دانلود فایل


تحقيق در مورد انیمیشن - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد انیمیشن 67 صفحه word |فونت tahoma سايز 12|

دانلود فایل تحقيق در مورد انیمیشن 67 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق
از سال 1950 به اين سو نيازها و شرايط اقتصادي تلويزيون معاصر ، آگهي هاي بازرگاني (25 درصد از آنها به شيوة فيلم متحركسازي ساخته مي شود.) توليد فيلم متحركسازي را به گسترده ترين كرانه هايي كه تاكنون به خود ديده ، رهنمون شده است . اين شرايط به فن متحركسازي چرخشي 180 درجه دادند و طراحان نقاشي متحرك را واداشتند تا با نگاهي دوباره به هنر خويش ، به بررسي و بازيابي آن بر حسب دوره هاي آغازين و حتي ابتدايي اش بپردازند . تاريخچة انيميشن جهان بايد دانست كه فيلم متحركسازي فقط فيلم كارتون نيست . عرصه ديگر آن ، فيلم عروسكي و نيز فيلمهاي قطعات متحرك و سيه سايه است كه با استفاه از اتصال اندامهاي مجزا ساخته مي شوند . به طور كلي ، تاريخ فيلم متحركسازي چهار دورة اساسي را پشت سر گذارده است:1-دورة اوليه ترفندها و حيله ها 2-پايه گذاري فيلمهاي كارتون در كنار آگهيهاي بازرگاني (بويژه در دهة 1920) 3-دورة كارورزيهاي فني و توليد فيلمهاي بلند داستاني (دهه 1930 تا 1940) 4-دورة كنوني كه ناظر گسترش چشمگير فيلمهاي متحركسازي در همة زمينه ها هستيم ؛ از آگهي هاي بازرگاني گرفته تا فيلمهاي خاص آموزشي . از ديد تماشاگران نخستين ، پيكره متحرك ، گونة ديگري از افسونهاي نوين سينما به شمار مي رفت . در فرانسه ، اميل كول در سال 1908 آدمكهايي را از چوب كبريتهاي كوچك سفيدي ساخت كه در برابر زمينة سياهي بازيگري مي كردند . سال بعد وينسور مك كي آمريكايي فيلم گرتي ، دايناسور تربيت شده را ساخت (گفته مي شود براي ساخت آن نزديك به 10.000 طرح كشيده بود) و تماشاگران را با فيلمهاي كوتاه متحركسازي به عنوان بخشي از برنامة نمايشي معمول آشنا ساخت . سالهاي 1913 تا 1917 شاهد پيدايش يك رشته فيلمهاي متحركسازي امريكايي بود. كلنل هيزاليار ساخته جان آر. بري گربه ديوانه ساخته بن هاريسون و ماني گولد فليكس گربه ساخته پت سوليوان وسرانجان كوكوي دلقك ساخته ماكس فلايشر.از سال 1908 تا 1917 يعني طي يك دهه فيلمهاي متحركسازي از نمايشهايي كه تماشاگر را از كاربرجسته اش به شگفتي مي انداخت به جايي رسيد كه تماشاگران با شادي وغوغا پذيراي نمايشهاي خنده آور آن شدند. دست هنرمند با حركاتي تند وسريع پيدايش شخصيتهاي كارتوني را رقم زد شخصيتهايي كه از صاحب قلم جدا مي شدند وبراي خود زندگي خاصي مي يافتند. چنان مي نمود كه اين امربه افسونگريهاي تازه سينما وابسته است. طراحيها به خامي و سادگي طرحهاي اوليه داستانهاي مصور- خنده داركنوني بود و واژه هاي شكسته بسته اي كه در ميان دايره هايي نشان داده مي شود با حركت لبهاي قهرمانان فيلم هماهنگ شد. فيلمهاي كارتون به همان اندازه نام آور شدند. رشته ماجراهاي انها به شكل داستانهاي مصور در هفته نامه ها و روزنامه ها نيز انعكاس يافت. اين شهرت به قدري بود كه براي نمونه فليكس گربه حتي آواز و آهنگ ويژه خود را داشت.اما فيلم متحركسازي تا هنگام پيدايي حاشيه صوتي به جايگاه راستين خويش دست نيافت. والت ديسني كه فيلم هودمهاجم كوچك وقرمزرا پس از برپا كردن استوديوي خود در سال 1923 ساخت اين آينده بيني را داشت كه ارائه نخستين فيلمهاي كوتاه ميكي ماوس را تا سال 1928 به تعويض اندازد تا صداي همزمان از راه برسد. درسالهاي 1928- 1928 گسترش شگفت انگيزي در فيلمهاي ميكي ماوس دانالد داك ومجموعه سمفوني خل خلي بود كه با ساختن و پخش فيلم كارتون تجاري وبلند سفيد برفي وهفت كوتوله به پايان رسيد. رنگ موسيقي و جلوه هاي صوتي دست به دست هم فيلم كارتون را به پايه اي از بالندگي رساندند كه شانه به شانه فيلمهاي بلند سرگرم كننده مي ساييد.