اي آنها در زمينه توليد برق و زيرساخت هاي صنعتي نقش مكمل را ايفا مي كنند.نيمي از مردم جهان در كشورهايي زندگي مي كنند كه نيروگاه هاي انرژي هسته اي در آنها در حال برنامه ريزي و يا در دست ساخت هستند.به اين ترتيب، توسعه سريع نيروي هسته اي جهان مستلزم بروز هيچ تغيير بنياديني نيست و تنها نيازمند تسريع راهبردهاي موجود است. امروزه حدود 440 نيروگاه هسته اي در 31 كشور جهان برق توليد مي كنند.بيش از 15 كشور از مجموع اين تعداد در زمينه تأمين برق خود تا 25 درصد يا بيشتر، متكي به نيروي هسته اي هستند.در اروپا و ژاپن سهم نيروي هسته اي در تأمين برق بيش از 30 درصد است،در آمريكا نيروي هسته اي 20 درصد از برق را تأمين مي كند. در سرتاسر جهان، دانشمندان بيش از 50 كشور از حدود 300 راكتور تحقيقاتي استفاده مي كنند تا: درباره فناوري هاي هسته اي تحقيق كرده و براي تشخيص بيماري و درمان سرطان، راديوايزوتوپ توليد كنند. همچنين در اقيانوس هاي جهان راكتورهاي هسته اي نيروي محركه بيش از 400 كشتي را بدون اينكه به خدمه آن و يا محيط زيست آسيبي برسانند، تأمين مي كنند.در دوره پس از جنگ سرد، فعاليت جديدي براي حذف مواد هسته اي از تسليحات و تبديل آن به سوخت نيروي هسته اي غيرنظامي آغاز شد.سياست هاي قدرتمند هسته ايبسياري از كشورها تعهد شديدي نسبت به نيروي هسته اي دارند. در ميان اين كشورها مي توان از چين، هند، آمريكا، روسيه و ژاپن نام برد كه همة آنها با هم نيمي از جمعيت جهان را در خود جاي داده اند.ساير كشورها از جمله آرژانتين، برزيل، كانادا، فنلاند، كره جنوبي، آفريقاي جنوبي، اوكراين و چندين كشور ديگر حوزة مركز و شرق اروپا فعاليت مي كنند تا نقش نيروي هسته اي را در اقتصاد خود افزايش دهند.كشورهاي در حال توسعه مهم كه نيروي هسته اي ندارند، مانند اندونزي، مصر و ويتنام نيز سرگرم بررسي اين گزينه هستند. نيروي هسته اي موجب استقلال در زمينه انرژي گرديده و تأمين آن را تضمين ميكند. فرانسه با 60 ميليون جمعيت بيش از 75 درصد از نيروي برق خود را از نيروي هسته اي تأمين مي كند و بزرگترين صادركننده اصلي برق است.كشور 60 ميليوني ايتاليا نيروي هسته اي ندارد و بزرگترين واردكننده برق است.واقعيات مربوط به تشعشعتشعشع به طور طبيعي از طرف زمين و جو به تمام نقاط كره زمين انتشار مي يابد. اين زمينه طبيعي تشعشع كه از يك منطقه به منطقه ديگر متغير است، جزيي از محيط زيست است كه همه انسانها در آن پرورش داده مي شوند.تشعشع نيز مانند بسياري پديده هاي ديگر مي تواند هم مفيد و هم مضر باشد.مقادير زياد پرتوگيري خطرناك است.شواهد فراواني نشان مي دهند كه مقادير كم پرتوگيري بي ضرر است. تشعشع توليد شده در قلب راكتورهاي هسته اي شبيه به تشعشع طبيعي بوده اما شدت آن بيشتر است. در نيروگاه هاي هسته اي حفاظ هاي لازم براي مهار اين تشعشع وجود دارند تا ميليونها تن از مردمي كه در نزديكي آن قرار دارند به سلامت زندگي كنند.عموما هر فرد 90 درصد از پرتوگيري خود را از طبيعت و 10 درصد آن را از قرار گرفتن در معرض تشعشعات پزشكي دريافت مي نمايد.پرتوگيري ناشي از نيروگاه هسته اي ناچيز است.چرنوبيل: از شايعه تا واقعيتفاجعه هسته اي سال 1986 در چرنوبيل اوكراين تنها حادثه ناشي از نيروي هسته اي بود كه تاكنون به مردم آسيب رسانده و نسبت به امنيت نيروي هسته اي وحشت گسترده اي را پراكنده كرده است. اما راكتور چرنوبيل طرحي به شدت معيوب و خصوصيات امنيتي ضعيفي داشت كه نتوانست در برابر يك اشتباه انساني از خود محافظت كند.در عوض، حادثه جزيره تري مايل آمريكا كه هيچ كس بر اثر آن آسيب نديد، با استفاده از سيستم هاي محافظتي گسترده كه اينك استاندارد صنعت جهاني شده است، مهار شد.راكتورهايي كه كاستي هاي شديد چرنوبيل در آنها نيز وجود داشت، نابود و يا اصلاح شدند و ديگر چنين راكتورهايي ساخته نخواهد شد. سازمان ملل با به كارگيري كارشناسان هسته اي برجسته جهان، مطالعات و تحقيقات جامعي را درباره تأثيرات حادثه چرنوبيل بر سلامت افراد انجام داده است كه تعيين آمار تلفات اوليه كه 31 نفر بود، جزو آن محسوب نمي شود . از يكهزار و هشتصد مورد سرطان تيروئيد كه به اين حادثه نسبت داده شد، تقريباً تمام آنها با موفقيت درمان شدند.

انرژی هسته ای


نیاز بشر به انرژی هسته ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس بیستم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم مدل کسب و کار (قسمت دوم) طراحی ارزش پیشنهادی

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت رب مسما مشهد

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزى نهضت مشروطه

پکیج حرفه ای آموزش کاغذ دیواری باگارانتی 100%

تحقیق زندگى نامه و آئين بودا

موضوع تحقيق : بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا

دانلود مقاله دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي

نقشه سه بعدی برای ساخت موتور استرلینگ مدل STE-1072 از نوع گاما با فرمت SLDPRT

پاورپوینت فصل نهم ریاضی هفتم آمار و احتمال

تحقیق ضرورت معاد شناسي