دانلود فایل


تحقيق در مورد انواع گل و گیاه - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد انواع گل و گیاه 27 صفحه word |فونت tahoma

دانلود فایل تحقيق در مورد انواع گل و گیاه 27 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از تحقيق
در زمستان گياه سياه مي شود:شبها هوا سرد است گياه را به محل گرمتري منتقل نماييد و يا اينكه صدمه مربوط به استفاده از مواد شيميايي براق كننده است از آنها استفاده نكنيد.زخمهاي پنبه اي شكل سفيد رنگ روي برگها و قاعده آنها تشكيل شده است:عامل آن حشره آفت است، گياه را با سم حشره كش نفوذي هر چهارده روز يك بار سمپاشي نموده تا علائم برطرف گردند.اگرچه رطوبت كافي است ولي برگها و گلها خشك مي شوند:عامل آن اشعه مستقيم آفتاب است گياه را به محلي با اشعه غيرمستقيم ببيد.رشد گياه متوقف است:هوا سرد است گياه را به محل گرمتري منتقل نماييد.غنچه ها منقبض شده و خشك مي شوند:هوا گرم و خشك است، هر دو روز يك بار با آب ولرم و بدون املاح غبارپاشي كنيد، با قرار دادن گلدانها در گلدانهاي بزرگتر و پر نمودن حد فاصل دو گلدانها را با پيت و يا خزه مرطوب رطوبت دايمي و پاديار ايجاد نماييد.سطح برگها و گلها داراي تار عنكبوت است:كنه ريز قرمز عامل آن است، با اسفنج و يا پارچه پشت برگها را تميز و گياه را طبق دستور با سم كنه كش سمپاشي نموده تا علايم برطرف گردند، تأمين رطوبت در كاهش آفت مؤثر است.برگها مي ريزند:آبياري بيش از اندازه و خاك باتلاقي شده است، رهكش را بازديد و آب اضافي گلدانها و زيرگلداني را خارج نماييد.برگ انجيرينام علمي: Monstera deliciosaفارسي اصيل: اژبن (اژ=مار + بن=ريشه) (اشاره به ريشه هاي مار مانند آن است)فارسي رايج: برگ انجيرينام انگليسي: Swiss cheese plantچند گونه از فيلودندرون با برگهاي پهن و بريدگي هاي عميق در گلفروشي ها موجود است كه همه آنها تحت نام برگ انجيري به فروش مي رسند ولي در گياه شناسي كه اساس طبقه بندي روي گل و دستگاه زايشي است ممكن است دو گياه ظاهراً مشابه دو نام مختلف را به خود اختصاص دهند، بر هر صورت آن گياهان با هر نامي كه عرضه گردند. در اين نيازها مشتركند. هواي گرم و مرطوب ايده آل آنهاست، تغييرات درجه حرارت را به راحتي مي پذيرند، ريشه هاي هوايي آنها احتياج به تغذيه و تكيه گاه خزه دارند، براي افراد مبتدي گياهاني مناسب هستند.نيازهانور: نزديك پنجره با نور غير مستقيم نيم سايه نيم آفتاب نور دلخواه اين گياه است، مواظب اشعه مستقيم آفتاب باشيد.دما: اگرچه تا 10 درجه سانتيگرالد مقاومت دارد ولي كمتر از 13 درجه را دوست ندارد، در تابستان تا حدود 30 درجه مقاومت مي نمايد ولي در درجات بالاتر بايد غبارپاشي مداوم نمود.آبياري: آبياري زياده از اندازه براي گياه مضر و سطح خاك در فاصله دو آبياري بايد خشك شود، در تابستان هفته يا يكبار و در زمستان هر دو هفته يكبار احتياج به آبياري دارد، هميشه قبل از آبياري رطوبت سطح خاك را بازديد نماييد.رطوبت: در تابستان هفغته اي دو تا سه بار و در زمستان هر هفته يكبار نياز به غبارپاشي دارد، از آب ولرم و سبك فاقد املاح جهت غبارپاشي استفاده نماييد.تغذيه: نياز چنداني به تغذية مصنوعي نيست بيش از اندازع باعث تجمع املاح در خاك مي شوند در صورت نياز هر ماه يكبار تغذيه مصنوعي نماييد.خاك مناسب: خاك سبك ليموني بهترين و مناسب ترين محيط براي رشد ريشه اين گياه است.تعويض گلدان: هر ساله در فصل بهار با شروعذ فصل رشد احتياج به تعويض گلدان دارد در سالعلي بعد با سنگين شدن گلدان تعويض خاك سطح گلدان با خاك نو و غني پيشنهاد مي گردد.تميز نمودن برگها: برگها را با احتياط با پارچه يا اسفنج مرطوب تميز نماييد، از مواد براق كننده حداكثر هر ماه يكبار استفاده نماييد.تكثير: گرفتن قلمه در بهار، هر قلمه سه گره داشته باشد و در دماي 23 درجه ريشه دار گردد.رشد گياه متوقف است: نور كافي نيست، گلدان را به محل پرنورتري منتقل نماييد.