آنتوني گروس وهكتور هوپن فرانسوي در آغاز سال 1943 كارتون پرآوازه شادي زندگي را ساختند. آنان براي كارخود خطوطي به كار بردند كه نسبت به شيوه طراحان والت ديسني بسيار ساده تروآزادتر بود. هنرمندان كارگاه والت ديسني بيشتر آموخته بودند كه كاريكاتور انديشه برانگيز را فداي طبيعت گرايي در رفتاروحركت شخصيتهاي انسان وار فيلمهايشان كنند. گرچه پيش از اين هنرمنداني همچون وايكينگ اگرلينگ والترروتمان فرنان لژه فرانسيس پيكابيا وموهولي ناگي كه سينما را ابزار هنري شايسته اي براي تجربه هاي انتزاعي مي دانستند براي ساختن فيلم كوششهايي مي كردند ولي اسكارفيشينگر در سال 1933 ساخت نخستين الگوهاي حركتهاي انتزاعي خود را آغاز كرد كه برداشتي از نواي موسيقي بود. پس از او لن لي انگليسي در سال 1933 سلسله فيلمهاي رنگي تجربي وانتزاعي خود را ساخت – اين فيلمها نخستين نمونه هايي بودند كه نورمن مك لارن از روي آنها فيلمهايي براي سازمان ملي فيلم كانادا ساخت.درسالهاي 1930 – 1934 برتولد بارتوش روي فيلم ايده كار مي كرد. او براي اين فيلم از پيكرهايي استفاده كرد كه از چوب ساخته شده بود و دران از موسيقي ويژه اي كه ساخته آرتور هونگر بود بهر جست. آلكس آلكسفيت وكلرپاركر نيز فيلم برجسته وديدني خود به نام شبي برفراز كوه سنگي را به شيوه نمايشي تخته سنجاق وهمراه با قطعه موسورگسكي ساختند. اين فيلمهاي پيشگام به شيوه هاي گوناگون كمك مي كردند تا پايگاه فيلم متحركسازي با شيوه هاي پيشرفته تر گرافيكي بهتر درك شود.در همان سالها پيشگامان ديگري كارساخت وپيشبرد فيلمهاي عروسكي را دنبال كردند. در سال 1934 پتشكو فيلم گاليورنوين را ساخت. استارويچ نيز در فرانسه فيلم طلسم را تهيه كرد. همچنين در همان سال جورج پال مجارستاني فيلم عروسكي نام آورش را كه تبليغاتي بود در هلند ساخت. پس از جنگ جهاني دوم يري ترنكا كه از سرشناسترين سازندگان فيلمهاي عروسكي در چكسلواكي (سابق) بود استوديويي ويژه خويش در پراگ برپا كرد كه زيرنظر دولت اداره مي شد.همچنين تني چند از كساني كه دليرانه به تجربه هايي در زمينه متحركسازي دست زدند توان ان را يافتند بيشتري بسازند ولي درست ان است كه گفته شود ساخته هاي انان جدا از فيلم هاي خوب رنده براي مدت 25 سال از ديگر فيلمهاي آن سالها ماندگارتر شد. سبك انها كاملا از متفاوت بود وبيشتر انها توان خود را از سبكهاي گوناگون هنر مدرن زمانشان مي گرفتند. از اين رو آنها ريشه در جهان هنر داشتند نه در داستانهاي مصور وعكسهاي مردم پسندي كه پسزمينه كارتونهاي معمولي وسينماي تجاري را مي ساخت.در دوران پس از جنگ جهاني دوم همگام با گسترش بهره گيري از فيلمهاي متحركسازي در سبك فيلمهاي مرد مپسند نيز انقلابي پديد آمد در اين رويارويي سبكها عوامل ديگري غيراز خود فيلمها نقش داشت. دران ايام آگهيهاي ديواري در انگلستان امريكا وفرانسه از شيوه هاي پيشرفته طراحي سود مي بردند. نمونه هاي بهتر هنر تجاري در تبليغات سهيم شد هنرمندان بنگاههاي انتشاراتي وهفته نامه ها كه شيوه هاي خوب و ويژه اي داشتند كمك كردند تا بخشهايي از فيلمسازي كه جنبه نمايشي كمتري داشتند معرفي شدند ودر مجموع نمونه گيري از چهره ها وبازسازي موشكافانه حركت انسان وجانوران به استواري ونيرومندي كار اين هنرمندان انجاميد.

دانلود تحقیق


فایل دیجیتال


دیجیتال


انیمیشن


تاریخچه


متحرک سازی


انمیشن در جهان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات 1 ( پژوهش عملیاتی )

پاورپوینت فصل اول کتاب \\\\\\\\\\\\\\\\

کامبینیشن سامسونگN920CXXU3API1 حل مشکل FRP - هنگ رو لوگو و.....

تحقیق زندگی پیامبر

پاورپوینت ارگ علیشاه

تحقيق انواع سقفها 21 ص - ورد

پرسشنامه شادکامي آکسفورد

مدیریت استعداد

تحقیق آشنایی با مهندسي بافت

پاورپوینت درس اول علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی