دانلود فایل


تحقیق پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه

دانلود فایل تحقیق پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمهبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :فصل اول
شرح دفاتر و فرمهاي مورد لوم
1- براي ثبت عمليات مالي استفاده از دفاتر حسابداري شامل روزنامه حسابهاي عمومي، دفتر كل، دفتر معين، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنين استفاده فرمهاي مورد لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداري، دستور پرداخت، و غيره ... ضروري بوده و ذيلاً تشريح مي گردد.
1-1- دفتر روزنامه حسابهاي عمومي :
از آنجائيكه روش مالي سازمان بصورت ماشيني بوده و در نظر است كلاً عمليات مالي سازمان در رابطه با درمان نيز بصورت ماشيني باشد لذا دفتر روزنامه مبتني بر استفاده از ماشين تهيه گرديده و لازم است واحدهاي درماني از اين دفاتر كه نمونه آن ضميمه اين دستورالعمل مي باشد استفاده نمايند. بديهي است از ستونهايي كه در روش دستي مورد نياز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر روزنامه حسابهاي عمومي شامل 11 ستون و بشرح زير مورد استفاده قرار خاهد گرفت و واحدها مكلفند كليه عمليات مالي را منحصراً از روي سند حسابداري كه بعداً توضيح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهاي عمومي ثبت نمايند.
ستون 1- تاريخ روز، ماه، سال در اين ستون ثبت خواهد شد.
ستون 2- اين ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود كه از ابتداي هر سال از شماره يك شروع به بطور مسلسل تا پايان همان سال ادامه مي يابد ضمناً به هر سند فقط يك شماره اختصاص داده خواهد شد.
ستون 3- در اين ستون شماره شناسائي حساب ساير اشخاص ثبت خواهد شد كه مختص روش مكانيزه است.
ستون 4- در اين ستون شرح عمليات عيناً ز سند حسابداري به دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 5- شماره صفحه دفتر كل در اين ستون قيد خواهد شد.
ستون 6- اين ستون براي درج شماره حساب است كه واحدهاي درماني از اين ستون استفاده نخواهند كرد.
ستون 7- در اين ستون مبلغ جزء بدهكار (معين حساب) ثبت خواهد شد.
ستون 8- در اين ستن جمع مبالغ جزء بدهكار در مقابل سرفصل كل حساب و براي انتقال به دفتر كل ثبت خواهد شد.
ستون 9- اين ستون براي درج شماره حساب بوده كه مانند ستون 6 فاقد ثبت خواهد بود ...فهرست مطالبفصل اول شرح دفاتر و فرمهاي مورد لزوم
دفتر روزنامه حسابهاي عمومي
دفتر كل
دفتر معين
دفتر اعتبارات
دفتر اثاثيه و اموال
دفتر صندوق
فرمهاي مورد نياز در واحدها
سند حسابداري
موازنه حساب
دستور پرداخت
دستور پرداخت نقدي
دستور پرداخت چك
برگه دريافت وديعه
برگه رسيد انبار
حواله انبار
صورت آمار داروي مصرفي روزانه
فرم آمار مصرفي ماهيانه
فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحويلي با حواله
فصل دوم طبقه بندي حسابها
گروه ذخائر
گروه اموال غيرمنقول و منقول و امتيازات
گروه اشخاص
گروه وجوه
گروه درآمدها
گروه روابط
گروه حسابهاي انتظاري
فصل سوم تشريح حسابها
گروه ذخائر 1- ذخائر قانوني
2- ذخائر استهلاك
گروه اموال غيرمنقول- منقول- امتيازات
1- اموال غيرمنقول
2- اموال منقول
3- حساب انبار و موجوديها جنسي
عمليات حسابداري انبار مواد مصرفي و خوراك و انبار داروئي
اجناس ارسالي از بيمارستانها به درمانگاههاي تابعه
خروج اجناس از انبار براي مصارف داخلي
اجناس مرجوعي از قسمتهاي مختلف واحد مراكز درماني به انبار واحد درماني
اجناس انتقالي و يا مرجوعي از قسمتهاي درمانگاههاي وابسته داراي حسابداري مستقل به بيمارستانها
اجناس و كالاهاي اهدائي
ضايعات
حساب انبار اثاثيه اداري و ملزومات پزشكي
حساب امتيازات
گروه اشخاص
حساب اشخاص (بدهكاران و بستانكاران)
گروه وجوه
صندوق
تنخواه گردان
قبوض درماني
بانكها
گروه درآمدها
درآمد حاصله از ارائه خدامات درماني به غير بيمه شدگان
درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد
درآمد حاصل از كمك و هدايا
ساير درآمدها
درآمدهاي تحصيل نشده
گروه هزينه ها
بخش اول :هزينه هاي درمان مستقيم واحدهاي درماني تحت مالكيت و استيجاري
بخش دوم : هزينه هاي درماني مستقيم بيمارستانهاي عمومي طرف قرارداد
بخش سوم: هزينه درمان غيرمستقيم طرف قرارداد
بخش چهارم : هزينه هاي درمان اورژانس
گروه روابط
1- تراز افتتاحيه
2- حساب رابط
3- حساب درآمد و هزينه نهايي درمان
حساب تراز اختتاميه
گروه حسابهاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي
بخش چهارم تلفيق حسابها

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. - تعداد صفحات : 108

- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی
- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید. کلمات کلیدی : پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق در مورد پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, دانلود تحقیق پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, دانلود رایگان تحقیق پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, پروژه پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, مقاله پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق حسابداری در مورد پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, پروژه در مورد پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, پایان نامه حسابداری پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق حسابداری آماده در مورد پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق حسابداری مالی رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته حسابداری , power point , حسابداری مالی , تحقیق آماده حسابداری در مورد پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق حسابداری پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق کلاسی آماده پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق درباره پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق رایگان پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, پاورپوینت پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق در رابطه با پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق حسابداری دولتی پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, پروژه درباره پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, دانلود پاورپوینت آماده پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, مقاله حسابداری در مورد پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق حسابداری درباره پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, دانلود تحقیق حسابداری صنعتی , تحقیق با موضوع پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق رشته حسابداری در مورد پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, تحقیق آماده پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, حسابداری مالیاتی , دانلود رایگان تحقیق در مورد پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه, حسابداری , تحقیق حسابداری مالی,مقاله حسابداری pdf ,حسابداری پیمانکاری, تحقیق حسابداری دولتی
بانک تحقـیق و پاورپوینت رشته حسابداری


پروژة مالی سیستم حسابداری در شرکت بیمه


تحقیق در مورد پروژة مالی سیستم حسابداری در شرکت بیمه


دانلود تحقیق پروژة مالی سیستم حسابداری در شرکت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس سوم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تقویت کار تیمی

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نسبت و کاربرد آن)

پاورپوینت با عنوان بيماريهاي قلبي و حاملگي

کامبینیشن سامسونگN920CXXU3API1 حل مشکل FRP - هنگ رو لوگو و.....

دانلود پروژه کارافرینی

مبانی نظری وپیشینه تعریف مسئله و حل مسئله

پاورپوینت درس اول علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی

نقشه رطوبت اشباع خاک در عمق 60 سانتیمتری استان البرز

پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج

ارگونومی حرکتهای لازم برای ایمنی اعضای بدن (‌زبان انگلیسی)