دانلود فایل


تحقيق در مورد اينترنت، ابزاري كارآمد در خدمت تبليغات - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد اينترنت، ابزاري كارآمد در خدمت تبليغات

دانلود فایل تحقيق در مورد اينترنت، ابزاري كارآمد در خدمت تبليغات 22 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق 5- ابعاد تبليغات اينترنتي تبليغات اينترنتي ابعاد مختلفي را شامل مي شود كه در زير بطور اجمالي به آنها اشاره مي شود (گائو و ديگران 2002). در شكل1 ابعاد تبليغات اينترنتي نمايش داده شده است. 5-1- مدلهاي كسب وكارمدل كسب و كار به يك ايده تجاري و برنامه استراتژيك در مورد نحوه به دست آوردن پول براي يك كسب و كار اشاره دارد. تبليغ اينترنتي موثر مي بايست داراي مدل كسب و كار مناسبي باشد كه موجب موفقيت آن كسب و كار شود. از جمله مدلهاي كسب و كار تبليغات اينترنتي مي توان به موارد زير اشاره كرد:5-1-1- مدل كسب و كار مبتني بر محتوابراساس اين مدل از كسب و كار، ناشران اينترنتي مي بايست با ارائه محتواي ارزشمند و مهم براي مخاطبين خود، ترافيك سايت خود را افزايش دهند. تلاش اصلي مديران سايتها در اين مدل مي بايست معطوف به فراهم آوردن مطالب جالب براي افزايش ترافيك سايت شود.5-1-2- مدل مبتني بر ارائه خدمات متنوع اينترنتيدر اين روش ناشران اينترنتي خدمات متنوعي را براي مخاطبين فراهم مي آورند كه از آن جمله مي توان به فراهم آوردن امكان استفاده از پست الكترونيك، اتاقهاي گفتگو6 و يا پيغام رسان ها7 اشاره كرد. در اين روش ميزان موفقيت سايت به كيفيت خدمات ارائه شده بستگي دارد چرا كه تعداد استفاده كنندگان از اين خدمات با ميزان كسب درآمد تبليغاتي اين شركتها رابطه مستقيم دارد. از سايتهاي معروف در اين زمينه مي توان به AOL اشاره نمود.5-1-3- مدل مبتني بر فراهم آوردن امكان جستجوي سايتهاي مختلفسايتهاي مبتني بر اين مدل با فراهم آوردن امكان جستجو در ميان سايتهاي گوناگون و طبقه بندي آن سايتها براساس محتوا، خدماتي را به كساني كه در جستجوي موضوع يا مطلب خاصي مي باشند ارائه مي نمايند. از زمره سايتهاي بسيار معروف در اين گروه مي توان ياهو8 را نام برد.5-1-4- مدل مبتني بر ارائه خدمات تبليغاتيشركتهاي اين گروه به كساني كه مايل هستند در اينترنت تبليغ نمايند، خدماتي را ارائه مي دهند. اين خدمات شامل طراحي تبليغ و كمك به يافتن مكان مناسب جهت نمايش تبليغ مي باشد. بسياري از اين شركتها حتي خدمات ردگيري9 تبليغات و نيز اندازه گيري هاي مربوط به اثر بخشي آن تبليغات را نيز انجام مي دهند. از جمله شركتهاي اين گروه مي توان از دابل كليك10 نام برد.5-1-5- مدل مبتني بر شبكه تبليغاتيشركتهاي اين گروه فضاهاي ناشران اينترنتي را در معرض خريد تبليغ دهندگان قرار مي دهند و پس از خريد يا اجاره آن فضاها از سوي تبليغ دهندگان، درصدي را بعنوان حق العمل دريافت مي نمايند. ادآتلت11 از جمله اين شركتها مي باشد.5-2- اشكال تبليغات اينترنتي (تكنولوژي تبليغات)اشكال مختلف تبليغات به شكل هاي گوناگوني كه تبليغ دهندگان براي نشان دادن تبليغ خود در اينترنت از آنها استفاده مي نمايند، اشاره دارد. مانند بنرها، بنرهاي داراي غناي رسانه اي12، نامه هاي تجاري و تبليغات مبتني بر بازي13. در جدول 2 ويژگي هاي مختلف اين 4 شكل از تبليغات با يكديگر مقايسه شده اند. جدول 2 – مقايسه اشكال مختلف تبليغات اينترنتي (گائو و ديگران 2002) بنرهابنرهاي داراي غناي رسانه اينامه هاي تجاريتبليغات مبتني بر بازيشكل ارائه تبليغ-بنرهاي ثابت-بنرهاي انيميشني-بنرهاي تعاملي بنر داراي غناي رسانه اي- ارسال نامه به همه-پيام ها-خبرنامه-گروههاي خبري تبليغ بصورت بازيروش پرداخت-پرداخت بر مبناي كليك-پرداخت بر مبناي رويت-پرداخت بر مبناي كليك-پرداخت بر مبناي رويت-پرداخت بر مبناي تعداد نامه-پرداخت بر مبناي نمايش تبليغپرداخت بر مبناي كليكطراحي و هزينه هاي ارسال تبليغكمزيادخيلي كممتغيركاربردهاي تبليغ-بازاريابي كالا و فروش-ايجادنام تجاري-بازاريابي كالا و فروش-ايجاد نام تجاريترفيع كالا-بازاريابي كالا و فروش-ايجاد نام تجاريسرعت بارگيري (download)زيادكمزيادمتغيرتكنولوژي مورد استفادهHTML GIF, JavaScript, and JavaApplet, and Animated GIFتكنولوژي Richmedia مانند Flash,SVG, IntrVU,
RealAudio, RealVideoنامه هاي اينترنتيتكنولوژي هاي مربوط به بازيمخاطبان تبليغمحدود به كاربراني كه به آن صفحه تبليغ دسترسي دارند.محدود به كاربراني كه به آن صفحه دسترسي دارند.افراديكه آدرس پست الكترونيكي دارند.محدود به كساني كه بازي مي كنند.عملكرد- نرخ رويت بالا-نرخ كليك پائين-نرخ رويت بالانرخ كليك بالا-نرخ رويت پائين-نرخ كليك پائين-نرخ رويت پائين-نرخ كليك بالاجذابيت براي بينندهكمخيلي زيادكمكم
5-2-1- بنرهابنرها به دو شكل ثابت و متحرك طراحي مي شوند. بنرها بدليل هزينه كم در طراحي و پست از متداول ترين اشكال تبليغات اينترنتي به شمار مي آيند. بنر ثابت به بنري اطلاق مي شود كه تبليغ را بصورت يك تصوير و در اندازه اي ثابت ارائه مي كند. از آنجاكه بنرها در بسياري از سايت ها نمايش داده مي شوند، نرخ رويت بالايي دارند ولي نرخ كليك در آنها پائين است.بنرهاي انيميشن دار (بنرهاي پويا)، در حقيقت بنرهاي ثابتي هستند كه از فن آوري انيميشن در طراحي و ساخت آنها استفاده شده است. اين نوع بنرها بدليل برخورداري از انيميشن نسبت به بنرهاي ثابت غالباً نرخ كليك بالاتري دارند. بنرهاي ثابت و انيميشن دار هر دو ابزاري هاي مناسبي براي معرفي نام تجاري مي باشند. شكل ديگري از بنرها، بنرهاي تعاملي هستند. در اين نوع بنرها كه به تازگي بسيار مشهور شده اند، براي كاربران اين امكان فراهم است كه ارتباط دو طرفه اي را با طراحان تبليغ برقرار نمايند. به عنوان مثال گزينه هايي به منظور ورود اطلاعات براي كاربران در نظر مي گيرند و به تناسب اطلاعاتي كه كاربران وارد مي كنند، پاسخ هايي به آنها داده مي شود. از بنرهاي تعاملي غالباً در خريدها و ثبت نام هاي اينترنتي و مواردي از اين قبيل استفــاده مــي شــود. در اغــلب موارد بــنرهاي تعاملــي با