دانلود فایل


تحقيق در مورد ایمان به خدا - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد ایمان به خدا 42 صفحه word |فونت tahoma سايز

دانلود فایل تحقيق در مورد ایمان به خدا 42 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق
ايمان مشخص مي كند كه چقدر از نيروهاي بالقوه با قابل بهره برداري است. ايمان ممكن است نيروي خلاقه را تحريك و يا سرچشمه ابتكارات و نظرات تازه را خشك نمايد. به اين مثال توجه كنيد : كسي به شما مي گويد لطفاَ يك نمكدان براي من بياوريد و شما در حاليكه به اطاق ديگر مي رويد مي گوئيد نميدانم كجاست و بعد از كمي جستجو مي گوئيد نمي توانم پيدايش كنم و آنوقت آن شخص از جايش برميخزد و نمكدان را از سر طاقچه اي كه جلو شما است برمي دارد و مي گويد انگار گيجي، نمكدان درست جلو چشمت است. اگر نمكدان مار بود تاكنون تو را زده بود . همينكه بگوئيد نمي توانم فرماني به مغزتان صادر كرده ايد كه نمكدان را نبينيد. يعني در عين حال كه چشمتان چيزي را مي بيند، مغزتان آن را ادراك نمي كند. به خاطر داشته باشيد كليه تجربيات انساني، يعني آنچه مي گوئيد، مي شنويد، مي بينيد، لمس مي كنيد، تمام بوها و مزه ها و امثال آن همه و همه در مغز بايگاني و نگهداري مي شود. اگر جداَ بگوييد يادم نمي آيد يادتان نخواهد آمد. ولي اگر تصميم به يادآوري مطلبي داشته باشيد، به سيستم عصبي شما فرماني صادر مي شود كه راهها را به سوي بخشي از مغز كه احتمالاَ پاسخ سوال شما در آنجا است باز مي كند. بار ديگر مي پرسم ايمان چيست؟ برداشت ها و طرز فكرهائي كه از پيش شكل و نظم گرفته اند و بطور دائمي ارتباطات ما را با خودمان تصفيه و تصحيح مي كنند. باورهاي ما از كجا مي آيند؟ چرا بعضي افراد اعتقاداتي دارند كه آنها را به سوي موفقيت ميراند در حاليكه ديگران عقايدي دارند كه فقط موجب شكست آنها مي گردد؟ اگر بخواهيم باورهائي در خود ايجاد كنيم كه بهروزي ببار آورد، بايد اول بدانيم كه سرمنشاء اعتقادات ما در كجا است. اول منبع ابمان محيط است. اينجا است كه دور تسلسل ايجاد مي شود بطوريكه هر موفقيت موجب موفقيت ديگر مي شود و هر شكست، شكستي دوباره ببار مي آورد. آنچه زندگي را نكبت بار مي كند، ياس و محروميت هاي روزانه نيست. افراد مي توانند بر اينگونه احساسات غلبه كنند. كابوس واقعي اثراتي است كه محيط بر باورها و روياهاي ما دارد. اگر در پيرامون خود چيزي بجز شكست و محروميت نبينيد بسيار بعيد است كه بتوانيد تصورات ذهني را كه موجب موفقيت مي شوند در ذهن خود ايجاد كنيد. اگر شما در محيطي سرشار از رفاه و توفيق پرورش يافته باشيد براحتي مي توانيد مدلي از ثروت و موفقيت را در ذهن مجسم سازيد. برعكس اگر در فقر و محروميت بزرگ شده باشيد، سرمشق هاي خود را نيز از همان محيط مي گيريد. آلبرت اينشتين مي گويد كمتر كسي مي تواند بدون دغدغه و در كمال متانت به اظهار عقايدي بپردازد كه با تعصبات محيط اجتماعي او متضاد باشد. بسياري از مردم شهامت داشتن چنان عقايدي را هم نداند . در يكي از دوره هاي مدل سازي پيشرفته، تمريني را در مورد افراد ولگرد خيابانها انجام مي دهيم. آنها را غذا مي دهيم و به آنها محبت زياد مي كنيم و بعد بزبان ساده از آنها خواهش مي كنيم كه توضيحاتي در مورد زندگي