ريشه هاي هوايي را هرگز قطع نكنيد بلكه با نصب قيم خزه دار آنها را وادار به فرورفتن در خزه مرطوب نماييد.لكه هاي قهوه اي در حاشيه برگها نمايان شده است:در آفتاب غبارپاشي نموده ايد، عبور نور از قطعات آب بجاي مانده روي برگها مانند عبور از شيشه است كه به برگها صدمه وارد مي آورند، در سايه غبارپاشي كنيد، برگهاي صدمه ديده را با كارد تيز تا انتها قطع نماييد.عوارض و درمانبعضي از برگها شكاف طبيعي هم ندارند:گياه از گونة ديگرزي است و عدم شكاف عميق در برگها كاملاً طبيعي است.زخمهاي پنبه اي شكل سفيد رنگ روي برگها مشاهده مي گردد: عامل آن حشره آفت است، گياه را با سم حشره كش نفوذي هر چهارده روز يك بار سمپاشي نموده تا علائم برطرف گردند.برگهاي زيرين زردرنگ و سپس قهوه اي مي گردند كه شدت آن در زمستان بيشتر است:برگها بد شكل و شكافدار مي شوند:گياه را از محل پر تردد خارج نماييد، صدمات فيزيكي عامل آن استلكه هاي سياه و زخم مانند روي برگها است:برگها رنگ پريده اند:نوك برگها قهوه اي رنگ مي شوند:برگها رنگ پريده و سطح زيرين آنها داراي تار عنكبوت است:عامل آن گنه ريز قرمز است، گياه را با سم كنه كش طبق دستور هر 2 هفته يكبار سمپاشي نماييد تا علايم برطرف گردند، غبارپاشي بخصوص زير سطح برگها در كاهش آفت موثر است.فارسي اصيل: نداردفارسي رايج: بگونيا ببري (برگرفته از نام Begon فرانسوي حامي گياه شناسي)نام انگليسي: بگونياي ببري Tiger beginiaزيبايي فوق العاده اين گياه زينتي در تضاد رنگها و مقايسه لكه هاي سبز در متن قهوه اي برگ است به طوري كه برگها شبيه پوست ببر هستند و نام انگليسي آن هم به همين علت است، دمبرگ كاملاً بلند و رگبرگها، برگها حاشيه دار و كركهاي بسيار ظريف در كناره آن به چشم مي خورند، سبد آويزان آن بسيار رايج است و گياه مناسبي جهت كاشت گروهي يا گياهان ديگر است، خانواده آن بگونياسه و زادگاهش برزيل است.نيازها:نور: نور طبيعي كنار پنجره نوز مطلوب براي اين گياه است، در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار ندهيد.دما: حداقل دما در زمستان 13 درجه و حداكثر در تابستان 20 درجه است.آبياري: در تابستان هفته اي دو بار و در زمستان هر 10 روز يكبار كافي است، از آب سبك فاقد املذاح استفاده كنيد، سعي نماييد روي برگها آب پاشي نشود، خاك را تقريباً هميشه مرطوب نگهداريد.رطوبت: در تابستان هر 4 روز يكبار غبارپاشي كنيد در صورتي كه درجه حرارت زير 10 درجه سانتيگراد است غبارپاشي ننمائيد چون حمله قارچها بخصوص قارچ بوتري تيس بدنبال دارد.تغذيه: هر دو هفته يكبار با كودهاي مايع يا جامد محلول در آب مخصوص گياهان زينتي طبق دستور گلدان را تغذيه مصنوعي نماييد.خاك مناسب: مخلوطي از شن دانه ريز و كمپوسيت بهترين محيط براي رشد ريشه است.تعويض گلدان: گلدان كوچك را بر بزرگ ترجيح مي دهد. در صورت متراكم بودن ريشه ها و احتياج به تعويض گلدان مواظب برگهاي ظريف آن باشيد.تميز بودن برگها: برگها نسبت به مالش حساس هستند، با برس مخصوص و نرم برگها را تميز نماييد. از مواد براق كننده و مالش با پارچه پرهيز كنيد.تكثير: تقسيم ريشه و ريشه دار كردن قلمه ها (به طريقه ازدياد مصور مراجعه فرمائيد)بگونياي ببري:نام علمي: Begonia tiger

انواع گل


گیاه


گیاه شناسی


باغبانی


شکل ظاهری گیاهان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمایش سولوشن مسیر میکروفن گوشی سامسونگ i8552

مدل حجمی 3 بعدی اسکچاپ B5 ..........کلیپ و عکس را ببینید.

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نسبت های مساوی)

نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری

پروژه سازه های بنایی

مجموعه طرح های لایه باز ستاره

پلان اتوکد مجتمع اداری دوبلکس

پاورپوینت مفهوم توازن و تعادل زندگی کاری

مدل های 3 بعدی اسکچاپ آشپزخانه .... A1 - A10 .... شامل 10 فایل

HOTEL C7