اسـتفاده از HTML ,Java Script ,Java Applet ساخته مي شوند. امروزه بنرها اشكال، اندازه ها و روش هاي ارائه استانداري14 دارند.5-2-2- بنرهاي داراي غناي رسانه اي15 اين نوع از بنرها از تكنولوژي چند رسانه اي16 (مانند صوت، تصوير و انيميشن) براي ارائه پيام تبليغاتي استفاده مي كنند. هدف اصلي بنرهاي داراي غناي رسانه اي جلب توجه مخاطبان مي باشد. بنرهاي داراي غناي رسانه اي نه تنها با ارائه انيميشن، صدا و تصوير تجربه جديدي به كاربران ارائه مي كنند، بلكه با دعوت از كاربران براي تعامل با طراحان تبليغ، اطلاعات بيشتري را در مورد كالا و يا خدمت مورد نظر ارائه مي دهند.در مقايسه با بنرهاي ثابت، بنرهاي داراي غناي رسانه اي از تكنولوژي پيچيده تري استفاده مي نمايند. InterVU ,RealAudio ,RealVideo , Flash و SVG نمونه هايي از اين دست مي باشند. استفاده از اين نوع تكنولوژي به معناي هزينه بيشتر در طراحي و نمايش تبليغ مي باشد. اگر چه امروزه بسياري از مردم بدليل هزينه طراحي بالا و سرعت پائين در بارگيري17، در استفاده از بنرهاي داراي غناي رسانه اي مردد مي باشند، با اين وجود اثربخشي آنها در ايجاد نام تجاري حائز اهميت است. در مطالعه اي كه به منظور سنجش اثربخشي بنرهاي داراي غناي رسانه اي انجام گرفت، مشخص شد كه 61% از افرادي كه اين نوع بنرها را مشاهده كرده بودند، آنها را به خاطر مي آوردند. درحاليكه در بنرهاي ثابت اين رقم 30% بوده است. هر چند هزينه هاي ايجاد بنرهاي داراي غناي رسانه اي در مقايسه با ساير بنرها بيشتر است، ولي بنظر مي رسد عملكرد بهتر اين نوع بنرها هزينه هاي ناشي از آن را پوشش مي دهند.5-2-3- تبليغات مبتني بر بازياز گذشته دور، سرگرمي يكي از شيوه هاي مورد استفاده در تبليغات بوده است. بر اين اساس بازي هاي اينترنتي مي توانند فرصت مناسبي را براي تبليغات فراهم آورند. ارائه دهندگان تبليغات مبتني بر بازي، فروشندگان بازي هاي اينترنتي هستند. اين نوع از تبليغات براي افراديكه در حال بازي هستند به دو صورت ارسال مي شوند. در روش اول كه بسيار متداول است، تصاوير تبليغاتي، جايگزين تصاوير بازي اينترنتي مي شود. در نتيجه افراديكه در حال بازي هستند، به شكل مجازي تحت تاثير تبليغ مورد نظر قرار مي گيرند. در روش ديگر كل بازي به قسمت هاي مختلفي تقسيم مي شود و افراديكه در حال بازي هستند مي بايست قبل از رفتن به مراحل بعدي بازي، تبليغ خاصي را ببينند و يا تعاملاتي را انجام دهند. در اين روش تبليغ دهندگان پاسخ هاي تعاملي بيشتري را دريافت مي نمايند چراكه افراديكه در حال بازي هستند، مايل به ادامه بازي خود خواهند بود.