دانلود فایل


تحقیق بررسی الگوریتم بهینه سازی Bayesian - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق بررسی الگوریتم بهینه سازی Bayesian

دانلود فایل تحقیق بررسی الگوریتم بهینه سازی Bayesian دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بررسی الگوریتم بهینه سازی Bayesian بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :الگوریتم بهینه سازی Bayesian
مراجع را می توان به عنوان یک ترازوی خوب برای مقایسه روشهای مختلف بکار برد. بعنوان مثال: مراجع استراتژی، انتخاب و جایگزینی را بکار گرفتند که با r BOA ها یکسانند. در بین الگوریتم های متنوع دانش سرپرستی برای انجام دادن مدلهای مخلوط، دسته بندی یک کاندیدای مناسب برحسب بازدهی محاسباتی دیده شده است.
بطور کلی EDAها یک تقریب تقسیمی را بکار می گیرند که تلاش می کند یک مجموعه از اطلاعات چند بعدی را به تعدادی زیر مجموعه دسته بندی کند. مثالهای محتمل شامل الگوریتم K- Means و الگوریتم رهبر تصادفی (RLA) است.
مکانیزم آنها در زیر به صورت مختصر شرح داده شده است:
الگوریتم K- means نمونه های داده را به K زیر مجموعه غیر تهی تقسیم می کند. مختصات میانگین حسابی گروههای رایج محاسبه می شود و هر نمونه به نزدیکترین تقسیم بندی اشاره می کند. پروسه ادامه می یابد تا زمانیکه گمارش دیگری اتفاق نیافتد. در RLA هر نمونه تصادفی انتخاب شده متعلق به نزدیکترین طبقه بندی که رهبر آن فاصله با نمونه اش زیر حد داده شده قرار دارد. نتیجه پس از فقط یکبار مرور کردن هر نمونه بدست می آید.
توجه کنید که الگوریتم RLA سریعتر از الگوریتم K- means است. (RLA) تا حدودی کمتر دقیق است. علاوه بر این تکرار که در مدلهای مختلف استفاده می شود (در مدل انتخاب) کمتر از مدلهای جاسازی است. بنابراین الگوریتم K- means و RLA (با حدی به میزان 0.3) به ترتیب کاندیداهای مناسبی برای مدل انتخاب و مدل جاسازی هستند. مدل جاسازی و مدل نمونه برداری با توجه به کارایی شان برای مسائل بزرگ تجزیه پذیر، براساس اصل حداکثر ترکیب زیر مسئله ها انجام داده می شوند.

نتایج کارایی r BOA
علاوه بر این توزیع احتمال نرمال به علت فواید ذاتی (خصوصیات تقریب نزدیک و تجزیه مناسب و آسان) آن به کار گرفته شده است. انتخاب کوتاه که نیمه بالای جامعه را انتخاب می کند و BIC با Eq، (5،6) که پارامتر تنظیم آن 0.5 است برای یادگیری یک مدل آماری استفاده نشده بودند. سیاست تجزیه بدترین نیمه جامعه را با نسل جدید تولید شده جایگزین می کند. (یعنی جایگزینی نخبه ها) چون هیچ اطلاعات قدیمی در ساختار مسئله وجود ندارد. ما 1- را برای تعداد والده های مجاز در نظر می گیریم، هیچ محدودیتی در مدل انتخاب وجود ندارد. هر آزمایش وقتی که بهینه پیدا شود یا تعداد نسلها به دویست برسد پایان داده می شود. همه نتایج بعد از 100 اجرا میانگین گرفته می شود.
شکل 5،7 میانگین تعداد محاسباتی را Rboa انجام می دهد تا بهینه RDP را با ، نشان می دهد. همچنین این شکل نتیجه PSNR با را نشان می دهد.
5. بهینه سازی الگوریتم Bayesian
اندازه مسئله n
(a) نتایج برای RDP با
اندازه مسئله n
(b) نتایج برای RNSP با
شکل .5.7 موضوع قابل تجزیه درباره کارایی r BOA
اندازه جمعیت تدارک دیده از روی مشاهده و تجربه معین در کنار روش دو بخشی بطوریکه بهینه برپا گردد.
نتایج مشاهده برای RDP و RNSP به ترتیب و با دقت و (جاسازی) تقریب زده شده است.
بدینسان r BOA می تواند مسئله قابل تجزیه (افزایشی) محدود سخت بوسیله پیچیدگی Sub- quadratic (به استثنای Near- quadratic) رفع کردن.
به عبارت دیگر رشد عدد تخمین با توجه به اندازه مسئله (یعنی مقیاس پذیری) به نظر می رسد که به Sub- quadratic باشد. جزئیات تحقیق در بخش 3، 7، 5 یافت می شود.
MBOA
شکل 5،8 مقایسه کارایی Rboa و مشکلات آنرا مطالعه می کند (MBOA، m IDEA و EGNA). مانند مراجع کاربردی و قابل تجزیه (RNSP و RDP).
از اینرو مسئله قابل تجزیه عبارت است از زیر برنامه m، اشکال مسئله قابل اجرا نگهداری کردن همزمان m، اشکال مسئله قابل اجرا، مختصر N= r.m در برابر سادگی. شکل (a) 5،8 نسبت صحیح BBها را چنانچه به RDD اعمال می شوند با و تغییر m مقایسه می کند. ترکیب یک RBOA جزء، مختصر K=1 برای مدل گزینش بکار گرفته می شود.
جمعیت تدارک دیده با N= 100m، نتیجه نشان داده شده برای یافتن راه حل rAOB و MBOA بهتر کردن محاسبه زیاد آنها بجز mI AED و ANGE.
گرچه MBOA در برابر Rboa تا حدی بالاتر بنظر می آید، با مفهوم آماری آن مخالفت دارد. جدول 5،1 اثبات پشتیبانی آن هست. همچنین بزرگتر شدن اندازه مسئله خراب كردن EGNA و mIDEA کردن از لحاظ دست یافتن کارایی در صورتیکه وضعیت راه حل پایدار بسرعت و Rboa برای آنکه مشاهده گردد. از شکل (a) 5،7 و (a) 5،8 واضح است.
افزایش رفتار MBOA و Sub- quadratic Rboa در برابر RDP در صورتیکه m IDEA و EGNA تشریحی مقیاس پذیری دارد. شکل (b) 5،8 نشان می دهد BB- wise مقادیر کار برگشت داده شده با الگوریتم ها برای RNSP با مختلف m. ترکیب نمونه ها برای گزینش مدل جزء سه ترکیب (K=3) استفاده شده. یک مدل خطی، مختصر، N= 200m بکار رفته برای جمعیت تدارک دیدن. در نتیجه RDP، برای آنکه مشاهده کارایی MBOA و Rboa آثار یکسان صرف نظر از اندازه مسئله. می توانیم در نظر بگیریم آنها یک Sub- quadratic مقیاس پذیر RNSP دارند. با وجود این نتایج نشان می دهد r BOA نسبتا بهتر از MBOA است با توجه به کیفیت مسئله.
.5.7 نتایج آزمایشگاهی و مذاکره
نتیجه آشکار مشاهده آماری آزمایش جدول 5،1. همچنین m IDEA و EGNA یافتن راه حل غیر قابل قبول وضعیت افزایش اندازه مسئله و مقیاس مشاهده خودشان پذیری بدیهی است تشریح مناسب بودن. از شکل 7، 5 و 8، 5 و جدول 1، 5 می توان نتیجه گرفت r BOA برای آنکه یک راه حل بهتر بوسیله یک Sub- quadratic افزایش رفتار قابل تجزیه مسئله غیر از MBOA، Midea و EGNA، مخصوصا اندازه و افزایش دشواری مسئله. مقایسه جدول 2، 5 یافتن راه حل هایی بوسیله الگوریتم کاربردی مشهور بهینه سازی ارزش واقعی مسئله در جدول 1، 5 شرح داده شده است. سه ترکیب اجراء بکار گرفته شده برای همه افزار سنجی (محک). همچنین هر عدد از طرف اجزاء قابل قبول Griewangk و Michalewicz در اینجا کارها بین فعل و انفعالات متغیرها نیست.
نتایج نشان می دهد MBOA برتر است نسب به r BOA، m IDEA و EGNA (آنها راه حل قابل قبول را پیدا می کنند، هر چند برای کار Griewangk اما برخی می توانند ضبط می کنند شناسایی درباره استقلال بعلاوه غلبه کردن بیشمار اسباب (آگاهی موضعی بهینه) شالوده درست پخش کردن ...تـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. - تعداد صفحات : 107

- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی
- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید. کلمات کلیدی : الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق در مورد الگوریتم بهینه سازی Bayesian , دانلود تحقیق الگوریتم بهینه سازی Bayesian , دانلود رایگان تحقیق الگوریتم بهینه سازی Bayesian , پروژه الگوریتم بهینه سازی Bayesian , مقاله الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق حسابداری در مورد الگوریتم بهینه سازی Bayesian , پروژه در مورد الگوریتم بهینه سازی Bayesian , پایان نامه حسابداری الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق حسابداری آماده در مورد الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق حسابداری مالی رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته حسابداری , power point , حسابداری مالی , تحقیق آماده حسابداری در مورد الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق حسابداری الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق کلاسی آماده الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق درباره الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق رایگان الگوریتم بهینه سازی Bayesian , پاورپوینت الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق در رابطه با الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق حسابداری دولتی الگوریتم بهینه سازی Bayesian , پروژه درباره الگوریتم بهینه سازی Bayesian , دانلود پاورپوینت آماده الگوریتم بهینه سازی Bayesian , مقاله حسابداری در مورد الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق حسابداری درباره الگوریتم بهینه سازی Bayesian , دانلود تحقیق حسابداری صنعتی , تحقیق با موضوع الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق رشته حسابداری در مورد الگوریتم بهینه سازی Bayesian , تحقیق آماده الگوریتم بهینه سازی Bayesian , حسابداری مالیاتی , دانلود رایگان تحقیق در مورد الگوریتم بهینه سازی Bayesian , حسابداری , تحقیق حسابداری مالی,مقاله حسابداری pdf ,حسابداری پیمانکاری, تحقیق حسابداری دولتی
بانک تحقـیق و پاورپوینت رشته حسابداری


الگوریتم بهینه سازی Bayesian


تحقیق در مورد الگوریتم بهینه سازی Bayesian


دانلود تحقیق الگوریتم بهینه سازی Bayesian


دانلود رایگان تحقیق الگوریتم بهین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل لایه باز رسید پرداخت صندوق(قبض صندوق)

پاورپوینت مبانی کنترل خشم

پاورپوینت درس سوم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تقویت کار تیمی

کارآموزی طراحي و برنامه نويسي کامپيوتري

دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان سیستان و بلوچستان به همراه مرز استان

درس ۱۱علوم سوم( بکارید و ببینید ) قسمت دوم

پاورپوینت درس اول علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی

دانلود فایل فلش تبلت چینی مدل kidstab4

پاورپوینت آثار مضر خودارضایی در انسان

تحقیق دانه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد؟