دانلود فایل


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس فیزیولوژی ورزشی 1 (Sport Physiology) در 232 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس فیزیولوژی ورزشی 1

دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس فیزیولوژی ورزشی 1 (Sport Physiology) در 232 اسلاید فیزیولوژی ورزشی یا فیزیولوژی ورزش (Exercise Physiology) دانشی است که به مطالعه واکنش دستگاه های بدن به فعالیت منظم بدنی (ورزش) می پردازد. در واقع فیزیولوژی ورزش به این مقوله می پردازد که با انجام تمرینات ورزشی چه اتفاقی در بدن افتاده و استرس ناشی از ورزش چه تغییری در کارکرد اعضا و دستگاه های مختلف بدن ایجاد می کند.فیزیولوژی ورزش به ۴ بخش فراگیر تقسیم می شود: آمادگی جسمانی، فیزیولوژی ماهیچه ها، فیزیولوژی گردش خون، فیزیولوژی تنفسبدن انسان برای اینکه بتواند نقش خود را به طور مؤثر در زندگی ایفا کند باید از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار باشد یعنی به طور مداوم انرژی لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. وقتی سخن از آمادگی جسمانی به میان می آید مقصود از آن داشتن چنان قلب، رگ های خونی و شش ها و ماهیچه هایی است که بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند و با شور و نشاط تمام در فعالیت ها و تفریحات سالمی شرکت کنند که افراد عادی و غیرفعال از انجام آن ها ناتوانند. عوامل متعددی در آمادگی جسمانی مؤثر است اما چهار عامل بیش از عوامل دیگر در این میان ایفای نقش می کنند این عوامل عبارت اند از (نیروی ماهیچه، استقامت ماهیچه، انعطاف ماهیچه و استقامت قلبی ریوی) می باشد. فهرست مطالب:فصل اول: کنترل محیط داخلیمقدمههومئوستاز: پويايي پايدارسيستمهاي كنترل بدنماهيت سيستمهاي كنترلبهره وري يك سيستم كنترلتنظيم فشار خون شريانيفعاليت: يك تست كنترل هومئوستازيو...فصل دوم: انرژی زایی زیستیمقدمهساختار سلولغشاء سلوليهستهسيتوپلاسمتبديل انرژي زيستيگرما پوياييواكنشهاي شيميايي سلوليواكنشهاي دوتاييآنزيمهاكربوهيدراتهاچربيهاپروتئينهافسفاتهاي پر انرژيتوليد ATP از طريق روند بي هوازيمفهوم واكنشهاي اكسيد و احياء توليد ATP در روند هوازيزنجيره انتقال الكترونيشمارش ATP توليد شده در روند هوازيكنترل انرژي زايي زيستيكنترل سيستم ATP-CPكنترل روند گليكوليزكنترل چرخه كربس و زنجيره انتقال الكترونيو...فصل سوم: سوخت و ساز به هنگام ورزشواكنشهاي متابوليكي نسبت به ورزشمراحل انتقال از استراحت به ورزشورزش كوتاه مدت و شديدورزش دراز مدتورزش فزايندهآستانه لاكتاتكاربرد عملي آستانه لاكتاتبرآورد ميزان مصرف سوخت هنگام ورزشاکسایشعوامل تعيين كننده نوع سوختتنظيم سوخت و ساز مواد پروتئينيتنظيم سوخت و ساز مواد كربوهيدراتتنظيم سوخت و ساز مواد چربيتنظيم روند تجزيه گليكوژن به هنگام ورزشو...فصل چهارم: واکنش های هورمونی نسبت به ورزشمقدمهنوروايندوكرينولوژيتراكم هورمونها در خونكنترل ترشح هورمونهامتابوليسم و دفع هورمونهاانتقال پروتئينيحجم پلاسمامكانيسم عمل هورمونهاانتقال غشاييوضعيت DNA در هستهپيكهاي ثانويههيپوتالاموس و غده هيپوفيزبخش قدامي غده هيپوفيزهورمون رشد و اجراي فعاليت ورزشيبخش خلقي غده هيپوفيزغده تيروئيدتیروکسینكلسي تونينغده پاراتيروئيدغده فوق كليويلوزالمعدهانسولینسوماتوستاتينبيضه ها و تخمدانهاتستوسترونآنابوليك استروئيدها و اجراي فعاليتاستروژنكنترل هورموني روي انتقال مواد به هنگام فعاليت بدنيمصرف گليكوژن عضلهو...فصل پنجم: عضله اسکلتی، ساختار و عملمقدمهساختار عضله اسكلتياتصال عصبي عضلانيانقباض عضلانينگاهي بر نظريه لغزش فيلامانهاانرژي انقباضتنظيم روند انقباضانقباضهاي ايزومتريك و ايزوتونيكتكانش سادهو...

فیزیولوژی


ورزشی


عضله


اسکلت


غده


هورمون


سوخت


ساز


چربی


کربوهیدرات


پروتئین


آنزیم


گلیکوژن


اسیدآمینه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت فصل نهم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع تحقيقات بازاريابي

نمونه طرح تجارب برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی ( این طرح در سال 96-97 بعنوان طرح برتر استانی به مسابقات کشوری راه یافته است.)

بررسی رابطه بین سبکهای فرزندپروری والدین و اختلالهای رفتاری درون نمود و برون نمود در کودکان دبستانی

نمونه طرح تجارب برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی ( این طرح در سال 96-97 بعنوان طرح برتر استانی به مسابقات کشوری راه یافته است.)

ترجمه مقاله علوم تربیتی

پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایه ششم ابتدایی

مفهوم تربیت

بک دراپ نوزاد ستاره دنباله دار -کد 3401

امضای دیجیتال

دانلود مقاله طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان) 40 ص