از آنجائيكه تبليغات مبتني بر بازي معمولاً از تكنولوژي چند رسانه اي استفاده مي كنند، هزينه بيشتري براي ايجاد و اجراي آنها صرف مي شود. عليرغم اينكه اين نوع تبليغات در جلب توجه بينندگان بسيار موفق هستند، ولي مخاطبان آن تنها به افراديكه بازي را انجام مي دهند محدود مي شوند. محدوديت ديگر اين نوع از تبليغات ناخرسندي برخي از افراد از تبليغات حين بازي است.5-2-4- تبليغات مبتني بر پست الكترونيكنامه همواره يكي از ابزارهاي بازاريابي و تبليغات بوده است. با افزايش روزافزون استفاده از پست الكترونيك اين ابزار به شيوه اثربخشي براي تبليغات اينترنتي تبديل شده است. تبليغات از طريق پست الكترونيك ابزاري مقرون به صرفه است كه از نرخ پاسخگويي بالايي نيز برخوردار است. همچنين اين ابزار موجب وفاداري مشتريان و نيز موجب تقويت نام تجاري مي شود ضمن اينكه در جذب و نگهداري مشتريان نيز ابزار بسيار كارآمدي است.انواع مختلفي از تبليغات مبتني بر پست الكترونيك وجود دارد. يك نوع از تبليغات مبتني بر پست الكترونيك خبرنامه هاي18 اينترنتي هستند كه توسط شركت و يا نماينده فروش شركت تهيه شده و براي گروه خاصي كه علايق مشتركي در مورد كالا و خدمات دارند ارسال مي شوند و خدماتي را به مشتريان ارائه مي كنند. ارسال خبرنامه ها در بسياري از موارد با كسب اجازه از مشتريان و بصورت ادواري صورت مي گيرد. نوع دوم، گروه هاي گفتگو19 هستند، كه در ميان جمعي با علايق مشترك ايجاد مي شوند. در اين نوع از تبليغات پيام الكترونيكي كه براي اعضا فرستاده مي شود، گفتگويي را در مورد موضوعي خاص ميان آنها ايجاد مي كند. بسياري از گروهاي گفتگوي موفق، يك هماهنگ كننده20 دارند، كه تصميم مي گيرد چه پيام هايي براي اعضا ارسال شود. نوع سوم شامل يك كانال بازاريابي است كه افراد در آن عضو شده و براساس علايق اعضاء، پيام هاي تبليغاتي براي آنها فرستاده مي شود. هر كانال بر روي اخبار گروه مشخصي از كالاها و خدمات متمركز مي شود. ضمناً اطلاعات هر كانال هر چند مدت يكبار به روز مي شود.از آنجائيكه به راحتي مي توان نامه هاي الكترونيك تجاري را ايجاد و از طريق اينترنت ارسال نمود، ابراز ارزان و نيز اثر بخشي براي تبليغات به شمار مي آيد. تحليل عملكرد اين نوع تبليغات نيز به راحتي قابل انجام است. با اين وجود تبليغات مبتني بر پست الكترونيك با محدوديتهايي نيز مواجه است. اولين مشكل اين است كه كاربران اينترنت غالباً تعداد زيادي نامه الكترونيكي حاوي تبليغات دريافت مي كنند كه اين امر مي تواند باعث ايجاد تاثيرات منفي در آنها شود، در نتيجه عموماً نامه ها بدون آنكه مطالعه شوند، حذف مي شوند. مشكل ديگر اين است كه تمامي سرورهاي پست الكترونيك فرمت HTML را ندارند لذا رديابي نامه ها از طريق نرخ كليك در آنها دشوار است.

اینترنت


تبلیغات


تبلیغات اینترنتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح بازاريابي توليد نکتار

رمز نگاری Data Encryption Standard

پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی پایه هشتم الکتریسیته

دانلود پروژه شبیه سازی املاک معاملات

تحقیق زندگی پیامبر

کدنویسی سیستم 69 باس

پاورپوینت درس 2 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): كوچ پرستوها (در جست و جو ، قوی ترین حیوان جنگل)

پروژه ی مطالعه DSL و اواع آن مانند ADSL. SDSL

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

پرسشنامه شادکامي آکسفورد