دانلود فایل


بودجه در دستگاه هاي اجرائي اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شمالي - دانلود فایلدانلود فایل بودجه در دستگاه هاي اجرائي اداره كل پزشكي قانوني

دانلود فایل بودجه در دستگاه هاي اجرائي اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شمالي دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بودجه در دستگاه هاي اجرائي اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شماليبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :پيش گفتار
با توجه به اينكه استان خراسان شمالي استان تازه تاسيس بوده و دستگاه هاي اجرايي (ادارات كل) هنوز آن سازماندهي يا چارت تشكيلاتي اداري مناسبي نداشته و همچنين عدم داشتن نيروهاي با تجربه كه و متخصص انجام وظيفه مي نمائيد و مورد مهمتر اينكه نبود يك كارشناسان بودجه در خصوص تنظيم برنامه مالي؛ بودجه مال دستگاه اجرايي(ادارات كل) ما را برآن داشت تا اين معضل بزرگ را بر طرف نموده و براي هرچه بهتر و تسهيل در كار بودجه ريزي دستگاه دولتي مجموعه اي را تحت اين عنوان تهيه نمائيم و جاي آن دارد كه از مدير كل پزشكي قانوني استان آقاي دكتر جواد سالاري كه ما را در تهيه اين مجموع تشويق نموده اند قدر داني مي نمائيم.
مجموع حاضر نتيجه4 ماه تلاش و1 سال تجربه تهيه كننده و نظر كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي در امور بودجه است كه ابعاد كاربردي آن در قالب معيارهاي علمي آميخته شده است و محتوي اين مجموعه در جهت تفكر سيستمي به صورت طبقه بندي ارائه شده و جنبه اجرائي و كاربردي دارد و براي كارشناسان بودجه دستگاه اجراي (ادارات كل) مفيد و با جملاتي ساده و روان تشريح شده است واز تكنولوژي خاص در فرهنگ بودجه نويسي دستگاه دولتي(ادارات كل) برخوردار واز ديدگاه مسائل حقوقي و قانون بودجه به آن نگريسته شده است.
فصل اول:
- در اين مجموعه از نظام مالي كشور در بحث مقدمه به تاريخچه بودجه ايران پرداخته شده است. پس از تعاريف بودجه فقط يك مورد كه جامع و مانع باشد اشاره شده است.
- در بحث ارتباطات بين واحد بودجه با ساير واحدهاي اداري در جهت كسب اطلاعات در تدوين بودجه دستگاه اجرايي (اداره كل) به صورت روشن وگويا موارد مورد نظر تشريح شده و همچنين نمونه اي از بخشنامه بودجه تصويب نامه هئيت محترم دولت كه اساس و پايه بودجه ريزي مي باشد آورده شده و افزايش كه در آن اعلام شده تاثيرش بر اقلام حقوق و مزايا ذكر شده است.
فصل دوم:
- موضوع طبقه بندي هزينه ها، هزينه هاي پرسنلي، اداري، سرمايه اي، بصورت كامل به آن اشاره شده و در مواردي هر هزينه را بصورت مختصري تشريح و ذكر و تعيين شده و بعد از طبقه بندي هزينه هاي دستگاه اجرايي بصورت مجزا طبقه بندي وآورده شد.
فصل سوم:
- موضوع بعدي در خصوص تنظيم، تصويب، كنترل و نظارت بر بوجه دستگاه اجرايي مختصري اشاره شده و بعد از آن انواع نظامهاي بودجه ريزي ذكر و تشريح شده و مختصري در خصوص نحوه تخصيص اعتبارات كه دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است آورده شد و در بحث آخر نمونه محاسبات بودجه دستگاه اجرايي تهيه و تنظيم شده است.فصل اولتاريخچه بودجه
تهيه و تنظيم بودجه با پيدايش دولتها همراه بوده است و در ايران سابقه طولاني براي شكل گيري اوليه آن وجود دارد ايرانيان در كشورداري و ترتيب دفاتر ديواني و گرفتن باج و خراج و عوارض گمركي و اجراي اصول مالي تجربه داشته اند بسياري از ملتها ترتيب كارهاي ديواني را از ايرانيان آموخته اند ولي در تاريخ ماليه اقتصاد كهن ايران بدرستي پژوهش نشده است بطوري كه گشايش مجلس شوراي ملي و امور مالي كشور بطرز خاصي اداره مي شد. بودجه مركز شهرستانها توسط مستوفيان زير نظر وزير ماليه تنظيم مي گرديد.
بعد از مشروطيت تا سال1351سازمان متولي تنظيم آن با تغييرات اسم و نام با اصلاحات فراوان متناوب بودجه برنامه هاي كامل را ارائه داد تا اينكه در سال 1374 سازمان برنامه بودجه با بررسي جامع نظام بودجه وزير كشور تحول عظيم بر بهبود سيستم نظام مالي پديد آورد.تعريف
بودجه: كلمه بودجه از زبان فرانسه ريشه گرفته و سپس در زبان انگليسي و فارسي وارد شده و معناي لغوي آن كيف يا كيسه چرمي كوچك مي باشد كه صورت دريافتها و پرداختها را در آن قرار مي دهند.
براي بودجه از ديدگاههاي ارتباط با عوامل مختلف از جمله اقتصاد- اجتماع- مديريت- حقوق- قانون- سياست مي توان تعاريف مختلفي ارائه داد.
از جمله مي توان آنرا يك طرح مالي يا ابزار مديريتي يا برنامه مالي يا سياست و نظارت مالي اقتصادي عنوان نمود به هر حال تعريفي كه از بودجه ارائه بطوري كه جامع و مانع بودن آن نيز مطرح مي شود بدين گونه است.
بودجه يك برنامه مالي است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي منجر به سياستها و هدفهاي قانوني مي شود.
ابتدا ارتباط واحد بودجه را در ارتباط با واحدهاي ديگر (دروني) دستگاههاي اجراي مطرح نمود و يك كارشناس بودجه در تهيه و تنظيم بودجه يك دستگاه اجرائي چه نكاتي را بايد مدنظر قرار دهد ...فهرست مطالب
فصل اول
پيش گفتار
مقدمه (تاريخچه)
تعريف
ارتباط واحد بودجه با ديگر واحدهاي دستگاه اجرايي(وظايف)
نمونه بخش نامه بودجه -
اثرات ارقام افزايشي و اعلام شده در بخش نامه بودجه برهر يك از اقلام حقوق و مزايا
فصل دوم:
طبقه بندي هزينه ها
هزينه هاي پرسنلي
هزينه هاي اداري
هزينه هاي سرمايه اي
تفكيك و طبقه بندي هزينه هاي دستگاه اجرايي جهت بودجه بندي (بودجه عملياتي)
فصل سوم :
تهيه و تنظيم بودجه
تصويب بودجه
اجراء بودجه
دستورالعمل فرآيند تخصيص اعتبارات مصوب دستگاه اجرايي
كنترل بودجه
روش هاي بودجه ريزي
نمونه محاسباتي بودجه
نتيجه گيري
منابع تـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. - تعداد صفحات : 249

- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی
- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید. کلمات کلیدی : بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق در مورد بودجه در دستگاه هاي اجرائي, دانلود تحقیق بودجه در دستگاه هاي اجرائي, دانلود رایگان تحقیق بودجه در دستگاه هاي اجرائي, پروژه بودجه در دستگاه هاي اجرائي, مقاله بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق حسابداری در مورد بودجه در دستگاه هاي اجرائي, پروژه در مورد بودجه در دستگاه هاي اجرائي, پایان نامه حسابداری بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق حسابداری آماده در مورد بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق حسابداری مالی رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته حسابداری , power point , حسابداری مالی , تحقیق آماده حسابداری در مورد بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق حسابداری بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق کلاسی آماده بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق درباره بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق رایگان بودجه در دستگاه هاي اجرائي, پاورپوینت بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق در رابطه با بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق حسابداری دولتی بودجه در دستگاه هاي اجرائي, پروژه درباره بودجه در دستگاه هاي اجرائي, دانلود پاورپوینت آماده بودجه در دستگاه هاي اجرائي, مقاله حسابداری در مورد بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق حسابداری درباره بودجه در دستگاه هاي اجرائي, دانلود تحقیق حسابداری صنعتی , تحقیق با موضوع بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق رشته حسابداری در مورد بودجه در دستگاه هاي اجرائي, تحقیق آماده بودجه در دستگاه هاي اجرائي, حسابداری مالیاتی , دانلود رایگان تحقیق در مورد بودجه در دستگاه هاي اجرائي, حسابداری , تحقیق حسابداری مالی,مقاله حسابداری pdf ,حسابداری پیمانکاری, تحقیق حسابداری دولتی
بانک تحقـیق و پاورپوینت رشته حسابداری


بودجه در دستگاه های اجرائی


تحقیق در مورد بودجه در دستگاه های اجرائی


دانلود تحقیق بودجه در دستگاه های اجرائی


دانلود رایگان تحقیق بودجه در د?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاور پوینت حقوق سياسي و اجتماعي

پاورپوینت تقاضا و عرضه در علم اقتصاد،pptx،در 45 اسلاید

پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی پایه هشتم الفبای زیست فناوری

پاورپوینت تهویه مکانیکی

پاورپوینت تقاضا و عرضه در علم اقتصاد،pptx،در 45 اسلاید

فایل فلش تبلت مارشال ME-709

مقاله درباره ي اعداد اول

فایل فلش سامسونگ C308

پرسشنامه شادکامي آکسفورد

آموزش همسرداری37