خود به شركت كنندگان بدهند و احساسات خود را درباره محل زندگي خود و علت اينكه به اين روز افتاده اند بيان نمايند. آنگاه آنان را با شرح زندگاني كساني كه عليرغم معلوليت و انواع ناراحتي هاي جسمي و روحي، زندگي خود را دگرگون ساخته اند آشنا مي كنيم. در يكي از جلسات اخير، مردي را آورديم كه بيست و هشت سال سن داشت، قوي، زيبا و باهوش بنظر مي رسيد و هيچ نقص جسماني نداشت. چرا اين مرد، با اين فلاكت در خيابانها و لگردي مي كرد، در حاليكه دبليوميچل كه بصورت ظاهر، امتيازات كمتري داشت توانست زندگي خود را دگرگون كند و سعادتمند شود؟ ميچل در محيطي بزرگ شد كه در آن سرمشق هائي موجود بود. نمونه هائي از انسان ها كه بر مشكلات و بدبختي هاي بزرگ چيره شده، زندگي خوشي براي خود فراهم كرده بودند. از اينرو ايماني در او به وجود آمد كه پس منهم مي تونم عيناَ موفق شوم . در مقاببل، اين جوان كه نام او را جان مي گذاريم، در محيطي پرورش يافت كه چنين سرمشق هائي وجود نداشت. مادرش، زني بدكاره بود و پدرش بعلت اقدام به جنايت زنداني شده بود. در هشت سالگي توسط پدرش، با هروئين آشنائي يافته بود. چنين محيطي مسلماَ در ايمان و اعتقادات شخص اثر مي گذارد. هدف زندگي او چه مي توانست باشد؟ چيزي در حد زنده ماندن. از چه طريق؟ ولگردي، دزدي و فراموشي رنجها از راه مصرف مواد مخدر. او معتقد بود كه اگر مواظب رفتار ديگران نباشيد سرتان را كلاه مي گذارند، هيچكس، كسي را دوست ندارد و امثال ذالك. آن شب روي اين مرد كار كرديم و توانستيم سيستم اعتقادي او را عوض كنيم، در نتيجه از ولگردي دست برداشت و از آن شب مصرف موادمخدر را ترك كرد. سپس به كار مشغول شد و هم اكنون دوستاني تازه پيدا كرده و در محيطي تازه با عقايدي تازه زندگي مي كند و نتايجي متفاوت مي گيرد. دكتر بنيامين بلوم استاد دانشگاه شيكا گو زندگي يكصد نفر از موفق ترين قهرمانان ورزشي، موسيقي دانان و دانشجويان ممتاز را مورد بررسي قرار داد. وي با كمال تعجب دريافت كه اغلب اين اعجوبه ها، از اول افراد بسيار درخشاني نبوده اند. اما بيشتر اين افراد از مراقبت دقيق، راهنمايي و حمايت برخوردار شده و آنگاه شروع به پيشرفت كرده اند و پيش از آنكه نشانه هاي استعداد درخشان در آنها پيدا شود اين اعتقاد در آن ها پيدا شده كه مي توانند افرادي متفاوت باشند. محيط را مي توان قوي ترين عامل مولد ايمان و اعتقاد دانست، ليكن تنها عامل آن نيست. در غير اينصورت جامعه پويايي خود را از دست مي داد. فرزندان افراد مرفه چيزي جز رفاه نمي شناختند و فرزندان افراد فقير نمي توانستند از منشاء و طبقه خود جدا شوند و خود را بالا بكشند. پس تجربيات و راههاي آموزشي ديگري هم هست كه مي تواند زاينده ايمان و اعتقاد باشد. وقايع كوچك و بزرگ از موجبات ايمان و اعتقادند. وقايع معيني در زندگي هر فرد اتفاق مي افتد كه هرگز فراموش نمي شود. قتل يك رئيس جمهور و يا يك دگرگوني اجتماعي، ديدگاه و جهان بيني بسياري از افراد را براي هميشه دگرگون مي كند. هريك از ما تجربه هايي داريم كه هرگز از ياد نمي بريم. اين تجربه ها چنان اثري در ما داشته اند كه خاطره آنها براي ابد در ذهن ما جا گرفته است. اينگونه وقايع باورهائي در ما ايجاد مي كند كه مي تواند زندگي ما را تغيير دهد. سومين راه ايجاد ايمان عمل است. تجربه مستقيم نوعي علم و آگاهي است. راه ديگر كسب علم، تماشاي فيلم و با استفاده از جهان بيني ديگران است. علم يكي از مهمترين وسايلي است كه بكمك آن مي توان موانع و محدوديتهاي محيط را از ميان برداشت. هرقدر كه جهان با شما برسر بي مهري باشد، چنانچه شرح موفقيت هاي ديگران را مطالعه كنيد، مي توانيد باورهائي در خود ايجاد كنيد كه راه موفقيت را براي شما هموار سازد. دكتر رابرت كروين دانشمند سياه پوست در رشته علوم سياسي يكبار در روزنامه نيويورك تايمز نوشت كه چگونه شرح زندگي جكي رابينسون قهرمان سياهپوست، در جواني مسير زندگي او را تغيير داد. او مي نويسد از اينكه منهم هم نژاد او بودم احساس غرور مي كردم. او سرمشقي بود كه سطح توقع مرا از خودم بالا برد . چهارمين راه، توقعات گذشته ما است. براي اينكه باور كنيد قادر به انجام كار معيني هستيد، مطمئن ترين راه آن است كه قبلاَ ، ولو يك بار، آن كار را انجام داده باشيد. اگر يك بار در كاري موفق شده باشيد، براحتي مي توانيد اين ايمان را در خود ايجاد كنيد كه بارديگر به موفقيت نائل خواهيد شد. براي اينكه كار چاپ و انتشار اين كتاب، در مهلت مقرر انجام شود ناچار بودم كه پيش نويس اوليه آن را ظرف مدت كمتر از يك ماه به پايان برسانم. ابتدا فكر نمي كردم كه چنين كاري برايم امكان پذير باشد. ولي پس از اينكه فقط ظرف يك روز يك فصل از كتاب را نوشتم، دريافتم كه به اتمام كتاب در مدت مقرر موفق خواهم شد. در نتيجه ايمان به توانائي خود پيدا كردم كه مرا به ادامه كار دلگرم كرد و سرانجام توانستم كتاب را بموقع بپايان برسانم. روزنامه نگاران هميشه ناچارند مقالات خود را در موقع معين تحويل دهند. ممكن اسن ناچار شوند كه نوشتن داستان يا مقاله اي را ظرف يك يا دو ساعت به انجام برسانند. اين موضوعي است كه در ابتدا روزنامه نگاران و نويسندگان تازه كار را به وحشت مي اندازد. اما همين كه يكي دو بار به اين كار موفق شدند، اطمينان مي يابند كه بار ديگر هم مي توانند كارهاي خود را به موقع تحويل روزنامه دهند. نه اينكه در اثر تجربه زرنگ تر يا سريعتر مي شوند، بلكه خود در انجام كار در زمان معين ايمان پيدا مي كنند و اين ايمان به آنان نيرو مي بخشد. اين امر منحصر به روزنامه نگاران نيست، بلكه در مورد هنرمندان، بازگانان و هركس ديگر كه بخواهد قدمي در زندگي بردارد صادق است. ايمان به توانائي انجام كار، به انسان قدرت پيشگوئي مي بخشد.

ایمان به خدا


خداشناسی


خودشناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقيق در مورد خط و انواع آن

طرح خطی درب (وکتور) - کد 1026

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزى نهضت مشروطه

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 17 (داراييهاي نامشهود)

پاورپوینت کتاب باغبانی عمومی دکتر روح انگیز نادری

دانلود فایل فلش فارسی p6-u06 با b706 و اندروید 4.4.2 تست شده با لینک مستقیم

دانلود فایل حل مشکل دوربین و وای فای (wifi) گوشی سامسونگ N9002 با لینک مستقیم

پاورپوینت سندرم کوشینگ

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار متلب با عنوان فیلتر کالمن برای درایو موتورهای القایی

پاورپوینت با موضوع آناليز روغن